Ludwik Cezary Napoleon Pawlicki image

Ludwik Cezary Napoleon Pawlicki

ur. 22 sierpnia 1922
zm. 10 marca 1991
Nauki przyrodnicze
„Był lekarzem z doskonałą wiedzą, ale zarazem był człowiekiem.”
Szkoła Podstawowa w Kaczorach
Brat ojca - Bernard Pawlicki

Dziadkowie pana Ludwika - Bronisława i Ildefons (z tyłu brat ojca - Bernard)

Eleonora i Czesław Pawliccy (rodzice)

Kolekcja znaczków

Kolekcja znaczków (1)

Kolekcja znaczków (2)

Kolekcja znaczków (3)

Kolekcja znaczków (4)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - legitymacja

Ludwik Pawlicki

Małżonka Halina z córkami Anną i Marią

Pan Ludwik (w środku) z braćmi - Alfredem i Michałem

Pan Ludwik podczas jednej z wycieczek

Pan Ludwik podczas nauki w Liceum Felczerskim w Toruniu (pierwszy od prawej)

Pan Ludwik podczas pobytu w sanatorium w Kołobrzegu

Pan Ludwik podczas pobytu w sanatorium w Świnoujściu

Pan Ludwik ze współpracownicami przed przychodnią w Kaczorach

Państwo Pawliccy

Państwo Pawliccy podczas jednej z wycieczek (drugi i trzecia od prawej)

Państwo Pawliccy podczas spływu Dunajcem (pierwsza i drugi od prawej)

Państwo Pawliccy podczas wycieczki do Warszawy (czwarty i piąta od lewej)

Państwo Pawliccy podczas zabawy karnawałowej

Państwo Pawliccy podczas zabawy karnawałowej (od prawej)

Podczas badania dzieci w szkole

Podczas badania dzieci w szkole (1)

Podczas pracy w Kaczorach (z kierowcą karetki pogotowia)

Przed budynkiem pogotowia ratunkowego w Chodzieży

Przed przychodnią w Kaczorach

Przed wejsciem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

Stetoskop pana Pawlickiego

W czasie służby wojskowej (pierwszy od lewej)

W okresie pełnienia służby wojskowej

Zdjęcie Czesława (ojca) z listem do Eleonory (matki) na odwrocie (01.11.1920)

Zdjęcie profilowe

Zdjęcie ślubne państwa Pawlickich

Wywiad z panem Henrykiem Chojanem, kierowcą karetki pogotowia
Wywiad z panem Wojciechem Gapińskim
Wywiad z panią Krystyną Borowczyk
Wywiad z żoną Haliną Pawlicką oraz córkami Anną Radke i Marią Nazarewicz
Wywiad z panią Teresą Sadowską
Fragment życiorysu pana Pawlickiego napisanego jego ręką
Karta identyfikacyjna pana Ludwika z okresu okupacji hitlerowskiej
Legitymacja wojskowa
Uznanie Czesława Pawlickiego za zmarłego (postanowienie sądu)
Uznanie Czesława Pawlickiego za zmarłego (wniosek do sądu)
Zaświadczenie ukończenia Studium Wstępnego przy Akademii Lekarskiej
Świadectwo ukończenia Liceum Felczerskiego (a)
Świadectwo ukończenia Liceum Felczerskiego (r)
Zdjęć: 36
Filmów: 4
Nagrań: 1
Dokumentów: 8

Pochodzenie

Ludwik Cezary Napoleon Pawlicki urodził się 22 sierpnia 1922 roku w Marcinkowie w powiecie Mogilno. Jego rodzicami byli Czesław i Eleonora z domu Nowacka.

Ojciec pana Ludwika, Czesław Pawlicki, w sierpniu 1944 roku został aresztowany przez Niemców za działalność konspiracyjną (należał do Armii Krajowej) i trafił do obozu karno - śledczego w  Żabikowie koło Poznania. Stamtąd przewieziono go do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica, woj. dolnośląskie), gdzie zginął.

Ludwik Pawlicki zmarł po ciężkiej chorobie 10 marca 1991 roku. Spoczywa na cmentarzu w Kaczorach.

Dzieciństwo

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Szubinie. We wrześniu 1938 roku wraz z rodzicami i braćmi - Michałem i Alfredem - przeprowadzili się do Margonina i w tym samym roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Chodzieży. Naukę kontynuował do chwili wybuchu II wojny światowej.

Wojna i służba wojskowa

W czasie okupacji został skierowany do pracy u niemieckiego gospodarza w Adolfowie. W latach 1945-1947 pełnił służbę w Wojsku Polskim w stopniu chorążego. W roku 1978 awansował do stopnia porucznika.

Wykształcenie

We wrześniu 1947 roku rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Chodzieży, jednak przerwał ją po trzech semestrach stwierdzając, że nauczanie nie jest jego powołaniem. Zainteresował się medycyną. W 1949 roku ukończył roczne Studium Wstępne przy Akademii Lekarskiej w Gdańsku. W 1951 roku rozpoczął naukę w Liceum Felczerskim w Toruniu. Szkołę tę ukończył w 1954 roku. Uzyskane kwalifikacje pozwalały mu wykonywać zawód lekarza, nie dając jednak tego tytułu. Z wykształcenia był więc felczerem.

Rodzina

20 listopada 1955 roku wstąpił w związek małżeński z Haliną Streich.W 1957 roku urodziła się córka Maria, a w 1958 córka Anna.

Mimo bardzo długich godzin pracy, zawsze starał się znaleźć czas dla rodziny. Nie chcąc tracić kontaktu z córkami, zabierał je czasem (szczególnie podczas wakacji) na wizyty domowe. Córki chętnie pełniły rolę "asystentek".

Praca

Po ukończeniu nauki w Liceum, otrzymał nakaz pracy w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kaczorach. Pracował tu samodzielnie przez 8 lat jako kierownik. W 1965 roku został zatrudniony w Przychodni Rejonowej w Chodzieży, w której pracował do czasu przejścia na emeryturę. Pracował także jako lekarz pogotowia ratunkowego oraz niejednokrotnie zastępował nieobecnych lekarzy w okolicznych przychodniach.

Początkowo do pacjentów (na terenie całej gminy) dojeżdżał rowerem, często wiele kilometrów dziennie. Później, jako środek transportu służył mu motor, a dopiero po wielu latach - samochód. Bywało, że podczas ciężkich zim, do chorego mógł dostać się wyłącznie saniami.

Ponieważ na początku swojej działalności był jedynym lekarzem na terenie gminy, w nagłych wypadkach, chorzy przychodzili do jego domu, często nocą, a także w dni wolne i święta. Dom Pawlickich był dla nich zawsze otwarty.

Pacjenci chętnie się do niego zwracali, ponieważ słynął z intuicji, trafności diagnoz oraz tego, że nigdy się nie poddawał i nawet w najtrudniejszych przypadkach (przez innych lekarzy uznanych za beznadziejne) starał się pomóc (często z sukcesami) lub choćby ulżyć w cierpieniu.

Praca zajmowała Ludwikowi Pawlickiemu bardzo dużo czasu. Rano przyjmował chorych w przychodni, a popołudniami, po krótkim odpoczynku, odwiedzał pacjentów w domach. Wizyty domowe przeciągały się niekiedy do późnych godzin nocnych. Chwile wytchnienia od pracy dawały mu coroczne wyjazdy do sanatoriów, pozwalały też nieco poprawić pogarszający się stan zdrowia.

Działalność pozazawodowa

Ludwik Pawlicki był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz radnym gminy Kaczory.

Pasje i zainteresowania

Największą pasją Ludwika Pawlickiego była jego praca zawodowa. Wykonywał ją z wielkim zaangażowaniem. Był oddany pacjentom całym sercem, nigdy nie odmawiał pomocy. Przedkładał pracę ponad własną wygodę, a nawet zdrowie. Przy tym był niezwykle bezpośredni, dowcipny i zawsze pełen optymizmu. Praca dawała mu dużo satysfakcji.

Pawlicki znał się na ziołolecznictwie. Sam zbierał i suszył odpowiednie rośliny i przyrządzał z nich lecznicze mieszanki.

Był kolekcjonerem znaczków oraz zapalonym czytelnikiem i zbieraczem książek, regularnie czytywał prasę z najróżniejszych dziedzin.

Lubił hodować rośliny, szczególnie upodobał sobie róże i tulipany. Hodował rybki akwariowe, a w jego otoczeniu nie mogło zabraknąć psów.

Odznaczenia

Za swoją pracę i działalność otrzymał odznaczenia:

- Złotą Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (1981),

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982),

- Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984) ,

- Srebrny Krzyż Zasługi (1988).

Znaczenie postaci

Ludwik Pawlicki był świetnym lekarzem, znajdował czas dla każdego pacjenta. Pacjent był u niego zawsze na pierwszym miejscu. Chorych i cierpiących ludzi podnosił na duchu swoim optymizmem i poczuciem humoru. Nie stracił serca i zapału do pracy, mimo własnej, ciężkiej choroby. Współcześni lekarze mogliby brać przykład z jego postawy. Wzorować się na nim może także każdy człowiek, gdyż Ludwik Pawlicki był człowiekiem dobrym, życzliwym, pełnym poświęcenia w wykonywanej pracy oraz ciepła w stosunku do rodziny.

Źródła:

1. Wywiady: z małżonką H. Pawlicką oraz córkami A. Radke i M. Nazarewicz (15.03.2014), z p. W. Gapińskim (20.03.2014), z p. K. Borowczyk (28.03.2014), p. T. Sadowską (12.05.2014) oraz p. H. Chojanem (27.05.2014).
2. Zdjęcia, dokumenty i pamiątki udostępnione przez rodzinę bohatera.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Anna Lasecka
Szkoła Podstawowa w Kaczorach
Gmina Kaczory, powiat pilski

Kalendarium:

 • 1951 ― Nauka w Liceum Felcze...
 • 1954 ― Pełnienie funkcji kie...
 • 1922 ― Narodziny bohatera
 • 1945 ― Służba wojskowa
 • 1949 ― Ukończenie Studium Ws...
 • 1955 ― Ślub bohatera
 • 1965 ― Praca w Ośrodku Zdrow...
 • 1981 ― Otrzymanie Złotej Odz...
 • 1982 ― Otrzymanie Krzyża Kaw...
 • 1984 ― Otrzymanie Medalu 40-...
 • 1988 ― Otrzymanie Srebrnego ...
 • 1991 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Był lekarzem z doskona...”

Zobacz też: