ks. Marian Libera image

ks. Marian Libera

ur. 02 lutego 1962
 
Filozofia i religia
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
Grupa projektowa przy kapliczce w Kwiejcach Nowych, która została poświęcona prze księdza Mariana

Grupa projektowa przy kościele parafialnym w Piłce - tu ksiądz Marian przez 10 lat był proboszczem.

Grupa projektowa przy kościele w Kwiejcach.

Ksiądz Marian i uczestnicy konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Ksiądz Marian podczas Drogi Krzyżowej odprawianej w czasie szkolnych rekolekcji

Ksiądz Marian podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce

Ksiądz Marian sadzi drzewko - pamiątkę I Dekanalnego Konkursu Recytatorskiego "Jan Paweł II w poezji".

Ksiądz Marian w czasie mszy z okazji nadania piłeckiej szkole imienia Jana Pawła II

Ksiądz Marian w otoczeniu pielgrzymów podczas wyjazdu do Częstochowy

Ksiądz Marian w otoczeniu uczniów piłeckiej szkoły przy pomniku Jana Pawła II

Ksiądz Marian wraz z pocztem sztandarowym piłeckiej szkoły

Ksiądz Marian z biskupem Markiem Jędraszewskim

Ksiądz Marian z uczestnikami Dekanalnego Konkursu Recytatorskiego "Jan Paweł II w poezji"

Procesja z darami - podczas jednej z mszy w intencji dzieci z piłeckiej szkoły

Fragment filmu z I komunii świętej
Nadanie szkole imienia
Zdjęć: 14
Filmów: 2

Pochodzenie

Ks. Marian Libera – urodził się 2 lutego 1962 roku w Ołoboku, jako syn Aleksandra i Jadwigi z domu Banasiak. Pochodzi z rodziny wielodzietnej.

Dzieciństwo

„Urodziłem się 2 lutego 1962 roku w Ołoboku jako 7 z kolei dziecko Jadwigi i Aleksandra Liberów, a jeszcze 5 lat później przyszła na świat najmłodsza siostra Małgorzata. "Przedszkole" miałem w domu rodzinnym dzięki starszemu rodzeństwu, a następnie sam opiekowałem się siostrą: to ją najechałem rowerem, zrzuciłem ze schodów i wiele innych wpadek! Wcześnie zostałem ministrantem - dzięki starszym braciom, trochę później małe przedstawienia teatralne i tańce dożynkowe, ćwiczenia strażackie i udział w poważnych pożarach, zarabianie w lesie i na polu na skromne kieszonkowe, różne dyscypliny sportowe: głównie biegi, pchnięcie kulą i rzut oszczepem, latem rzeka Prosna, zimą łyżwy na zamarzniętych rozlewiskach, liczne podchody. To tylko migawki z dzieciństwa. Dom rodzinny i małe gospodarstwo związało mnie z miłością ludzi i darem przyrody.”

Edukacja (lub "młodość")

- W latach 1969 – 1977 odbywał Szkołę Podstawową w Sławnie i Ołoboku

- 1977 – 1981 roku uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Aleksandra Zawadzkiego w Ostrowie Wlkp.

- Od 26 września 1981 do 1987 roku przebywał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1987 r. w Katedrze Poznańskie z rąk ks. abp Jerzego Stroby).

Etapy działalności

-1 lipca 1987 r. wikariusz w Parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

-1989 wikariusz w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu

-1994 r. wikariusz w Parafii św. Marii Magdaleny w Wielichowie

-1995 r. praca duszpasterska w Parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie

- od 1998 – wikariusz w Parafii św. Kazimierza w Lesznie

- od 16 lipca 2001 roku proboszcz Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Piłce (również pierwszy dziekan nowego Dekanatu Wieleńskiego

- od 2 lipca 2011 r. proboszcz Parafii Matki Bożej w Tulcach pod Poznaniem.

- 24 grudnia 2011 uhonorowany godnością ks. Kanonika Honorowego Świętej Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu

Znaczenie postaci

Ksiądz Marian Libera to postać niezwykle ważna dla mieszkańców Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce. Dzięki niemu parafia nabrała swojego blasku i ciepła. Ksiądz Marian zbudował Stadion im. Jana Pawła II. W kościele parafialnym odtworzył ołtarz boczny, który wcześniej spłonął, wymienił na wieży kościoła dach, strop, podłogę , instalację elektryczną i tynki. Założył ogrzewanie i odmalował świątynie, która dzięki niemu w 2004 roku została wpisana do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Dokonał również rozbudowy kaplicy w Kamienniku. Wokół kościoła w Piłce położył nowy chodnik, przebudował bramę główną i schody wejściowe. Przeprowadził gruntowy remont w wikariacie i stworzył Parafialne schronisko im. Jana Pawła II „Pod rybą”. W kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi z Fatimy dokonał kapitalnego remontu. Kościół ten również wprowadził na listę zabytków woj. wielkopolskiego. Ksiądz Marian był organizatorem licznych festynów parafialnych, wycieczek, „białych sobót”. Był założycielem gazetki parafialnej „ Zwiastun”.

Źródła:

- archiwum parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Piłce,

- archiwum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce,

- nagranie z I komunii świętej - udostępnione przez rodzinę Zeler z Piłki

- rozmowy z parafianami,

- rozmowy z bohaterem,

- archiwalne numery gazetki parafialnej Zwiastun,

- publikacja "W zgodzie z Bogiem, ludźmi i przyrodą." pod redakcją pani Danuty Kostek - Koza, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2012

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Maria Lajnweber, Karolina Bilska, Dominika Biniak, Patryk Boch
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Bojko
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce
Gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Kalendarium:

  • 1962 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: