Marian Nowacki image

Marian Nowacki

ur. 02 października 1912
zm. 13 grudnia 1993
Polityka i społeczeństwo
„Do ostatniego dnia”
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Wywiad
Marian Nowacki
Wszystko Ojczyźnie
Nagrań: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Marian Nowacki urodził się 02.10.1912 r. w Domaradzicach. Imiona rodziców Piotr (1878-1973), Franciszka (1883-1945) zd. Popielas. Rodzeństwo: Zofia, Walerian, Jan, Franciszek. Pochodzenie chłopskie. Gospodarstwo rolne w Domaradzicach. Żonaty, pięcioro dzieci.

Edukacja

Uczęszczał do szkół: Szkoła Powszechna w Domaradzicach, Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowo w Lesznie - zdobył zawód kowala (1930 r.). Trzystopniowy kurs wieczorowy dla dorosłych i młodocianych (1938 r.) ukończył w Domaradzicach. Egzamin mistrzowski w rzemiośle kowalskim (1947 r.) złożył w Poznaniu. Egzamin czeladniczy- ślusarstwo maszynowe-specjalność: budowa i naprawa maszyn, zdał (1950 r.) w Poznaniu. Wykształcenie średnie-drugiego stopnia, mechanik w Przemyśle Cukrowniczym uzyskał (1951 r.) w Opolu. Egzamin na stopień drugiego mechanika (1952 r.) zdał w Poznaniu. Egzamin mistrzowski w rzemiośle ślusarskim-specjalność naprawa maszyn (1958 r.) złożył w Poznaniu. Średnie wykształcenie zawodowe-technik mechanik (1962 r.) zdobył w Warszawie.

Okres wojny

Żołnierz wojny obronnej 1939 r. Zmobilizowany 14.08.1939 r. i skierowany do plutonu łączności trzeciego batalionu 55 Pułku Piechoty. 17.09.1939 r. brał udział w przeprawie przez Bzurę, gdzie został ranny w prawą rękę. Po raz drugi ranny 27.09.1939 r. w walce pod Modlinem. Zabrany przez Niemców do szpitala w Rawie Mazowieckiej. Później przewieziony do szpitala w Łodzi, na Radogoszcz. Ciężko ranny, zwolniony i przekazany do szpitala w Rawiczu.

Praca

W dniu 24.03.1940 roku trafił do cukrowni w Miejskiej Górce. Przepracował tam 39 lat. Zaczynał od posady ślusarza by dojść do stanowiska głównego mechanika. Dnia 17.08.1979 r. w wieku 67 lat przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Poseł na Sejm

Dnia 26 października 1952 r. Marian Nowacki został wybrany z listy Frontu Narodowego posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Kadencja trwała od 1952 do 1956 roku. Będąc posłem pracował w Komisji Przemysłu.

Znaczenie postaci

Marian Nowacki jako członek sejmowej Komisji Przemysłu przedstawiał w Warszawie m.in. problemy Cukrowni w Miejskiej Górce. Był autorem wielu projektów i wniosków racjonalizatorskich modernizacji urządzeń cukrowniczych. W latach 1948-1973 działał społecznie na rzecz szkoły będąc członkiem ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce. Pracował przy budowie i modernizacji muszli koncertowej oraz modernizacji mostu przy Stadionie Sportowym w Miejskiej Górce. Od 1965-1980 roku społecznie pełnił funkcję członka Kolegium ds. Wykroczeń w Rawiczu. Jako społecznik był czynnym działaczem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD). Od 1947 roku należał do Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Aktywnie uczestniczył w Związku Inwalidów Wojennych w Miejskiej Górce, Rawiczu, Lesznie (1948-1993)

ODZNACZENIA

Za czynny udział w walkach z Niemcami został 23.07.1947 roku odznaczony odznaką honorową Ludowego Wojska Polskiego - Odznaką Grunwaldzką. Marian Nowacki za czyny męstwa i odwagi wykazane w boju otrzymał 23. 03.1973 r. Krzyż Walecznych. Prezydium Krajowej Rady Narodowej na podstawie dekretu w uznaniu zasług położonych w walce z Niemcami 23.07.1947 r. przyznało Marianowi Nowackiemu "Medal Zwycięstwa i Wolności". W dniu 23.03.1983 r. otrzymał Medal za Wrzesień 1939 roku. Za działalność społeczną został uhonorowany wyróżnieniami i medalami: 700 lecia Miejskiej Górki, 100-lecia Cukrowni, 100-lecia Ruchu Robotniczego. Marian Nowacki otrzymał także: Medal Zasłużony dla Ziemi Rawickiej (25.06.1976 r.), Medal Zasłużony dla Województwa Leszczyńskiego.

Spis źródeł :

Archiwum Rodzinne Mariana Nowackiego

Urząd Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

Likowski J.1989. Wszystko Ojczyźnie. Wyd.MON, Warszawa, s. 117-120

Wywiad przeprowadzony przez wnuka M. Nowackiego Filipa Olszaka

http://sejm.gov.pl/archiwum

English abstract

Until the last day… Marian Nowacki, (born October 2, 1912, Domaradzice – died December 13, 1993, Miejska Górka), soldier at defensive war 1939, injured twice. Locksmith, chief mechanic in sugar factory in Miejska Górka despite his disability. Ex-deputy of the Sejm in the Polish People's Republic, long-standing activist in the Association of War Veterans in the Polish People’s Republic, social-worker. Married, five children.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Szymon Strugała, Dominika Wojtaszek, Jakub Pawlicki, Wiktoria Śmigielska, Kacper Staśkiewicz
Nauczyciel prowadzący: Hanna Gierlik
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
Gmina Miejska Górka, powiat rawicki

Kalendarium:

 • 1912 ― Narodziny bohatera
 • 1926 ― Obowiązek szkolny
 • 1939 ― Wojna 1939
 • 1939 ― Przeprawa przez Bzurę
 • 1939 ― Udział w bitwie pod M...
 • 1940 ― Praca Cukrownia Miejs...
 • 1947 ― Odznaczony Odznaką Gr...
 • 1947 ― Otrzymał Medal Zwycię...
 • 1952 ― Poseł na Sejm PRL
 • 1973 ― Odznaczony Krzyżem Wa...
 • 1979 ― Przejście na emerytur...
 • 1983 ― Uhonorowany Medalem z...
 • 1993 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Do ostatniego dnia”

Zobacz też: