ks. Stanisław Dziennicki image

ks. Stanisław Dziennicki

ur. 06 kwietnia 1885
zm. 13 grudnia 1931
Filozofia i religia | Nauki społeczne i humanistyczne
„Chodźcie chłopy, trzeba zrobić...”
Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie
Akt zgonu - rękopis

Uniwersytet w Louwain

Zdjęcie Towarzystwa Młodych Polek

Zdjęcie przed Kasą Stefczyka

ks.Dzienicki z nauczycielami i dziećmi z Wilczyna

przy grobie ks. Dziennickiego

ks. Stanisław Dziennicki
Zdjęć: 6
Filmów: 1

Pochodzenie

Stanisław Dziennicki urodził się 06.04.1885 r. w Niemysłowie, pow. Turek. Jego ojciec miał na imię Błażej, a matka-Petrolena z d. Pietruszka.

Edukacja

Ukończył gimnazjum w Częstochowie, a w 1909 r. Seminarium Duchowne we Włocławku. Trzy lata później skończył nauki społeczno-polityczne na najbardziej prestiżowym uniwersytecie katolickimw Louvain w Belgii (gdzie zdobył licencjat) studiował także w Paryżu.

Etapy działalności

W 1909 r. otrzymał święcenia kapłańskie.Od 1912 r. był wikariuszem w Milejowie (koło Piotrkowa), a po roku przeniósł się do klasztoru s.s Dominikanek w św. Annie pod Przyrowem, gdzie był kapelanem przez cztery lata. W 1917 r. został wikariuszem, a później proboszczem w Koninie. W czasie I wojny światowej został członkiem oddziału Komitetu Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny w Przyrowie i działaczem Rady Głównej Opiekuńczej. W 1915 r. założył, został sekretarzem, a późnie prezesem zarządu okręgowego Związku Oświaty Ludowej (później pod nazwą Polska Macierz Szkolna) w Radomsku i Koninie. W tym samym roku został członkiem Rady Zgromadzeń Rzemieślniczych i towarzystwa spółdzielczego "Księgarnia Polska". Związał się ze Sronnictwem Narodowo-Demokratycznym i Polskim Związkiem Ludowym. W 1917 r. został wiceprezesem ZG Zjednoczenia Ludowego, w 1918 r. członkiem władz Polskiego Zjednoczenia Ludowego, a od 1919-Narodowego Zjednoczenia Ludowego. W 1920 r. reprezentował NZL w Konwecie Seniorów.Od 1919 do 1922 był posłem na Sejm Ustawodawczy II RP, gdzie pracował w komisji konstytucyjnej, oświatowej, rolnej oraz skarbowej.Był autorem wielu interpelacji sejmowych, m.innymi w sprawie obrony języka polskiego. W 1922 r. został mianowany kierownikiem drukarni diecezjalnej we Włocławku, założył wypożyczalnię książek, organizował przedstawienia teatralne, by wreszcie w 1923 r. zostać proboszczem w Wilczynie. Założył tu Towarzstwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe tzw.Kasy Stefczyka był prezesem i skarbnikiem dozoru szkolnego, prezesem Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej . Został wielkim patronem Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i "zbudował" mleczarnię spółdzielczą. Zorganizował kółko rolnicze i hodowlane. A wszystko to zdążył zrobić w ciągu ośmiu lat spędzonych w Wilczynie. Zmarł 13.12.1931 r. w ostatnim probostwie -Wilczynie. Tutaj też został pochowany.

Znaczenie postaci

Ks. Stanisław Dziennicki był wyjatkowo wszechstronnym i bardzo zaangażowanym społecznie człowiekiem. Jego działalność nie zamykała się tylko do sfer życia religijnego. Jako proboszcz naszej parafii, czuł się nie tylko jej ojcem duchowym ale też gospodarzem. Dbał o godne warunki życia swoich parafian i podnosił status społeczny naszej miejscowości. Do swoich inicjatyw potrafił zaangażować wszystkich parafian bez względu na pozycje społeczną, wiek, czy płeć. To właśnie on potrafił wpłynąć na dziedzica Taczanowskiego, aby ten przeznaczył część swojej ziemi na budowę Szkoły Powszechnej, mleczarni i OSP. Swoimi działaniami zmieniał życie Wilczyna, a efekty jego pracy wpływają na naszą gminę do dziś.

Linki

http://www.gminawilczyn.pl/

http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000371&find_code=SYS&local_base=ARS10 - ks.Stanisław Dziennicki w Sejmie RP

http://libr.sejm.gov.pl/ars01/rp2/interpelacje/t33-2848.pdf interpelacja sejmowa ks.Dziennickiego

http://digital.fides.org.pl/Content/958/32_SW_9_Debinski.pdf - księża diecezji włocławskiej posłami- ks.Dębiński

http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23992 - Klasztor panien Dominikanek w Piotrkowie

http://archive.org/details/projektykonstytu00pola

English abstract

Priest Stanisław Dziennicki, born 06.04.1885 r. Education: high school in Częstochowa; The seminary in Włocławek; Louvain in Belgium; He also studied in Paris. In 1909, he was ordained a priest.From 1912 he was vicar in Milejów (near Piotrków), and after a year he moved to the monastery of s. Dominicans in St. Annie at Przyrowem, where he was a chaplain for four years. In 1917 he was the vicar and later pastor in Konin. Later for eight years, he served as pastor in Wilczyn. He was a member of the polish parliament in the years 1919-1922. Social activist, he found e.g. savings banks, schools, library cooperatives. In 13.12.1931 died and was buried in the cemetery in Wilczyn.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Maria Dubowska, Wiktoria Kujawa, Kacper Kamiński
Nauczyciel prowadzący: Dorota Dubowska
Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie
Gmina Wilczyn, powiat koniński

Kalendarium:

  • 1885 ― Narodziny bohatera
  • 1923 ― objęcie probostwa w W...
  • 1931 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Chodźcie chłopy, trzeb...”

Zobacz też:

  • > Miejsce śmierci b...
  • > Drugie probostwo
  • > Pierwsze probostwo