ks. Zygmunt Skrobicki image

ks. Zygmunt Skrobicki

ur. 02 stycznia 1940
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie
7 listopada 2007r. - otwarcie Gminnej Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach.

50-lecie powstania jednostki OSP Ziemięcin i nadanie jej sztandaru. Mszy św. przewodniczył ks. Zygmunt Skrobicki.

Cmentarz grzebalny w Sadlnie

Ks. Zygmunt Skrobicki w dzień Pierwszej Komunii Świętej w 1991 r.

Ks. Zygmunt Skrobicki w trakcie odprawiania Mszy Św.

Parafia Świętego Mikołaja w Sadlnie

Pierwsze lata posługi na Parafii Sadlno 1985 r.

Uroczystość poświęcenia wozu strażackiego OSP Wierzbinek

Widok z lotu ptaka - cmentarz grzebalny w Sadlnie

Consecrare znaczy poświęcić
Nowy pojazd dla OSP Wierzbinek – artykuł Sygnały Wierzbinka
Sygnały Wierzbinka – artykuł poświęcony 150-tej rocznicy konsekracji kościoła w Sadlnie
Wiadomości z diecezji – artykuł Niedziala – Tygodnik Katolicki
Zdjęć: 9
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Ks. Zygmunt Skrobicki urodził się w dniu 2 stycznia 1940 r. w Stefanowie, wsi położonej nad Jeziorem Głuszyńskim, z rodziców Józefa, rolnika i Marianny z domu Galczewskiej. W dniu 6 stycznia 1940 r. został ochrzczony w parafii Orle.

Dzieciństwo

Jest najstarszym dzieckiem w rodzinie. Ma młodszego brata Zbigniewa, który również jest księdzem (skończył studia KUL-u z tytułem doktora nauk społecznych, przez wiele lat pełnił funkcję wicerektora i profesora w Seminarium Duchownym we Włocławku, aktualnie jest proboszczem Parafii Chodecz i dziekanem dekanatu chodeckiego). Siostry Mirosława i Irena, skończyły studia pielęgniarskie. Do przejścia na emeryturę pracowały w służbie zdrowia. A także nieżyjącego już brata Romana, który objął gospodarstwo rolne po rodzicach i pracował na roli. Zmarł w wieku 50 lat. Natomiast młodsza o 20 lat siostra Ewa, również ukończyła studia pielęgniarskie i aktualnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Studium Medycznego w Koninie.

Edukacja (lub "młodość")

Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Budzisławiu. Naukę faktycznie rozpoczął od klasy drugiej. Jak sam mówi: „Pierwszą klasę mi darowano ze względu na odległość do szkoły (4 km) w pierwszej klasie na lekcjach byłem tylko kilka razy”. Po ukończeniu siódmej klasy zaczął uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie. W tym czasie mieszkał w internacie. Po maturze pomimo propozycji dyrektora liceum p. Mariana Kubackiego rozpoczęcia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Włocławku, które ukończył 1963 r. W dniu 23 czerwca 1963 r. otrzymał święcenia kapłańskie i razem z Biskupem udzielającym święceń Kazimierzem Majdańskim oraz kolegami kursowymi, odprawił swoją pierwszą Mszę św. w katedrze włocławskiej. Drugą Mszę świętą sprawował na Jasnej Górze w Częstochowie. Natomiast trzecią Mszę św. – zwaną prymicyjną – odprawił w rodzinnej parafii, w kościele w Bytoniu.

Bezpośrednio po święceniach został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w Parafii Kawnice. Ze względu na zaistniałą sytuację w diecezji, po dwóch miesiącach został przeniesiony do Parafii Czernikowo. W czerwcu 1965r. decyzją Biskupa Włocławskiego Antoniego Pawłowskiego został skierowany na studia specjalistyczne do Paryża na Sorbonę, by tam studiować filozofię. Z braku zgody władz PRL na wydanie paszportu i na wyjazd, rozpoczął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował teologię dogmatyczną. Studia ukończył z tytułem magistra licencjata teologii w marcu 1969 r.

Po studiach rozpoczyna pracę jako wikariusz w Koninie - Morzysławiu. Faktycznie pomagał w pracy duszpasterskiej księdzu Stanisławowi Waszczyńskiemu, również wikariuszowi parafii Morzysław, który tam organizuje nowy Ośrodek Duszpasterski. Początkowo była to głównie praca katechetyczna z dziećmi i młodzieżą w punkcie katechetycznym przy ul. Wiśniowej 7. Z powodu braku kościoła na nowym osiedlu w Koninie i ze względu na zaistniała sytuację, księża tam pracujący rozpoczęli odprawianie niedzielnych Mszy św. na chodniku przed Domem Katechetycznym. W lutym 1971 r., po tzw. wydarzeniach grudniowych i zmianie ekipy rządzącej w Polsce, wydano zgodę na budowę kościoła.

Po tych wydarzeniach przez dwa lata pełnił posługę wikariusza w Parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, a potem przez siedem kolejnych lat w Parafii Ciechocinek. Przez rok był wikariuszem w Parafii św. Krzyża w Kole, w której pełnił funkcję administratora (proboszcza) parafii.

W czerwcu 1981 r. został administratorem (proboszczem) Parafii Kijowiec. W parafii Sadlno rozpoczął swoją posługę duszpasterską 10 października 1983 r. W 1996 r. otrzymał nominację na kanonika gremialnego Kapituły Uniejowskiej, a w późniejszym czasie został uhonorowany godnością kapelana papieskiego (prałata).

Etapy działalności

Praca księdza Zygmunta w parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie zaowocowała wieloma widocznymi dokonaniami gospodarczymi, które jak sam mówi udało się osiągnąć dzięki „współpracy, wzajemnemu zaufaniu i ofiarności sadlińskich parafian”. Z ważniejszych dokonań należy wspomnieć:

Rok 1984 r. – założonie elektrycznego ogrzewania kościoła, które funkcjonuje do dziś i wybudowanie bardzo potrzebnych przy kościele szaletów.

Lata 1985 – 1988 to lata budowy nowej plebanii, garaży, budynku gospodarczego i salki katechetycznej.

Lata 1989 – 1991 to budowa kaplicy w Tomisławicach. W tym samym czasie przeprowadzony został remont kościoła: wykonano ankrowanie prezbiterium kościoła; wymieniona została cała instalacja elektryczna w kościele; położono pod tynk instalację nagłaśniającą; wymieniono stropy w nawach bocznych kościoła; nastąpiła częściowa wymiana tynków w prezbiterium i nawach bocznych (i wysokości okien).

Kolejne lata 1992 – 1995 to czas odnowienia polichromii wewnętrznej prezbiterium, naw bocznych i nawy głównej kościoła; renowacja ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, ambony, chrzcielnicy i chóru. W tym okresie odnowiono także obrazy: Matki Bożej z ołtarza głównego, św. Mikołaja i św. Anny z ołtarzy bocznych. Nastąpiła naprawa i odświeżenie feretronów, renowacja żyrandola głównego, odnowienie krzyży ołtarzowych, krzyża procesyjnego i wszystkich lichtarzy ołtarzowych.

W roku 1995 założono instalację odwadniającą wokół kościoła, przeprowadzono remont wieży, a cały kościół został otynkowany. Położono wokół niego chodnik z kostki brukowej.

W latach 1996 – 1998 wybudowano i oddano do użytku kaplicę pogrzebową wyposażoną w urządzenia chłodzące. W roku 2000 zakupiono dębowe meble do dwóch zakrystii, wymieniając w ten sposób meble mające prawdopodobnie ponad 100 lat (na jednej z szaf wyryta była data 1889 r.). Założono też boazerię w zakrystii, prezbiterium kościoła zaś wyposażono w nowe ławki i krzesła.

W 2004 r. na cmentarzu grzebalnym został położony chodnik z kostki brukowej (ponad 1200 mkw).

W roku 2005 (150 lat po rozpoczęciu budowy tej świątyni) przebudowane zostało wnętrze prezbiterium i wymieniono wyposażenie prezbiterium kościoła w marmurową posadzkę, stały marmurowy ołtarz i ambonę oraz 3 marmurowe świeczniki i kredensję (w porozumieniu z parafianami, wypełniając w ten sposób nakaz powizytacyjny).

W 2007 roku w czasie wizytacji kanonicznej Ks. Biskup wizytujący parafię dokonał konsekracji nowego ołtarza i poświęcił ambonę.

W 2008 roku zostały zakupione trzy nowe dzwony w tonacji TE DEUM, które zastąpiły wiszące na dzwonnicy cztery dzwony, z których dwa były uszkodzone. Na najcięższym z nich (420 kg) z jednej strony widnieje wizerunek św. Mikołaja Bpa – patrona parafii i napis: „Św. Mikołaju ucz nas dobroci”, z drugiej zaś: herb Benedykta XVI i napis: „Dar parafian dla upamiętnienia 150-tej rocznicy konsekracji kościoła. SADLNO 2010. Za czasów Jego Ekscelencji Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa.” Drugi dzwon waży 260 kg i jest poświęcony Chrystusowi Miłosiernemu, którego wizerunek widnieje na dzwonie oraz napis „Jezu ufam Tobie”. Z drugiej strony dzwonu znajduje się wizerunek Jana Pawła II i napis: „Dar parafian Sadlno dla upamiętnienia Wielkiego pontyfikatu papieża Polaka. Watykan 1978 – 2005”. Trzeci ważący 190 kg dzwon ma na sobie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis: „Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się”, z drugiej zaś strony wizerunek św. Anny czczonej w tej parafii i napis: „Św. Anno! Módl się za nami.” Dzwony posiadają automatyczny napęd elektryczny.

W roku 2009 została przeprowadzona gruntowna renowacja dzwonnicy z nowym pokryciem dachu dzwonnicy włącznie. Przeprowadzona też została pod nadzorem konserwatora renowacja polichromii zewnętrznej całego kościoła, łącznie z wymianą wszystkich rynien z plastikowych na tytanowe; przeprowadzony został remont wieży. Na całym kościele i na wieży zostało pomalowane farbą alubit pokrycie dachowe. Renowacja polichromii zewnętrznej nie była planowana, a przeprowadzona została dzięki życzliwości, trosce o zabytki i przy współudziale lokalnych władz: wójta p. Pawła Szczepankiewicza oraz Rady Gminy Wierzbinek.

W roku 2010 wykonano gruntowną renowację i naprawę parkanu przy kościele, wykonane też zostały nowe schody wejściowe na cmentarz przykościelny i schody wejściowe do kościoła; odnowiona została kaplica na cmentarzu grzebalnym; dzięki pomocy i trosce o bezpieczeństwo zabytków ze strony wójta p. Pawła Szczepankiewicza oraz Rady Gminy Wierzbinek – zainstalowane zostały wokół kościoła cztery lampy oświetlające kościół w nocy.

W czerwcu 2013 w pracowni ArtSakr Jerzego i Aleksandry Stachurskich z Koszelówki k. Płocka przeprowadzono gruntowną renowację korony i sukienki na obrazie Matki Bożej Sadlińskiej z Dzieciątkiem. koszty związane z renowacją obrazu były darem wdzięczności ks. Zygmunta dla Matki Bożej z okazji jego złotego jubileuszu kapłaństwa.

Znaczenie postaci

Ks. Zygmunt Skrobicki w czerwcu 2006 r. otrzymał wyróżnienie " Zasłużony dla powiatu konińskiego". Kierując się w życiu zasadą "niczego się nie spodziewaj, a nigdy nie będziesz zawiedziony", stał się dla swojego otoczenia autorytetem i godnym naśladowania za swoją postawę, troski o utrzymanie zabytkowych obiektów sakralnych na terenie wsi i parafii Sadlno oraz rozwój duchowy parafian.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Kinga Lebioda, Dominika Pietrzak, Hubert Pikowski, Maja Szkudlarek, Izabela Ulańska, Konrad Woźniak
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Woźniak
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Gmina Wierzbinek, powiat koniński

Zobacz też: