Maria Lasecka image

Maria Lasecka

ur. 21 lutego 1950
 
Edukacja | Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół w Pamiątkowie
Harcerstwo

Harcerstwo

Harcerstwo

Harcerstwo

Medal KEN

Nasza wieś aktywa

Nasza wieś aktywna

Odznaka Honorowa

Radna Miasta i Gminy

Zdjęcie profilowe

Złoty Krzyż

Złoty Krzyż Zasługi

Cytat
Harcerstwo-moja pasja
Zdjęć: 12
Nagrań: 2

Pochodzenie

Urodziła się 21 lutego 1950 roku w Szamotułach (Wielkopolska). Pani Maria jest najstarsza z sześciorga rodzeństwa.

Dzieciństwo

Wychowywała się w Pamiątkowie. Od czasu, gdy osiągnęła 10 lat zaczęła pasjonować się harcerstwem. Od lat najmłodszych bawiła się ze swoim rodzeństwem w szkołę, gdzie rolę nauczycielki pełniła właśnie ona.

Edukacja i młodość

Swoją przygodę ze szkołą rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Pamiątkowie. W czasie nauki nie miała żadnych problemów. Nigdy nie była postrzegana jako kujonka. Wraz z siostrą często i chętnie brała udział w różnych szkolnych uroczystościach. Już w szkole podstawowej wiedziała, że zostanie nauczycielką. Tak też się stało. Po ukończeniu 5-letniego Liceum Pedagogicznego w Trzciance Lubuskiej, objęła pracę w macierzystej szkole.

Etapy działalności

Etap pierwszy - działalność harcerska

Już od czasów najmłodszych interesowało ją harcerstwo. Jeździła na przeróżne zloty, biwaki i obozy.

W roku 1969 założyła drużynę zuchową w Pamiątkowie. Wcześniej, bo już od 16 roku życia, będąc jeszcze w liceum zdobyła stopień przewodnika, a następnie podharcmistrza. Przez wszystkie te lata pełniła różne funkcje instruktorskie - od drużynowej do komendanta Hufca Szamotuły. Była organizatorem kilkudziesięciu obozów letnich i zimowych. Posiada stopień harcmistrza.

Obecnie w pracy harcerskiej przewodniczy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, a także jest członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego.

Za działalność harcerską posiada wiele odznaczeń wśród, których jest Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Etap drugi - kariera nauczycielki

Bardzo szybko zaczęła pracować. W czerwcu 1969 roku ukończyła liceum, a już we wrześniu tego samego roku uczyła. Na początku swej kariery była nauczycielką nauczania początkowego oraz wychowania muzycznego.

Od 1976 roku uczyła matematyki, równocześnie studiując zaocznie na UAM (1976-1980). Była też pierwszą kierowniczką świetlicy szkolnej z dożywianiem.

Jako wychowawczyni organizowała dla swoich uczniów mnóstwo wycieczek po całym kraju - i to różnymi środkami lokomocji (pociąg, autobus, samolot). Dorośli już dziś wychowankowie wspominają te wyjazdy z wielkim sentymentem. W 2005 roku była kierownikiem międzynarodowego obozu - Niemcy, Szwecja, Hiszpania i gimnazjaliści z gminy Szamotuły. Obóz odbywał się w Pamiątkowie, a dofinansowanie pozyskano z programu unijnego "Młodzież". Wymiana gimnazjalistów trwa do dnia dzisiejszego.

Za pracę pedagogiczną wielokrotnie została nagrodzona i odznaczona. 17 maja 2013 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Kolejne etapy...

Radna Miasta i Gminy Szamotuły (1998-2002).

W czasie kadencji była przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury i członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Był to okres szczególnie wzmożonej pracy nad powstaniem elementów nowej struktury oświatowej, jakim były gimnazja. Swoim zaangażowaniem przyczyniła się do powstania sali gimnastycznej w Pamiątkowie.

Wcześniej zaangażowana była w Radzie Sołeckiej w Pamiątkowie, której udało się w tych trudnych czasach rozbudować centralę telefoniczną i oczyszczalnię ścieków w naszej wsi. Aktywnie uczestniczyła także w imprezach kulturalnych w naszym środowisku, m.in. w dożynkach, "Potyczkach na miedzy", "Boju sołectw", "Nasza wieś aktywna". Wszędzie tam pełniła rolę nie tylko aktora, lecz reżysera i najważniejszego organizatora.

Znaczenie postaci

Pani Maria Lasecka jest człowiekiem pracowitym, umiejącym usuwać wszelkie, nawet najtrudniejsze przeszkody. Jako matka dwojga dorosłych już dzieci zawsze potrafiła znaleźć czas dla drugiego człowieka, dzięki czemu zjednała sobie powszechny szacunek środowiska. Działaczka społeczna, pokazująca, że każdy z nas powinien troszczyć się o naszą „Małą Ojczyznę”. Oddana swej pracy pedagogicznej, uważa, że "matematyki nie trzeba się uczyć, matematykę się rozumie" oraz "matematyka to jeden wielki łańcuch". Przekonana, że harcerstwo uczy nie tylko jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale również tego, czym należy kierować się w życiu.

English abstract

Maria Lasecka (born in 1950)- a teacher from Pamiątkowo and a hard-working woman overcoming all kinds of limitations. She is also said to be a social activist showing that everyone should respect our local motherland. Mrs Lasecka has devoted much energy to her work so she knows that “you cannot learn mathematics you should understand it”. Besides, ”mathematics is like one big chain”. According to Mrs Lasecka, the member of a Scouting Organization, scouting teaches us how to cope with difficulties and defines rules necessary to live.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Paweł Grodziński, Magdalena Majchrzak, Sandra Ruks, Julia Wolniewicz, Krzysztof Kowalczyk, Anna Walkowiak
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Ratajczyk
Zespół Szkół w Pamiątkowie
Gmina Szamotuły, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1950 ― Narodziny bohatera
  • 1969 ― Rozpoczęła pracę jako...
  • 1969 ― Założyła drużynę zuch...
  • 1976 ― Nauczycielka w szkole...
  • 1998 ― Radna Miasta i Gminy ...
  • 2013 ― Otrzymała Medal Komis...

Zobacz też:

  • > Miejsce działalno...