ks. Zbigniew Stępczyński image

ks. Zbigniew Stępczyński

ur. 29 marca 1933
zm. 19 stycznia 2000
 
„Myśleć globalnie - działać lokalnie”
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
40-lecie kapłaństwa ks. Zbigniewa Stępczyńskiego

Absolwenci Uniwersytetu Ludowego im. ks. Antoniego Ludwiczaka

Budowa domu parafialnego w Żabnie

Dożynki wiejsko-parafialne w Żabnie

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Stępczyńskiego

Ks. Zbigniew Stępczyński w towarzystwie papieża Jana Pawła II

Mowa pogrzebowa wygłoszona w imieniu parafian

Msza Św. z okazji 40-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Stępczyńskiego

Ogłoszenie o rozpoczęciu działalności Uniwersytetu Ludowego w Żabnie

Pielgrzymka parafialna do Gostynia z okazji nawiedzenia Figury Matki Boskiej Fatimskiej

Poświęcenie domu parafialnego

Rozdanie dyplomów na Uniwersytecie Ludowym w Żabnie

Wizytacja ks. Bp. Mariana Przykuckiego w kościele Św. Jakuba Apostoła w Żabnie

ks. Zbigniew Stępczyński

ks. Zbigniew Stępczyński

Święto Ludowe - Msza Św. polowa

Zdjęć: 16

Pochodzenie

Zbigniew Stępczyński urodził się 29 marca 1933r. w Lasotkach, w okolicy Płocka. Był synem Jana i Marii z domu Kochańskiej. W 1934r. rodzice wraz z synem przeprowadzili się do Leszna. Gdy Zbigniew miał 6 lat stracił ojca (1 września 1939r.). W czasach okupacji z matką i siostrą zamieszkał w okolicach Płocka. Po zakończeniu wojny wrócili do Leszna.

Edukacja

Głęboka religijność matki miała wpływ na powołanie syna. 7 czerwca 1951r. Zbigniew Stępczyński zdał maturę i zapisał się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dwa lata studiów realizował w Gnieźnie, a cztery kolejne w Poznaniu. 30 maja 1957r. otrzymał święcenia kapłańskie. Ówczesny rektor, ks. Aleksy Wietrzykowski powiedział o młodym neoprezbiterze: „Inteligencję ma żywą, usposobienie bardzo żywe, objawia nieraz jeszcze cechy zbytniej młodzieńczości, nadaje się do wszelkiej pracy duszpasterskiej". W 1960r. rozpoczął studia w Instytucie Muzyczno-Liturgicznym w Warszawie-Aninie zakończone tytułem magistra w 1964r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Etapy życia i działalności

Pierwsza praca duszpasterska

Trzy pierwsze lata służył jako wikariusz i prefekt w Bojanowie Poznańskim, a kolejne dwa lata w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na poznańskich Jeżycach. Następne cztery lata spędził w Kolegiacie Poznańskiej.
W 1965r. został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzycznej, a od 1986r. wybrano go na przewodniczącego. Był dyrygentem chórów. Prowadził m.in. chór w kościele na Jeżycach, w kolegiacie. Od 1970 do 1972r. dyrygował Poznańskim Chórem Katedralnym. Od roku 1979 pełnił służbę penitencjarza i dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego. Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Poznaniu w 1983r. miał możliwość kierowania chórem.
W 1997r. został prezesem Związku Chórów Kościelnych oraz członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych „Caecilianum” w Warszawie. Był wykładowcą muzycznym w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, na Papieskim Wydziale Teologicznym. Troszczył się o warunki bytowe organistów.

Objęcie Parafii Św. Jakuba Apostoła w Żabnie

Ks. Zbigniew Stępczyński 1 lipca 1972r., dekretem Arcybiskupa Poznańskiego Antoniego Baraniaka, został proboszczem parafii w Żabnie. Uroczyste powitanie przez parafian odbyło się 2 lipca 1972r. W trakcie swojej posługi ksiądz proboszcz odnowił zabytkowy drewniany kościół Św. Jakuba Apostoła w Żabnie.
Zbudował dom parafialny, który 28 października 1990r. stał się miejscem działalności niezależnego Uniwersytetu Ludowego im. ks. Antoniego Ludwiczaka. Była to społeczna organizacja działająca pod opieką Kościoła powstała z inicjatywy ks. Zbigniewa Stępczyńskiego, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Stowarzyszenia PAX w Poznaniu. Kształcili się w nim mieszkańcy okolicznych wsi, głównie rolnicy i ich rodziny. Celem Uniwersytetu była kontynuacja wielkopolskiej tradycji pracy organicznej, pogłębianie wiedzy zawodowej, uwrażliwianie na zagrożenia i pobudzanie ludzi do działania dla dobra polskiej wsi. Autorem programu dydaktyczno-naukowego był dr Paweł Górski. Podczas inauguracji II roku akademickiego zaproszony biskup dr Zdzisław Fortuniak powiedział: „Myślę, że formacyjny program Uniwersytetu Ludowego w Żabnie zawiera odpowiedź na pytanie, czym jest patriotyzm dla społeczeństwa polskiego. Trzeba nam dzisiaj kreować ludzi światłych, przedsiębiorczych, którzy tak samo efektywnie będą działać dla siebie, jak i dla wspólnoty”. Na zajęciach można było zapoznać się m.in. z najnowszymi metodami agrotechniki i zootechniki, przepisami prawnymi, podstawami ekonomiki w produkcji żywności. Miały one charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W programie były wykłady o życiu i pracy rodziny wiejskiej, o miejscu i roli kultury, o muzyce, ochronie krajobrazu wiejskiego, zieleni w zagrodzie. Odbywały się wyjazdy, m.in. do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i śladami gen. Dezyderego Chłapowskiego, lokalnego wybitnego Wielkopolanina, prekursora w dziewiętnastowiecznym rolnictwie. Działalność Uniwersytetu miała przygotować ludzi do odbioru cywilizacyjnych nowości i do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Spotkania odbywały się 10 razy w ciągu roku. Ks. Zbigniew Stępczyński cały czas wspierał działalność uniwersytetu, nie tylko prowadząc wykłady. Jego parafia ponosiła koszty utrzymania domu parafialnego. Udział w zajęciach był bezpłatny. Honoraria dla wykładowców przekazywał poznański Oddział „Civitas Christiana”. Zajęcia prowadzili wybitni naukowcy, znawcy kultury i sztuki, socjologowie, prawnicy, ekonomiści. Podkreślano istotne znaczenie współdziałania parafii z uczelnią. Idea ks. Zbigniewa Stępczyńskiego została również przedstawiona w kanadyjskiej telewizji. Uniwersytet działał do 2007r.
Ks. Zbigniew Stępczyński przez 28 lat pobytu w Żabnie wspierał swoich parafian. W czasie stanu wojennego dał schronienie wielu działaczom podziemia. Wygłaszał homilie także podczas ważnych uroczystości w innych parafiach, np. 17 czerwca 1982r. w parafii Najświętszego Serca Jezusa. 13 czerwca 1999r. wziął udział w poświęceniu organów w Farze Śremskiej, a 16 grudnia 1999r. wygłosił homilię podczas poświęcenia organów w kościele Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. W swej pracy duszpasterskiej często korzystał z bogactwa poezji. Jego ulubionym poetą był Roman Brandstaetter.
Organizował liczne pielgrzymki do Rzymu, Lourdes, sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Co roku stali pielgrzymi odwiedzali księdza podczas jego imienin, wspólnego opłatka.
W 1993r. został dziekanem dekanatu śremskiego na dwie kadencje, w uznaniu jego zdolności organizacyjnych.
Na kilka lat przed śmiercią został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Poznaniu, za swoje zasługi dla Kościoła poznańskiego. W czasie swojej posługi otrzymywał wiele propozycji objęcia innych parafii, z których nigdy nie skorzystał.
W 1999r. został mianowany Dyrektorem Archidiecezjalnego Studium Muzyki Sakralnej. W grudniu 1999r. wysłał list z życzeniami świątecznymi dla pracowników studium. Pisał w nim m.in. „Proszę was ciepłymi słowami zachęty, oddajcie Studium swój autorytet, swoje doświadczenie dydaktyczne i wiedzę. Wierzę, że przy dobrej współpracy miedzy nami, budzeniem szacunku u słuchaczy, wytrwamy trudny czas pierwszych miesięcy naszego istnienia. Dzielę się z wami nie tyle opłatkiem, ile sercem z odległości drogi cierpienia, na jakiej się znalazłem. Jestem przekonany, że ten dar był oczekiwany przez Pana Boga, by wzbogacić nas wszystkich; całą naszą wspólnotę, którą tworzymy”.
Ks. Zbigniew Stępczyński zmarł 19 stycznia 2000r. 21 stycznia odbył się pogrzeb w kościele Św. Jakuba w Żabnie. Mszę Św. poprowadził wicedziekan ks. Marian Roszyk, podczas której wygłosił także homilię. Mszy Św. pogrzebowej koncelebrowanej przewodniczyli biskupi sufragani poznańscy: Zdzisław Fortuniak i Grzegorz Balcerek, wikariusze biskupi, ks. inf. Tadeusz Szmyt z diecezji kaliskiej oraz około 70 kapłanów. Podczas liturgii pogrzebowej śpiewał chór katedralny pod dyr. ks. Szymona Daszkiewicza. Ks. Zbigniewa Stępczyńskiego żegnali także parafianie, wierni dekanatu śremskiego wraz z rodziną zmarłego. Słowa pożegnalne wygłosili: przyjaciel ks. kan. prof. Michał Tschuschke, dr Paweł Górski (dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Żabnie) oraz Paweł Mocek, przewodniczący Rady Parafialnej.
Ks. Zbigniew Stępczyński został pochowany na cmentarzu przy ukochanym kościele Św. Jakuba w Żabnie. Na pomniku znalazł się cytat ulubionego poety Romana Brandstaettera: „Na drugim brzegu serca, przy stole pojednania, gdzie wszystko ma swój sens i ład”.

Znaczenie postaci

Parafianie wspominają ks. Zbigniewa Stępczyńskiego jako „duszę towarzystwa”, człowieka tryskającego humorem i dowcipem. Był wielkim społecznikiem i patriotą. Człowiekiem wrażliwym na piękno i ludzkie sprawy. Duchowość księdza sprawiała, że gromadzili się wokół niego ludzie różnych środowisk. Był twórcą Uniwersytetu Ludowego w Żabnie. Działalność uczelni służyła rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu wsi oraz rolnictwa. Zaszczepiano w mieszkańcach pasję społecznego działania. Ks. Zbigniew Stępczyński integrował w ten sposób środowisko wiejskie. Przez całe jego życie towarzyszyła mu idea "Myśleć globalnie - działać lokalnie".


Źródła

1. Piotrowski M. (1997), Kto jest kim w Poznaniu, Poznań, Wyd. Itaka
2. Kronika Parafii Św. Jakuba Apostoła w Żabnie

English abstract

Zbigniew Stępczyński was born on March 29, 1933 in Lasotki near Płock and died on January 19, 2000. was a conductor of the Poznań Cathedral Choir. He became a rector of Saint Jacob’s Parish Church in Żabno on June 1, 1972. He also built a parish house which from his initiative later became the premise of priest Antoni Ludwiczak Folk University. The university was meant for the local residents of the village. He also organised numerous pilgrimages to Rome, Lordes. In 1993 he became the dean of the deanary of Śrem and in 1999 the director of the Archdiocesan Sacred Music College. He was a great community worker and a patriot.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Wanessa Barcz, Antoni Raczkowiak, Amelia Śmigowska, Ewelina Śmigowska, Karol Wojtyła
Nauczyciel prowadzący: Monika Błoch
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
Gmina Brodnica, powiat śremski

Kalendarium:

 • 1933 ― Narodziny bohatera
 • 1934 ― Przeprowadzka do Leszna
 • 1939 ― Utrata ojca
 • 1951 ― Zdanie matury i zapis...
 • 1957 ― Otrzymanie święceń ka...
 • 1960 ― Rozpoczęcie studiów w...
 • 1964 ― Zakończenie studiów t...
 • 1965 ― Zbigniew Stępczyński ...
 • 1970 ― Dyrygowanie Poznański...
 • 1972 ― Objęcie funkcji probo...
 • 1972 ― Uroczyste powitanie p...
 • 1979 ― Rozpoczęcie służby pe...
 • 1983 ― Kierowanie chórem pod...
 • 1986 ― Zbigniew Stępczyński ...
 • 1990 ― Rozpoczęcie działalno...
 • 1993 ― Objęcie stanowiska dz...
 • 1997 ― Został prezesem Związ...
 • 1999 ― Został mianowany Dyre...
 • 1999 ― Wygłoszenie homilii p...
 • 2000 ― Śmierć bohatera
 • 2000 ― Pogrzeb ks. Zbigniewa...

Cytaty:

 • „Na drugim brzegu serca...”
 • „Myśleć globalnie - dzi...”

Zobacz też: