prof. dr hab. Leszek Berger image

prof. dr hab. Leszek Berger

ur. 10 lutego 1925
zm. 08 lipca 2012
Edukacja | Nauki przyrodnicze
„Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie”
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Hodowla żab w Jaskółkach

Hodowla żab zielonych

Metaplan - płazy

Państwo Bergerowie

Prof

Rodzina

Żaba Albinos

Anegdota
Żabi koncert
Zdjęć: 7
Filmów: 1
Nagrań: 1

Pochodzenie

Leszek Berger urodził się 10.02.1925 r. w Pabianicach, skąd pochodziła jego matka Marianna. Zmarł 08.07.2012 r. w Jaskółkach (gmina Raszków).

Dzieciństwo

Dzieciństwo i młodość spędził w Lewkowcu pod Ostrowem Wlkp.. W 1926 urodził się jego brat Stefan, a osiem lat później siostra Anna. Rodzice nie byli wykształconymi ludźmi. Jesienią 1932 roku siedmioletni Leszek Berger rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole podstawowej we Franklinowie. Nie pałał chęcią do zdobywania wiedzy i nauka przychodziła mu z pewnym trudem. Twierdził, że najlepiej czuje się w matematyce i zajęciach gimnastycznych. W 1937 roku rodzina Bergerów przeprowadziła się do Ostrowa Wlkp. Wybuch II wojny światowej przerwał szkolną edukację. Przez całą wojnę Leszek Berger pracował wraz z ojcem w gospodarstwie ogrodniczym. Wiosną 1944 roku otrzymał stary akordeon, na którym w 3 miesiące nauczył się grać. Jesienią tego samego roku po raz pierwszy zagrał ze swoim bratem Stefanem na wiejskim weselu w Czekanowie. Szybko okazało się to dobrym sposobem na zarobienie pieniędzy. W 1947 roku zdał egzaminy maturalne i stał się absolwentem Liceum Męskiego w Ostrowie Wlkp. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale matematyczno-przyrodniczym.

Młodość i edukacja

Edukację Leszek Berger kontynuował na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Jako student czwartego roku został asystentem w Muzeum Przyrodniczym w Poznaniu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Jarosława Urbańskiego, a jedenaście lat później obronił doktorat zatytułowany "Mięczaki Pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej".

Kariera zawodowa

Przez całe życie był pracownikiem Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. W 1963 roku profesor Berger założył hodowlę żab, która mieściła się przy Starym ZOO w Poznaniu (i zarazem przy jego miejscu pracy). Na podstawie wyników swoich badań w 1969 roku profesor Berger napisał pracę ''Systematyka żab zielonych'', która miała być jego rozprawą habilitacyjną. Tytuł docenta profesor Berger uzyskał dopiero w 1974 r., niejako przez przypadek, dzięki swojemu uczniowi Piotrowi Masiakowskiemu, którego artykuł ''Po co dotykać żabę'', zdobył czołową lokatę w konkursie tygodnika ''Kultura'' pod hasłem ''Nowe Pióra''. W 1981 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku profesora zwyczajnego. W Jaskółkach (gmina Raszków) pod Ostrowem Wlkp. prowadził hodowlę żab zielonych. Profesor Leszek Berger stał się znanym i cenionym na całym świecie badaczem i specjalistą w dziedzinie płazów i gadów.

Odkrycie naukowe

Profesor Leszek Berger odkrył zjawisko hybrydogenezy u żab zielonych. Udowodnił, że najpospolitsza żaba Europy - żaba wodna, nie jest gatunkiem tylko mieszańcem. Pod wpływem jego badań zoologowie na całym świecie rozpoczęli intensywne badania nad tą grupą zwierząt, czego skutkiem było odkrycie wielu nowych gatunków. Jedna z nich - Pelophylax bergeri - została nazwana na jego cześć. W ostatnich latach jego pracy naukowej wokół jego osoby zrobiło się znów głośno. A to za sprawą białych żab, które przyszły na świat w Jaskółkach. Było to zjawisko przyrodnicze tyleż ciekawe, co trudne do wytłumaczenia. Jak mówił, dzień, w którym jego oczom ukazały się żabie albinosy z czerwonymi oczami należał do najpiękniejszych w jego życiu.

Wspomnienia o profesorze Leszku Bergerze

Profesor Berger jest bardzo cenioną osobą wśród herpetologów. Serdeczność, otwartość i przede wszystkim bezinteresowna pomoc sprawiały, że cieszył się uznaniem nie tylko wśród ludzi nauki. Mimo wielkich osiągnięć, był osobą bardzo skromną, dającą przykład szacunku wobec ludzi i przyrody.

Ostatnie lata życia

1995 roku przeszedł na emeryturę. Z wielkim zapałem zaangażował się w edukację ekologiczną. Chętnie współpracował ze szkołami, nauczycielami przyrody i biologamii. Słynął z tego, że zapraszał młodzież do swojego rannarium, czyli hodowli żab zielonych do Jaskółek na niezywkłe lekcje biologii. Za swoją działalność w regionie w roku 2005 został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp..Odszedł tak jak żył, cicho i taktownie, choć... niespodziewanie.

Znaczenie postaci

Dorobek naukowy profesora Leszka Bergera obejmuje 120 znaczących pozycji naukowych.Publikował w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych,takich jak: "Chrońmy przyrodę ojczystą", "Przegląd zoologiczny", "The Journal of Experimental Biology". W 1989 roku profesor Berger zorganizował spotkanie herpetologów w Turwi. Dzięki tej inicjatywie, rok później w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, która cyklicznie odbywa się do dziś. 1 czerwca 2014 roku na cześć profesora Leszka Bergera władze Gminy i Miasta Raszków oddały do użytku zbiornik wodny "Żaba".

Bibliografia

Forum Akademickie (FA 07-08/2010)

Nasz Rynek

Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego( nr.6/2012)

www.raszkow.pl

www.traszka.com.pl

English abstract

Prof. dr. hab. Leszek Berger (1925-2012) was born in Pabianice, Poland. For most of his life he lived and worked in Poznan as well as in Jaskolki near Ostrow Wielkopolski where he had a green frog farm. He proved that the most common European frog called a water frog is not actually a species but a hybrid. Professor Berger was not only an outstanding scientist but also an advocate of environmental protection. He received a huge recognition from herpetologists all over the world.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Julianna Kaczocha, Tomasz Łuczyk, Weronika Bursztynowicz
Nauczyciel prowadzący: Mariola Janiak
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Gmina Raszków, powiat ostrowski

Kalendarium:

  • 1925 ― Narodziny bohatera
  • 2012 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Żadne żaby nie grają t...”

Zobacz też:

  • > Wielkopolski Park Naro...