Leon Szulc image

Leon Szulc

ur. 17 czerwca 1914
zm. 23 maja 1973
Architektura i sztuka
 
Zespół Szkół w Ostrorogu
Dom

KRZYŻ

NAGROBEK SZULCÓW

Wnętrze kościoła w Ostrorogu

Współczesne ławki w kościele w Ostrorogu

Zakład stolarski p.Szulca

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Leon Szulc urodził się 17 czerwca 1914 roku w Ostrorogu. Był synem Franciszka i Wincentyny (nazwisko panieńskie Juś).

Młodość

Po wybuchu II wojny światowej, w 1939 roku został wraz z rodziną wywieziony przez Niemców pod granicę z Rosją. W 1945 roku wrócił z wysiedlenia z powrotem do Ostroroga. Powrócił też jego ojciec i siostra, matka zmarła na wygnaniu. Za to, że szczęśliwie wrócili, postawił krzyż przy ulicy Poznańskiej w Ostrorogu.

PRACA ZAWODOWA

W 1945 roku założył własny warsztat stolarski w Ostrorogu. Dziś prowadzi go syn Leona Szulca - Tomasz. W zakładzie kształcił przyszłych stolarzy.

RODZINA

Ślub wziął w Okrzei 21 stycznia 1945 roku. Założył rodzinę z Genowefą Szulc, miał dwoje dzieci. Mieszkali w Ostrorogu.

DOKONANIA

Jako stolarz Leon Szulc wykonał tuż po wojnie stół ofiarny oraz ławki do miejscowego kościoła. Był to jego dar dla parafii.

Do dziś w Ostrorogu na ul. Poznańskiej stoi krzyż, który był wyrazem wdzięczności Leona Szulca Bogu za ocalenie życia i powrót z niewoli. Pierwotny krzyż uległ zniszczeniu, ale wykonano jego kopię.

ŚMIERĆ

Zmarł 23 maja 1973 roku. Został pochowany na cmentarzu w Ostrorogu.

Znaczenie postaci

Leon Szulc dla rodzinny znaczył bardzo wiele, ponieważ opiekował się nią i pracował na jej utrzymanie. Do dziś jest pamiętany jako dobry i uczynny człowiek, nie tylko dla rodzinny ale też dla mieszkańców Ostroroga. Jako nauczyciel zawodu stolarskiego był traktowany z szacunkiem. Uczniowie darzyli go zaufaniem.

English abstract

Leon Szulc was born in Ostroróg on June 17th, 1914. He was son of Franciszek and Wincentyna ( name Juś ). In 1939, he was deported to slavery with his family by the Nazis under the Russian border. In 1945, he returned from the deportation with his father and sister to Ostroróg. His mother died during the displacement. He built the cross on Poznańska street in Ostroróg for the happily return from the captivity. In 1945, Leon Szulc founded his own carpentry workshop. Today this craft workshop is led by his son - Tomasz. Many carpenters were educated there. Just after the war Leon Szulc made a sacrificial table and benches for the local church. It was his gift for the parish. To this day in Ostroróg on Poznańska street is cross, which was the expression of the gratitude to God for saving his life and their return from the captivity. The original cross was destroyed, but a copy of it was made.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Ostrorogu
Gmina Ostroróg, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1914 ― Narodziny bohatera
  • 1945 ― Ślub bohatera
  • 1973 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: