Ludwik Ratajczak image

Ludwik Ratajczak

ur. 1940
zm. 1940
Edukacja | Wojskowość
„Przestrzeganie zasad przynosi korzyści społeczeństwu i ojczyźnie.”
Zespół Szkół w Pamiątkowie
Kronika Szkoły Powszechnej w Pamiątkowie

Kronika Szkoły Powszechnej w Pamiątkowie

Kronika Szkoły Powszechnej w Pamiątkowie

Ludwik Ratajczak na fotografiach

Szkolna majówka 1938 rok.

Szkoła w Pamiątkowie w latach '50

Szkoła w Pamiątkowie współcześnie

Zdjęcie profilowe

Fragmenty wywiadu z Paniami J.Szczeszak i  L
Fragment wywiadu z panią Zenoną Maćkowiak
Fragmenty wywiadu z panem Bogdanem
Zdjęć: 8
Filmów: 1
Nagrań: 2

Dzieciństwo

Z wywiadów przeprowadzonych na jego temat wynika, że zasady, którymi kierował się w życiu, czyli patriotyzm i religijność, musiał wynieść z domu rodzinnego. Dokładniejszych informacji na razie nie udało się ustalić.

Pochodzenie

Syn Tomasza i Agnieszki z Mikołajczaków. Kawaler. Ludwik Ratajczak urodził się w miejscowości Dahlhausen 9 sierpnia 1909 roku, zginął w 1940 roku w Katyniu. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że miał brata, który prawdopodobnie w latach 50-tych XX wieku pracował w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu.

Edukacja i młodość

Absolwent seminarium nauczycielskiego w Koźminie, które ukończył w 1929 roku. W 1931 roku skończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.

Etapy działalności

Etap pierwszy - nauczyciel

Pracował w Szkole Powszechnej w Pamiątkowie, gdzie uczył matematyki, geometrii oraz wykładał religię. Mieszkał w szkole nad salami lekcyjnymi.

Uczestnik rejonowych konferencji dla nauczycieli, swój referat na temat "Nauczanie higieny w szkole powszechnej" wygłosił 16 kwietnia 1932 roku w Pamiątkowie.

Współorganizator uroczystych imienin Marszałka J. Piłsudskiego (18 marca 1934 r. - msza św., akademia przygotowana z młodzieżą; z dobrowolnych składek zebrano 2 zł 20 gr, które przenaczono na fundusz budowy szkół) oraz wycieczek dla młodzieży m.in. koleją do Poznania (7 czerwca 1937 r.).

Wychowawca młodzieży, z którą bardzo często dyskutował na temat tego, czym jest patriotyzm i jak należy postępować, by być dobrym człowiekiem. Jego uczennice wspominają, że bardzo często czytał im różne nowele ukazujące się w prasie, m.in. w "Gazecie Poznańskiej". Na ich przykładzie omawiali wspólnie co dobre, a co złe zostało tam pokazane i to jak każdy powinien się zachować.

Lubił sport i angażował do tego młodzież i nauczycieli. Po lekcjach bardzo często spotykali się na tzw. "Kozim rynku" w Pamiątkowie, gdzie grali w piłkę i uprawiali inne sporty.

Był człowiekiem bardzo religijnym, miał grupę chętnych uczniów i wraz z nimi chodził na majowe nabożeństwa do Cerekwicy. W drodze śpiewali patriotyczne pieśni.

We wspomnieniach zachował się jako nauczyciel, do którego lgnęła młodzież. A lekcje z nim były przyjemnością, choć dawni uczniowie podkreślają, że był wymagający, ale i sprawiedliwy.

Etap drugi - w mundurze

Podporucznikiem Wojska Polskiego ze starszeństwem został mianowany 1 stycznia 1933 roku. Został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 14. Dywizji Piechoty.

Uczniowie pamiętają, że zaraz po zakończeniu roku szkolnego w 1939, z dworca kolejowego w Pamiątkowie - w mundurze - wyruszył do wojska.

Z pola bitwy trafił do Katynia, tam został zamordowany i pochowany.

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, część 3

Znaczenie postaci

Ofiara zbrodni katyńskiej. Tak jak wielu w czasie II wojny światowej, oddał życie za swój kraj. Zapamiętany jako człowiek o ogromnym sercu dla młodzieży, bardzo religijny, a przede wszystkim wielki patriota. Zawsze podkreślał, że tylko życie zgodne z zasadami moralnymi przynosi korzyści człowiekowi i państwu. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje postępowanie.

English abstract

Ludwik Ratajczak (1909-1940) a teacher of a primary school in Pamiątkowo, one of the Katyń victims. As many young people during World War II, he dedicated his life to our motherland. Remembered by his students as a man who had a heart of gold and a deeply religious patriot. He used to say that society could become stronger if people led their lives respecting basic social rules. His example teaches young people that everyone must be responsible for his or her behavior.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Mikołaj Pawlak, Julia Zielińska, Julia Pawłowska, Oliwia Borkowska, Szymon Jarzyna, Paulina Siuta
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Ratajczyk
Zespół Szkół w Pamiątkowie
Gmina Szamotuły, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1909 ― Narodziny bohatera
  • 1929 ― Absolwent seminarium ...
  • 1930 ― Nauczyciel w Szkole P...
  • 1931 ― Kurs w Batalionie Po...
  • 1940 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Przestrzeganie zasad p...”

Zobacz też: