Łukasz Konrad Ciepliński image

Łukasz Konrad Ciepliński

ur. 26 listopada 1913
zm. 01 marca 1951
Polityka i społeczeństwo | Wojskowość
 
Zespół Szkół w Kwilczu
Dom rodzinny Łukasza współcześnie

Grób rodziców Łukasza na kwileckim cmentarzu parafialnym.

Pomnik Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

Tablica upamiętniająca Łukasza Cieplińskiego w Kwilczu

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Urodził się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu jako syn Franciszka Cieplińskiego i Marii z d. Kaczmarek.

Dzieciństwo

Miał siedmioro rodzeństwa: dwóch braci – Stanisława i Antoniego oraz pięć sióstr – Franciszkę, Jadwigę, Helenę, Irenę i Marię. Dzieciństwo spędził w Kwilczu. Mieszkał w domu przy obecnej ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego, w domu pod nr 13, na parterze którego znajdowała się piekarnia i sklep kolonialny ojca. Matka zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem dzieci.

Edukacja

W 1927 r. ukończył Publiczną Szkołę Powszechną w Kwilczu. Dalej kształcił się w Międzychodzie, gdzie zaliczył pełen kurs szkoły siedmioklasowej. Następnie uczęszczał do Korpusu Kadetów w Rawiczu i Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Jako świeżo promowany oficer, dnia 11 listopada 1936 r. został przedstawiony Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. Mając zaledwie dwadzieścia trzy lata znalazł się w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy, dowodzonym przez ppłk. Kazimierza Heilmana-Rawicza.

Etapy działalności

Żołnierz Wojska Polskiego

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. ppor. Ciepliński jako dowódca plutonu przeciwpancernego walczył w szeregach Armii Pomorze w rejonie Bydgoszczy, pod Kutnem i w Puszczy Kampinowskiej. Podczas przeprawy przez Bzurę na oczach gen. Tadeusza Kutrzeby własnoręcznie zniszczył sześć czołgów niemieckich, a tym samym ocalił pułk i przerwał niemiecką linię frontu. Za ten bohaterski czyn został awansowany na polu walki do stopnia porucznika i odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Następnie wraz z pułkiem dotarł do Warszawy i walczył w jej obronie, aż do kapitulacji stolicy. Nie chciał pozostać bierny w okupowanym kraju. Wraz z dotychczasowym dowódcą swojego pułku ppłk. Heilmanem-Rawiczem oraz jednym z kolegów wyjechał do Rzeszowa z zamiarem przedarcia się przez Węgry do formowanego we Francji Wojska Polskiego. Dzięki fałszywym dokumentom udało mu się uciec do Budapesztu. Jednak, gdy otrzymał propozycję przerzutu do Francji, nie zgodził się. Postanowił przejść specjalistyczne szkolenie konspiracyjne.

Działalność konspiracyjna

Wrócił do kraju i rozpoczął działalność podziemną w Rzeszowie – pod jego dowództwem Inspektorat Rzeszów osiągnął znaczące sukcesy w działalności konspiracyjnej i został uznany za jeden z najlepszych w okręgu Kraków ZWZ-AK. Kolejny etap to akcja „Burza”. Od sierpnia 1944 r. po zajęciu Rzeszowa przez Armię Czerwoną rozpoczęło się intensywne rozpracowywanie podziemnej struktury AK. Ciepliński zaangażował się wówczas w działalność poakowskich organizacji niepodległościowych. Od września 1945 r. stanął na czele krakowskiego wydziału Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość’. Po aresztowaniu trzech kolejnych Głównych Zarządów WiN, od stycznia 1947 r. został prezesem IV ZG WiN. Nadal walczył, zmieniał pseudonimy, miejsca pobytu, a nawet nazwisko. Pomagał prześladowanym i mimo wszystko wierzył, że Polska będzie niepodległa.

Śmierć

W grudniu 1947 r. został aresztowany przez UB, a następnie brutalnie przesłuchiwany i okrutnie torturowany. W październiku 1950 r. sąd skazał go na „pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia”. Pozbawiony kontaktu z rodziną, pisał mądre i wzruszające grypsy do żony i syna. Bezskuteczne były kolejne apelacje. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany 1 marca 1951 r. strzałem w tył głowy. Zwłok nie wydano rodzinie. Miejsce pochówku nieznane.

Znaczenie postaci

W 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał pośmiertnie Łukaszowi Cieplińskiemu Order Orła Białego, a w 2013 r. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak awansował go na stopień pułkownika.

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Źródła

E.Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2008.

M.Pestka-Lehmann, M.Lehmann, W 60. rocznicę tragicznej śmierci ppłk. Łukasza Cieplińskiego, w: Tydzień Międzychodzko-Sierakowski, R. 2011, nr 27.

M.Pestka-Lehmann, M.Lehmann, Żołnierz Wyklęty z Kwilcza, w: Tydzień Międzychodzko-Sierakowski, R. 2014, nr 9 (185) i 10 (186).

English abstract

Łukasz Ciepliński born November 26, 1913 in Kwilcz. He was Franciszek Ciepliński and Maria Kaczmarek’s son. A soldier HR. A veteran of World War II. A member of the AK. Under his leadership, Rzeszów Inspectorate achieved considerable success in the underground activity and has been recognized as one of the best in the district of Kraków ZWZ-AK. In 1944 he became involved with the organization independence. Since September 1945, he headed the department of Kraków's Association "Freedom and Independence '. After the arrest of three more of the Main WiN, since January 1947, he was president of the IV ZG WiN. He still fighting, changing nicknames, place of residence, and even the name. He helped the persecuted, and in spite of everything he believed that Poland will be independent. In December 1947 he was arrested by the secret police and then brutally interrogated and brutally tortured. In October 1950, sentenced to death. Deprived of contact with his family, he wrote a wise and poignant secret messages to his wife and son. Judgment was made March 1, 1951, the Corpse family has not been issued. Place of burial unknown. On the day of his death we celebrate the National Day of Remembrance Soldiers accursed. Posthumously he awarded the Order of the White Eagle and promoted to colonel.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Piotr Przybyła, Dominika Kurcaba, Karol Lubik, Agnieszka Andrzejewska, Joanna Górecka, Patrycja Ligocka
Nauczyciel prowadzący: Hanna Hoffmann
Zespół Szkół w Kwilczu
Gmina Kwilcz, powiat międzychodzki

Kalendarium:

  • 1913 ― Narodziny bohatera
  • 1951 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce śmierci b...
  • > Miejsce narodzin ...