Maksymilian Nożyczkowski image

Maksymilian Nożyczkowski

ur. 03 października 1837
zm. 02 listopada 1933
Wojskowość
 
Zespół Szkół w Przedczu
1928 rok, luty - Aleksandra Piłsudska w schronisku dla weteranów z grupą weteranów, w środku stoi maksymilian Nożyczkowski

Grobowiec dla weteranów powstań na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Krzyż Niepodległości z Mieczami

Krzyż Pamiątkowy Powstania Styczniowego

Schronisko dla weteranów powstania styczniowego w Krakowie.

Schronisko dla weteranów powstania styczniowego w Krakowie.

Tabliczka znajdująca się na grobowcu dla weteranów powstań

Zdjęć: 7

Pochodzenie

Maksymilian urodził się w październiku w 1837 roku w Przedczu jako syn Maksymiliana Nożyczkowskiego i Marianny z Wasilewskich.

Dzieciństwo

Jako młody człowiek praktykował u swojego ojca, który był kowalem.

Etapy działalności

Powstanie styczniowe

W wieku 26 lat walczył zbrojnie w powstaniu styczniowym. Należał do partii Ludwika Oborskiego a następnie do partii Edmunda Taczanowskiego.

Dnia 29 kwietnia w 1863 roku brał udział w bitwie pod Brdowem a 8 maja tego samego roku pod Ignacewem. Podczas ostatniej bitwy został ciężko ranny w nogę. Ranny ukrywał się w majątku Ignacego Lipskiego w Chodeczku. Po pewnym czasie został aresztowany i przetrzymywany w areszcie w Kłodawie. Otrzymał karę chłosty. Wkrótce został zwolniony za wstawiennictwem miejscowych obywateli.

Po powstaniu styczniowym

Po powstaniu styczniowym Maksymilian zajmował się malarstwem i muzyką. Był bardzo szanowany przez mieszkańców Przedcza. Należał do Kujawskiego Związku Weteranów we Włocławku. W Przedczu miał status weterana powstania styczniowego. Po śmierci trzeciej żony w 1927 roku wyjechał z Przedcza. Zamieszkał w Krakowie w Schronisku dla Weteranów przy ulicy Biskupiej nr 18.

Odznaczenia

Maksymilian Nożyczkowski dnia 8 listopada 1930 roku zarządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (Monitor z dn. 10.09. 1930 nr 260/1930) został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami i mianowany na ppor. Weterana. Natomiast 17 lutego 1932 roku wojewoda krakowski nadał mu Krzyż Pamiątkowy Powstania Styczniowego.

Znaczenie postaci

Bohater zmarł 27 listopada 1933 roku. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobowcu dla weteranów powstań. Jest tam wmurowana tabliczka z jego nazwiskiem i datą urodzenia wraz z miejscem oraz datą śmierci. Na zawsze zapisano powstaniec z Przedcza.

Bibliografia

Monitor z dn. 10.09.1930 nr/260/1930

histmag.org/weterani-powstania-styczniowego-w-II

Centralne Archiwum Wojskowe, Teczka weterana Maksymiliana Nożyczkowskiego

Gazeta Zespołu Szkół w Przedczu "Piórnik".

Większość informacji otrzymaliśmy od pana Janusza Jaworskiego-prawnuka Maksymiliana Nożyczkowskiego. Za współpracę serdecznie dziękujemy.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Natalia Zielińska, Katarzyna Pietrzak, Kacper Jeżak, Mateusz Nowicki, Patrycja Frątczak
Nauczyciel prowadzący: Dorota Narazińska
Zespół Szkół w Przedczu
Gmina Przedecz, powiat kolski

Kalendarium:

  • 3.X. ― Narodziny bohatera
  • 1933 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: