mgr inż. Ludwik Trawiński image

mgr inż. Ludwik Trawiński

ur. 23 lipca 1931
 
Gospodarka i przedsiębiorczość
„Nie martw się, patrz jak problem rozwiązać”
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
Dyplom dla Hodowli Roslin Sobótka Sp.z o. o. za zdobycie tytułu Nominowany do Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. A. Szamarzewskiego za 2008 r.

Dyplom dla Ludwika Trawińskiego nominowanego w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku 2003

Dyplom dla Ludwika Trawińskiego z okazji Diamentowego Jubileuszu 60 - lecia pracy zawodowej od Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Gratulacje dla Ludwika Trawińskiego od LZS "Korona" w Sobótce z okazji 60 lat pracy zawodowej i 45 lat pracy w Hodowli Roślin Sobótka

Gratulacje dla Ludwika Trawińskiego od Prezesa RKS Borowiec z okazji jubileuszu 60 lat pracy zawodowej i 45 lat pracy w Hodowli Roślin Sobótka

Ludwik Trawiński

Ludwik Trawiński w swoim mieszkaniu

Ludwik Trawiński w wieku 56 lat

Ludwik Trawiński z pracownikami

Nagroda Specjalna Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego dla L. Trawińskiego za ponad 40 lat pracy na stanowisku szefa firmy Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o. o.

Nagroda dla Ludwika Trawińskiego - Wielkopolskiego Rolnika Roku 2003

Nagroda na Międzynarodowych Targach Rolno - Przemysłowych w Poznaniu (1996 r.) za groch siewny odmiany AGRA wyhodowany przez Hodowlę Roślin w Sobótce Sp. z o. o.

Pałac w Sobótce

Podziękowanie dla Ludwika Trawińskiego od Zarządu i Rady Nadzorczej w Sobótce za współpracę

Podziękowanie dla Ludwika Trawińskiego za zaangażowanie i pomoc dla Sołectwa Sobótka od Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

Zdjęć: 15

Pochodzenie

Ludwik Trawiński urodził się 23 lipca 1931 r. w Dąbrowie (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie). Pochodził z wielodzietnej rodziny rolniczej. Jego rodzice posiadali 32-hektarowe gospodarstwo rolne w Dąbrowie. Matka Władysława z domu Czubak zajmowała się gospodarstwem domowym, a ojciec Franciszek był rolnikiem.

Dzieciństwo i młodość

W 1940 r. rodzina państwa Trawińskich została wywieziona na roboty do Niemiec, a po zakończeniu wojny w 1945 r. umieszczona w koszarach w obozie polskim w Heibronie (miasto na prawach powiatowych w południowo-zachodnich Niemczech). Tam Ludwik Trawiński rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Po powrocie do Polski w 1946 r. kontynuował naukę w Szkole Podstawowej w Koźminie (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie), kończąc ją w siódmej klasie. Następnie w latach 1949-1952 uczył się w 5-letnim Technikum Rolniczym w Bojanowie (pow. Rawicz, województwo wielkopolskie) i ukończył je w ciągu 3 lat.

Studia

W 1974 r. Ludwik Trawiński podjął zaoczne 5-letnie studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując w 1979 r. tytuł inżyniera rolnika, a w 1982 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Praca zawodowa

Etap pierwszy (lata 1952-1966)

Ludwik Trawiński rozpoczął pracę zawodową w 1952 r. jako agronom w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kobylnikach (powiat szamotulski, woj. wielkopolskie). W latach 1953-1956 pracował w Wojewódzkim Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Poznaniu. Następnie (lata 1956-1959) był kierownikiem gospodarstwa w Ośrodku Postępu Technicznego w Czempiniu (pow. Kościan, woj. wielkopolskie). W kolejnych latach (1959-1960) odbył praktykę rolniczą w Czechosłowacji, a później objął stanowisko kierownicze w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sapowicach (pow. Kościan, woj. wielkopolskie), gdzie pracował przez następne siedem lat.

Etap drugi (okres sobótkowski)

W 1967 r. Ludwik Trawiński przybył do Sobótki (pow. Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie) i tutaj przez 46 lat kierował Stacją Hodowli Roślin Sobótka, a od 01.01.1994 r. do stycznia 2014 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Spółki z o.o. Hodowla Roślin Sobótka, doprowadzając firmę do poziomu najlepszych spółek w Polsce. Obecnie firma Hodowla Roślin Sobótka posiada ugruntowaną, wysoką pozycję na rynku. Spółka działa na obszarze 1165 ha (obszar Sobótki i Kotowiecka). Zajmuje się m.in. produkcją zbóż ozimych i jarych (odmian krajowych oraz zagranicznych), sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i kukurydzy, doradztwem agrotechnicznym w zakresie odmianoznawstwa, ochrony roślin, nawożenia, produkcją rolną, hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka i żywca wołowego, usługową działalnością w zakresie obsługi rolnictwa (m.in. atestami opryskiwaczy). Na towary wytworzone w firmie jest duży popyt.

Zasługi zawodowe Ludwika Trawińskiego. Nagrody i wyróżnienia.

Za osiągnięcia produkcyjno-ekonomiczne zakład kierowany przez Ludwika Trawińskiego otrzymał cenne nagrody i wyróżnienia, takie jak: Sztandar Przechodni Ministerstwa Rolnictwa, Sztandar Przechodni oraz Proporzec Przechodni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu i Zarządu Okręgu Związków Zawodowych, Odznakę za Rozwój Województwa Wielkopolskiego, "Złotą Wiechę" w woj. kaliskim oraz "Złotą Wiechę" w skali konkursu ogólnokrajowego. Firma Hodowla Roślin w Sobótce Spółka z o. o. ma opinię dobrego i rzetelnego producenta rolnego. Dzięki pracom hodowlanym w  zakładzie jest prowadzonych 17 odmian grochu, a za groch wąskolistny odmiany AGRA zakład został wyróżniony w 1996 r. Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych POLAGRA w Poznaniu. Ponadto Ludwik Trawiński prowadził systematycznie inwestycje w infrastrukturę zabudowań gospodarskich i parku maszynowego. Jego zasługą jest m.in. wybudowanie w ostatnich latach w oparciu o nową technologię obory wolnostanowiskowej na 220 sztuk bydła, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt. W zakładzie kierowanym przez Ludwika Trawińskiego około 50 osób odbyło staż pracy i praktykę zawodową (studenci Akademii Rolniczej oraz uczniowie i absolwenci średnich szkół rolniczych). O tym, że jest to zakład liczący się w regionie świadczą również pozytywne opinie Starosty Powiatu Ostrowskiego, Burmistrza Gminy Nowe Skalmierzyce oraz Rad Powiatu Gminy Ostrów Wielkopolski i Nowych Skalmierzyc, wydane na okoliczność prób wyłączenia gruntów z zakładu przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ludwik Trawiński w dowód uznania dla pracy na rzecz rolnictwa został wyróżniony 17 odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Najwyższe odznaczenie to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.). W 2003 r. został nominowany do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku. Inne medale i odznaczenia za pracę na rzecz rolnictwa to m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1969 r.), Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1971 r.), odznaka "Zasłużony Pracownik Rolnictwa" (1972 r.), Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974 r.), Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Rolnych (1978 r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.). Ponadto w 2012 r. został nagrodzony przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Medalionem im. dr Aleksandra hr Szembeka "Za Działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej".

Działalność społeczna na rzecz mieszkańców wsi Sobótka i Kotowiecko

Ludwik Trawiński znacząco przyczynił się do rozbudowy wsi Sobótka i Kotowiecko. Z jego inicjatywy w Sobótce na miejscu istniejących czworaków wybudowano domy mieszkalne (8 bloków z 88 mieszkaniami), a w Kotowiecku powstały 64 mieszkania. Ponadto w Sobótce wykonano kanalizację wsi, drogę oraz chodniki przy blokach mieszkalnych. Ludwik Trawiński był również inicjatorem budowy sali wiejskiej i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobótce z wkładem finansowym w wysokości 4 000 000 zł. Ponadto nieodpłatnie przekazał przedszkole w Sobótce oraz wspólnie ze strażakami przyczynił się do wybudowania remizy strażackiej. Jego aktywność na rzecz pożarnictwa została doceniona: w 1985 r. otrzymał brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a w 1994 r. złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Ludwik Trawiński dużą wagę przykładał do troski o siedzibę zakładu. Pałac w Sobótce (zbudowany w latach 1898-1899, wpisany do Rejestru Zabytków) został w latach 80-tych, po wyprowadzeniu się mieszkańców, gruntownie odremontowany ze środków Stacji Hodowli Roślin. Obecnie w pałacu znajdują się biura dyrekcji spółki, a pomieszczenia reprezentacyjne wykorzystywane są na spotkania w celach reklamowych i marketingowych zakładu. Organizowane są tutaj Drzwi Otwarte, Dni Pola czy szkolenia dla producentów rolnych, często odbywają się koncerty dla pracowników oraz sponsorów z sąsiednich powiatów. Gdy w 2011 r. pałac uległ ogromnemu zniszczeniu w wyniku pożaru, w ciągu roku został odremontowany i wrócił do dawnej świetności dzięki środkom przekazanym przez spółkę. Na uwagę zasługuje też troska Ludwika Trawińskiego o utrzymanie miejsc pracy dla mieszkańców wsi Sobótka i Kotowiecko. W chwili przejścia Ludwika Trawińskiego na emeryturę firma zatrudniała 52 pracowników. Zakład nie był zadłużony, na lokatach pozostało 5 mln złotych, a zapasy magazynowe zbóż obliczano na kwotę 2 mln złotych. Zostało również 1 200 000 zł dopłaty z Agencji Rolnej. Stan inwentarza na koniec 2013 r. wynosił 819 sztuk.

Inna działalność i zainteresowania

Ludwik Trawiński pełnił również funkcję we władzach Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim, za co został nagrodzony odznaką "Zasłużony dla Spółdzielni Mleczarskiej" (1983 r.) oraz Odznaczeniem Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim "Za zasługi w rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego" (1989 r.). Bardzo aktywnie działał także na niwie łowieckiej. Otrzymał Brązowy Medal za Zasługi w Realizacji Zadań Polskiego Łowiectwa (1971 r.), Srebrny Medal za Zasługi w Realizacji Zadań Polskiego Łowiectwa (1976 r.), Medal za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa (2008 r.) i najwyższe odznaczenie - Medal Zasługi Łowieckiej ZŁOM (2009 r.)

Rodzina

Ludwik Trawiński obecnie jest na emeryturze. Mieszka wspólnie z żoną Ireną (26 czerwca 2014 r. minęła 58 rocznica zawarcia przez nich związku małżeńskiego) i synem Alfredem w Sobótce, w pobliżu zabytkowego pałacu i parku - miejsc, o które Ludwik Trawiński zawsze pieczołowicie dbał. Syn Alfred ukończył studia rolnicze, obecnie pełni funkcję kierownika Spółki Hodowla Roślin Sobótka. Jego pasją jest motoryzacja. Ludwik Trawiński dzieli się z synem swoim doświadczeniem zawodowym, a w wolnych chwilach zajmuje się łowiectwem.

Znaczenie postaci dla współczesnych i potomnych

Ludwik Trawiński poświęcił pracy zawodowej w rolnictwie 62 lata. Przez ten długi okres pełnił odpowiedzialne funkcje, a jego praca przynosiła wymierne efekty. Zakład przez niego kierowany może się pochwalić dużą ilością osiągnięć produkcyjno-ekonomicznych. Swoją działalnością pozazawodową oddał wiele nieocenionych zasług mieszkańcom wsi Sobótka i Kotowiecko. Jego aktywność miała charakter nie tylko lokalny, ale rozciągała się na region całej Wielkopolski. Pomimo rozlicznych obowiązków zawodowych i pracy społecznej znajdował czas dla rodziny i na realizację własnych pasji. Jeśli pojawiały się w jego życiu jakieś trudności, czy przeszkody, wtedy postępował zgodnie z dewizą: "Nie martw się, patrz jak problem rozwiązać".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
Gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski

Kalendarium:

  • 1931 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: