Sylwester Konieczny image

Sylwester Konieczny

ur. 30 października 1901
zm. 06 grudnia 1976
Filozofia i religia
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
Adam Wawrzyn z księdzem Koniecznym

Jan Pawlak, Zofia Stawicka z ks. S

Ksiądz Sylwester Konieczny

Pogrzeb księdza Sylwestra Koniecznego

Pogrzeb księdza Sylwestra Koniecznego

Pogrzeb księdza Sylwestra Koniecznego

Zofia Mrula z Księdzem S

Cd Kronika parafialna 1936r
Kronika parafialna 1936r
Wycinki z gazet dotyczące budowy Kościoła w Chynowej
Zdjęć: 7
Dokumentów: 3

Ksiądz Sylwester Konieczny

Zasłużoną postacią związaną z regionem południowej Wielkopolski był ksiądz Sylwester Konieczny – budowniczy kościoła w Chynowej.

Dzieciństwo i młodość

Ksiądz Sylwester Konieczny urodził się 30 października 1901 r. w Gnieźnie w rodzinie urzędnika kolejowego. Uczęszczał do państwowego gimnazjum w Gnieźnie. Chcąc służyć ojczyźnie, przerwał naukę i 3 marca 1919 r. wstąpił ochotniczo do wojska. Już 22 maja został zwolniony, by móc kontynuować naukę. Świadectwo dojrzałości otrzymał 22 lipca 1920 r. Potem rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Poznaniu. Po zaliczeniu pierwszego roku zdecydował o zmianie kierunku i 21 października 1922 r. rozpoczął studia w seminarium duchownym. Po skończeniu nauki w seminarium przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1926 r. Został skierowany na wikariat do Leszna, gdzie przebywał do sierpnia 1928 r. Następnie trafił do Swarzędza, a stąd w lipcu 1929 r. do parafii Świerczyna - do samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Drobinie z zadaniem zorganizowania samodzielnej parafii. Po rocznym pobycie w Drobinie został wikariuszem parafii w Ostrzeszowie. W trakcie pobytu w Ostrzeszowie w roku 1932 zdał egzamin proboszczowski. Ks. Dziekan, proboszcz Kępiński - Ignacy Nowacki widząc zdolności organizatorskie wikariusza, zaproponował Kurii Arcybiskupiej skierowanie ks. S. Koniecznego do parafii w Trzycinicy, jednak powierzono mu parafię w Chynowej.

W Chynowej

W sobotę 8 października 1932 r. na dworcu w Przygodzicach księdza Koniecznego powitał kierownik szkoły w Chynowej - Józef Międzybrocki. Uroczystego aktu wprowadzenia proboszcza w urząd dokonał na Mszy Świętej odprawionej o godzinie 11:30 ksiądz dziekan Bartłomiej Piszczygłowa z Odolanowa. Kazanie okolicznościowe wygłosił wówczas Ksiądz Sworowski z Ołoboku. Stary kościół w Chynowej wybudowany w 1623 r. był już zbyt mały, a jego drewniana konstrukcja mało stabilna. W cztery lata od przejęcia probostwa ks. S. Konieczny rozpoczął budowę nowego kościoła. Murowany kościół miał powstać w miejscu, gdzie od 1623 roku stał stary dom modlitwy. W roku 1936 przystąpiono do rozbiórki starego i budowy nowego kościoła. W tym czasie nabożeństwa odbywały się w Domu Katolickim. Budowa kościoła trwała bardzo krótko. Już w sierpniu następnego roku prace zostały ukończone, a poświęcenie kościoła miało miejsce w niedzielę 3 października 1937 roku.

W Dachau

Ksiądz Sylwester Konieczny został aresztowany 6 października 1941 roku i podzielił los większości kapłanów wielkopolskich. Przesłuchany przez Gestapo w Ostrowie został przewieziony do obozu przejściowego w Konstantynowie koło Łodzi, a 28 października 1941 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau, jako numer 28182.

Powrót do Chynowej

W dniu 29 kwietnia 1945 roku doszło do oswobodzenia obozu, a szczęśliwy duszpasterz powrócił do swojej parafii. Przystąpił do materialnej i duchowej odnowy Kościoła. Za swoją działalność został doceniony i 6 października 1972 roku ksiądz arcybiskup A. Baraniak mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. W maju 1976 roku ksiądz S. Konieczny obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.

Zmarł 6 grudnia 1976 roku, a jego pogrzeb odbył się 10 grudnia 1976 r. na Cmentarzu Parafialnym w Chynowej.

Zasługi

W roku 2001 został honorowym obywatelem Gminy Przygodzice.

Bibliografia:

Kieremkampt Wacław, Ks. Sylwester Konieczny(1901- 1976), Przygodzickie Wieści Gminne, 2000, nr 3;

Kieremkampt Wacław, Historia kościoła i parafii w Chynowej, Przygodzickie Wieści Gminne, 2012, nr 2;

English abstract

Priest Sylwester Konieczny Born on October 30, 1901 in Gniezno. He took holy orders on May 29, 1926. On the October 8, 1932 he arrived in Chynowa. He started to build new, brick church in Chynowa in the years 1936 – 1937. Priest Sylwester Konieczny was arrested on October 6, 1941 and on October 28, he was taken to the concentration camp in Dachau and given the number 28182. On April 29, 1945 he returned to his parish. He died on December 6, 1976. In 2001 he became the honored citizen of Przygodzice Municipality.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
Gmina Przygodzice, powiat ostrowski

Kalendarium:

  • 6 gr ― Śmierć bohatera
  • 30 p ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Można odejść na zawsze...”

Zobacz też:

  • > Miejsce śmierci b...