ks. Stanisław Gołębiewski image

ks. Stanisław Gołębiewski

ur. 04 marca 1935
 
Filozofia i religia
 
Szkoła Podstawowa w Galewie
Droga krzyżowa

Kościół z zewnątrz

Krzyż upamiętniający 2000-lecie narodzin Jezusa

Pomnik Chrystusa Pokoju

Pomnik Chrystusa Zwycięskiego i kaplica przedpogrzebowa

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Matki Bożej Saletyńskiej

Pożegnanie ks. proboszcza Stanisława Gołębiewskiego

Widok na kościół z chóru

List biskupa włocławskiego z okazji 25 rocznicy posługi w parafii Galew
Nominacja kanonicka
Świadectwo święceń
Zdjęć: 9
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Urodził się 4 marca 1935 r. w Warszawie.

Dzieciństwo

Jest synem Stanisławy i Adama. Miał dwóch braci: Tadeusza (nieżyjącego już) i Andrzeja. W 1942 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Warszawie. Był to obszar Generalnej Guberni. W 1944 r. przystąpił do I Komunii św., a tydzień później przyjął sakrament bierzmowania.

Edukacja i młodość

W sierpniu 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie i dziewięcioletni chłopiec został wywieziony do Niemiec. W 1945 r. powrócił do Warszawy i kontynuował naukę (7 klas) w szkole powszechnej. W 1949 r. po ukończeniu szkoły przystąpił do egzaminu wstępnego, by dostać się do wymarzonej szkoły telekomunikacyjnej. Jednak kandydatów było dużo, a młody Stanisław nie mając "poparcia", oblał egzamin i marzenia prysły. Dlatego też rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Handlowej w Warszawie.

1950 - 1952 - Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku (świadectwo dojrzałości).

1952 - 1957 - Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

1957 - 1958 - w oczekiwaniu na święcenia kapłańskie praca katechetyczna w parafii Kosmów pod Kaliszem.

Kapłaństwo

6.07.1958 r. - świecenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego w Brześciu Kujawskim (po otrzymaniu dyspensy od kard. Stefana Wyszyńskiego).

Praca duszpasterska jako wikariusza

1958 - 1959 - parafia w Radziejowie Kujawskim

1959 - 1960 - parafia św. Stanisława we Włocławku

1960 - 1961 - parafia w Tuliszkowie

1961 - 1966 - parafia w Jeziorsku

05. 1966 - 07. 1996 - parafia Russocice

1966 - 1967 - parafia św. Mikołaja w Kaliszu

1967 - 1971 - parafia Rajsko

Osiągnięcia w pracy w parafii Galew

1971

- wytynkowano kościów,

- wykonano betonowy chodnik wokół kościoła i od bramy głównej do kościoła oraz dębowy ołtarz zwróconego "twarzą do ludu",

1972 - 73 - przeprowadzono prace związane z remontem instalacji elektrycznej w kościele,

1975 - wykonano ambonę (dębową), drzwi na chór oraz ołtarz polowy (sosnowy),

1976 - umieszczono w oknach kościoła witraże (dwa umieszczone w kaplicy Przemienienia Pańskiego ufundowali Franciszek i Anna Bielańscy z Kanady) oraz wymieniono podłogę w kościele (zerwano drewnianą podłogę i położono posadzkę z terakoty),

1977 - pomalowano kościół wewnątrz (pracę wykonał p. Henryk Karbowy z Bratuszyna),

1978 - wykonano dębową, rzeźbioną boazerię,

1979 - wybudowano przed kościołem krzyż kwietnik, a przy krzyżu ustawiono figurę Chrystusa Zwycięskiego (2,2 m),

1981 - na ogrodzonym terenie parafialnym za kościołem wybudowano dwa pomniki; jeden wykonany w drewnie lipowym, wysokości 2,5 m – Chrystus Pokoju stojący na cokole betonowym oraz na kamieniach sprowadzonych z kopalni odkrywkowej znajdującej się na terenie parafii; drugi pomnik Papieża Jana Pawła II, został wykonany w kamieniu. Na drugiej stronie pomnika umieszczone są napisy (daty) upamiętniające liczne podróże apostolskie Jana Pawła II,

1983 - wykonano przed kościołem cokół (w kształcie Polski) pod pomnik Matki Bożej Saletyńskiej,

1984 - wykonano z gazobetonu trzy postacie do pomnika stojącego przed kościołem (pracę wykonał pan H. Karbowy z Bratuszyna):

- postać siedzącą Matki Bożej Saletyńskiej (Płaczącej)

- postać kobiety – Polki

- postać dziecka

oraz godło Polski wolnej – orła rwącego łańcuch,

1989 - wytynkowano kościół (po zbiciu wszystkich tynków na kościele) oraz wymieniono dachówkę na kościele (położono nowe lżejsze pokrycie z blachy ocynkowanej malowanej dwustronnie i powlekanej folią, blachę łączono nitami),

1991 - złożono pneumatyczne pięciogłosowe organy, które ufundowała dawna parafianka p. Anna Bielańska – emerytka z Kanady (w 1995 r. dorobiono w organach dwa głosy),

1993 - odnowiono i pozłocono dwa ołtarze: w kaplicy Przemienienia Pańskiego i ołtarz św. Walentego,

1994 - został pozłocony główny ołtarz, a także obraz Przemienienia Pańskiego na balkonie,

1997 - 1998 - pomalowano wnętrze kościoła

- wykonano renowację trzech obrazów i figury Pana Jezusa,

- wykonano nową polichromię,

- wykonano dwa nowe obrazy: Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego (błogosławiącego; z wiązanką róż) oraz obraz Ojca Świętego Jana Pawła II,

- wykonano nowy feretron Przemienienia Pańskiego,

1996 - w przykościelnym lesie przystąpiono do budowania chodników i cokołów pod stacje Drogi Krzyżowej,

1997 - ustawiono stacje Drogi Krzyżowej,

1999

- położono w prezbiterium posadzkę z marmuru,

- ustawiono ołtarz marmurowy oraz ambonkę marmurową,

- postawiono w lesie naprzeciwko szczytu kościoła krzyż milenijny (na pamiątkę 2000 lat od narodzin Jezusa Chrystusa), 4,5 - metrowy krzyż wykonany jest z granitu z pasją mosiężną wysokości 1,5 m,

- przeprowadzono tzw. marmuryzację dużego ołtarza,

2001 - wybudowano kaplicę przedpogrzebową,

2002 - 2003 - wyłożono kostką brukową chodniki przykościelne,

2003 - położno kostkę brukową na cmentarzu,

2004 - wykonano renowację Obrazu Przemienienia Pańskiego oraz marmuryzację ołtarza w Kaplicy Przemienienia Pańskiego,

2005 - wykonano barokowy, mosiężny żyrandol do kaplicy Przemienienia Pańskiego oraz ułożono kostkę w lesie wokół pomnika Jana Pawła II,

2008 - ułożono kostkę brukową na istniejące chodniki betonowe wzdłuż Stacji Drogi Krzyżowej w lesie oraz usunięto z cmentarza wszystkie akacje i posadzono tuje.

Znaczenie postaci

Ksiądz kanonik Stanisław Gołębiewski jest ogromnym autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy spotykają go na swojej drodze.

Jako proboszcz parafii w Galewie przez cały czas z wielką miłością troszczył się nie tylko o kształtowanie postaw swoich parafian, ale także zabiegał o piękny wygląd świątyni i jej otoczenia.

Jest w sercach i pamięci nie tylko nas najmłodszych, ale i dorosłych.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Jagoda Bukowska, Agata Pacholczyk, Arkadiusz Rychter, Julia Karbowa, Wiktoria Wyrębska, Michał Prychodzicz
Szkoła Podstawowa w Galewie
Gmina Brudzew, powiat turecki

Kalendarium:

  • 1935 ― Narodziny bohatera
  • 1958 ― święcenia kapłańskie...
  • 1971 ― rozpoczęcie pracy w p...
  • 1993 ― nominacja na kanonika...
  • 2010 ― przejście na emerytur...

Cytaty:

  • „Noszę imię po mamie i ...”
  • „Po tacie mam usposobie...”
  • „W dniach 23 i 24 maja ...”

Zobacz też: