Jan Szrejter image

Jan Szrejter

ur. 22 stycznia 1947
 
Architektura i sztuka | Edukacja | Filozofia i religia | Polityka i społeczeństwo
„Non ministrari, sed ministrare - nie panować, lecz służyć.”
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
25 lat proboszczem

Bohater - ksiądz Jan Szrejter

Błogosławieństwo prymicyjne

Dom rodzinny w Sokolnikach

Drugi indeks księdza Jana Szrejtera

Dyplom dla księdza Jana Szrejtera

Dzień Matki w Karniszewie

Grodzka księga meldunkowa

Indeks księdza Jana Szrejtera

Jan Szrejter

Kościół w Sokolnikach

Kościół w Sokolnikach

Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie

Księga metrykalna z Sokolnik

Liber baptisatorum z Sokolnik

Msza święta z okazji wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Młodość

Na cmentarzu

Na spacerze

Obecna szkoła

Opinia o uczniu Janie Szrejterze

Pierwsza Komunia Święta

Plebania

Podczas mszy w kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie

Pod starą szkołą w Karniszewie

Praca plastyczna autorstwa księdza Jana Szrejtera - z czasów nauki w szkole w Karniszewie

Przed domem rodzinnym księdza

Przed plebanią

Rodzinny dom księdza

Spotkanie księdza Jana Szrejtera z Janem Pawłem II

Spotkanie w nowej szkole

Spotkanie z Anną Zawadzką córką dawnych nauczycieli księdza Jana Szrejtera państwa Nawrockich

Spotkanie z dziećmi

Stara szkoła podstawowa w Karniszewie

Uroczystość w św. Krzysztofa

Uroczystość z okazji 25 lat ...

W Karniszewie

Wizyta w szkole

W kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie

W ogrodzie

Wpis - Jan Szrejter

Wpis - część II dotyczący księdza Jana Szrejtera - księga metrykalna ze Sokolnik

Wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Wywiad

Wywiad w szkole

Z Janem Pawłem II

Z Psotą

Zaproszenie

Z dziećmi

Z nauczycielką Krystyną Nawrocką

Z procesją

Z rodzicami i z siostrą

Świadectwo dojrzałości Jana Szrejtera

Świadectwo dojrzałości Jana Szrejtera

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne Jana Szrejtera

Przed domem rodzinnym
Przed kościołem w Sokolnikach
Spotkanie w szkole
W Sokolnikach
Wywiad z księdzem Szrejterem
Zdjęć: 59
Filmów: 4
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Ksiądz Jan Szrejter urodził się 22 stycznia 1947 roku w Sokolnikach - niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Gniezna. Ojciec jego, Franciszek Szrejter był organistą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sokolnikach, a matka Helena, z domu Walkowiak, nie pracowała zawodowo. Była gospodynią domową, wychowywała dzieci, pomagała czasami na plebanii, sprzątała, ubierała kościół.

Dzieciństwo

Ksiądz Jan Szrejter był najmłodszym dzieckiem w rodzinie państwa Szrejterów. Miał dwie siostry i trzech braci. Najstarsza - Genowefa urodziła się w 1930 roku. W 1932 roku urodził się brat Franciszek, w 1934 roku siostra Marianna, w 1938 roku brat Stanisław, w 1942 roku brat Kazimierz. Jan Szrejter już jako małe dziecko marzył o tym, aby zostać duchownym. Zawsze był ministrantem. Z mamą ubierał kościół, a ojcu pomagał grać w kościele na organach - kalikował (deptał na organy). Interesował się czytaniem książek i bardzo lubił chodzić do szkoły, która znajdowała się w sąsiedniej wsi, w Karniszewie. W domu była straszna bieda. Rodzina żyła tylko z tego, co rodzice wyhodowali w gospodarstwie lub urosło w ogródku.

Edukacja

Naukę w Szkole Podstawowej w Karniszewie Jan Szrejter rozpoczął w 1954 roku, a ukończył w 1961. Był dobrym uczniem. Najbardziej lubił język polski i historię, a nie lubił matematyki, chemii i fizyki. W dawnej karniszewskiej podstawówce poziom nauczania był bardzo wysoki. Nauczyciele starali się, aby ich uczniowie jak najwięcej umieli. Kierownikiem szkoły był wtedy pan Teodor Budziński, a nauczycielami: pani Anna Budzińska, pani Krystyna Nawrocka, pan Edward Nawrocki, pan Marian Adamski, pan Henryk Doradzała oraz ksiądz proboszcz Józef Jachecki, który przez okres dwóch lat prowadził w karniszewskiej podstawówce lekcje religii. W tamtych czasach nauka w szkole podstawowej trwała 7 lat. Podczas edukacji w szkole w Karniszewie Janowi Szrejterowi bardzo podobała się pewna dziewczyna. Miała na imię Mieczysława. Ta dziewczyna pomagała mu potem w życiu, ponieważ wysyłała pieniądze, aby mógł opłacić naukę w seminarium, albowiem w domu przyszłego księdza była bieda. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej Jan Szrejter wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu. Tam zrobił 8 i 9 klasę oraz związał się ze Zgromadzeniem Księży Zmartwychchwywstańców przez postulatnowicjat. Następnie w Radziwiłłowie Mazowieckim przyjął habit zakonny. Po złożeniu pierwszych ślubów przeniósł się do Krakowa. Tam zrobił 10 klasę i zdawał egzamin eksternistyczny ze wszystkich przedmiotów z trzech lat, aby dostać się do liceum państwowego i aby mieć państwową maturę. Po pomyślnym zdaniu egzaminów naukę kontynuował w Liceum im. NowodworskiegoKrakowie. W 1966 roku Jan Szrejter zdał maturę, a następnie przez 6 lat przygotowywał się do stanu duchownego w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 10 czerwca 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a po nich dostał skierowanie do pracy w parafii w miejscowosci Łabiszyn koło Szubina. Tam pracował przez cały rok, uczył religii w klasach 6,7,8 oraz młodzież szkoły zawodowej, a następnie władza duchowna - ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, sługa Boży - skierował go na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski na katechetykę. Studia w Lublinie trwały 6 lat i zakończone zostały uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Etapy działalności

Działalność duszpasterska

Po ukończeniu Uniwersytetu w Lublinie ksiądz Jan Szrejter został wikariuszem w parafii św. Trójcy w Gnieźnie. Pracował tam pół roku. Następnie ksiądz Prymas wręczył mu dekret do Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy. Ksiądz Jan Szrejter pracował w Bydgoszczy od 1980 do 1983 roku jako duszpasterz akademicki, rektor kościoła akademickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Później otrzymał dekret na notariusza w Kurii Metropolitarnej w Wydziale Nauki Katolickiej i dyrektora charytatywnego w Wydziale Miłosierdzia Chrześcijańskiego. W Kurii pracował 5 lat. Następnie od 1 maja 1988 roku został skierowany do parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie - jako proboszcz. Funkcję tę pełni nadal, nieprzerwanie od 26 lat.

Działalność w parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie

Parafia św. Wawrzyńca jest najbiedniejszą w Gnieźnie. Na jej terenie mieszka wielu emerytów i rencistów. Pod przewodnictwem księdza Jana Szrejtera w parafii działa zespół charytatywny, który troszczy się o biednych, zbiera różne dary, które potem są wydawane ubogim i potrzebującym. Zawsze w poniedziałki i we wtorki wydawana jest odzież, którą niektórzy mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego przynoszą dla biednych. Czasami realizowane są również recepty. Przy kościele św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika nieprzerwanie od 1995 roku działa Przyparafialna Stołówka dla Ubogich błogosławionego brata Alberta. Codziennie wydawanych jest 60 obiadów, z których korzystają osoby bezdomne i ubogie. Co roku również dla nich ksiądz Jan Szrejter organizuje Wigilię. Od 2001 roku parafia jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności. Ponadto, co roku w parafii organizowane są świąteczne zbiórki żywności, których celem nie tylko jest gromadzenie żywności, ale przede wszystkim budzenie ofiarności i solidarności społecznej. We współpracy z Agencją Rynku Rolnego oraz podmiotami działającymi na polu pomocy społecznej od 2004 roku Banki Żywności realizują program zagospodarowania nadwyżek żywności i rezerw unijnych - PEAD ("Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym"). Program ten umożliwia skierowanie regularnej pomocy żywnościowej do organizacji pozarządowych i placówek przez nie prowadzonych. W parafii z tego rodzaju pomocy w bieżącym roku skorzystało 400 osób. Od 2 lat wydawane są również bezpłatne śniadania dla dzieci przed pójściem do szkoły, z których korzysta 19 dzieci. Ksiądz Jan Szrejter i jego współpracownicy - księża i katechetki organizują zabawy tanecze z okazji Sylwestra, Andrzejek i Walentynek. W tym celu została wyremontowana duża sala przylegająca do stołówki. W niej również wystawiane są Jasełka. W latach ubiegłych w parafii organizowane były półkolonie dla dzieci. Obecnie ze względu na spadek liczby uczniów w szkole, organizowane są ogniska, wycieczki, mecze sportowe, pielgrzymki. Na pielgrzymki zabierane są różne osoby, które nie są w stanie opłacić sobie wyjazdu. Co roku w parafii organizowana jest akcja Podziel się Sercem. W ramach tych akcji z okazji Bożego Narodzenia dla ludzi biednych, dzieci, osób starszych i samotnych  przygotowywane są paczki. Na choince w kościele wywiesza się serduszka z imieniem, nazwiskiem i wiekiem potrzebującego pomocy. Wierni, których stać na pomoc osobom potrzebującym, przygotowują paczki i przynoszą je pod choinkę do kościoła. Na terenie parafii działają liczne wspólnoty: Czciciele Miłosierdzia Bożego, św. Faustyny, św. Ojca Pio, Wspólnota Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Róża Różańcowa Medjugorska, Żywy Różaniec Matek, Duszpasterstwo Chorych, Duszpasterstwo Nauczycieli, Stowarzyszenie Rodzina Radia Maryja, Kółko Misyjne. Parafia św. Wawrzyńca posiada stronę internetową, którą prowadzi ojciec dwóch ministrantów - Błażej Czudowski. W tym przedsięwzięciu pomagają mu księża i katechetki, działające na terenie parafii. www.wawrzyniecgniezno.pl

Działalność poza parafią św. Wawrzyńca

Od 1984 roku ksiądz Jan Szrejter prowadzi duszpasterstwo nauczycieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Poprzedza je msza święta. W ramach spotkań odbywają się również konferencje. Ksiądz Jan Szrejter pełni funkcję kapelana w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wrzesińskiej 21 w Gnieźnie. Mieszka tam 65 pensjonariuszy. Ksiądz Jan Szejter egzaminuje księży przed otrzymaniem probostwa. W minionych latach prowadził zajęcia ze studentami w ramach Instytutu Teologicznego, działającego przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Obecnie zajęć już nie prowadzi, ponieważ Instytut Teologiczny został przeniesiony do Poznania. Ksiądz Jan Szrejter ma tytuł kanonika. Kanonicy stanowią wsparcie dla Księdza Arcybiskupa w zakresie pełnienia Służby Bożej w kościele katedralnym, towarzyszą mu w bardziej uroczystych czynnościach liturgicznych w Katedrze i poza nią, reprezentują Arcybiskupa na uroczystościach religijnych na terenie całej Polski, a także dbają o rozwój kultu św. Wojciecha - Patrona Archidiecezji Gnieźnieńskiej i całej Ojczyzny. Ksiądz Jan Szrejter jest autorem książki - " Katecheza parafialna w Polsce do roku 1980". Publikacja ta jest jego pracą doktorską. Praca magisterska duchownego to " Formacja katechetyczna dzieci i młodzieży do korzystania z technik audiowizualnych" a seminaryjna - " Masowe techniki audiowizualne jako problem duszpasterski." Ksiądz Jan Szrejter jest promotorem ponad 80 prac magisterskich z katechetyki i z pedagogiki oraz kilkunastu prac dyplomowych i proboszczowskich oraz wielu artykułów teologiczno-duszpasterskich, które ukazały się drukiem na łamach takich czasopism, jak: " Katecheta", "Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej", " Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła". Marzeniem duchownego jest wydanie książki o kościele i cmentarzu parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Zebrał już na ten temat wiele materiałów.

Odznaczenia

Ksiądz Jan Szrejter otrzymał odznakę Przyjaciel Dzieci za pomoc szkole dla niepełnosprawnych w Poznaniu. Jako dyrektor charytatywny diecezji ksiądz Szrejter dostał medal za działalność charytatywną. Za niesienie pomocy rodakom mieszkającym w okolicy Lwowa został odznaczony medalem Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2012 roku duchowny otrzymał Medal Koronacyjny od pana Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego za działalność dla dobra Gniezna.

Ciekawostki

Ksiądz Jan Szrejter bardzo lubi czytać książki. Lubi również dobry film, wycieczki, pielgrzymki. " Przez całe życie przeczytałem książek bardzo wiele - nie potrafię ich zliczyć. Ostatnio nie mogłem się oderwać od książki pt. " Matka świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko" napisanej przez Milenę Kindziuk. Bardzo polubiłem książki o patronach proboszczów, nauczycieli, wychowawców - takich, jak np. św. Jan Maria Vianney, św. Jan Bosko, Błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz, Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko i inni. Obecnie czytam książkę Grzegorza Górnego pt. " Ludzie z Doliny Śmierci". Jest to trzynaście historii, które napisało życie, a każda z nich stanowi przygotowany materiał na scenariusz filmowy. Zamierzam - w najbliższym czasie - o ile nie przeczytać w całości, to przynajmniej zapoznać się chociaż pobieżnie z książkami napisanymi przez Jerzego Mirewicza pt. "Słudzy Europy", "Wychowawcy Europy", "Obrońcy Europy"."

Ksiądz Jan Szrejter bardzo lubi golonki, klopsy, żeberka, owoce. Słucha różnej muzyki. Od poważnej zaczynając, na łatwej, relaksacyjnej i refleksyjnej kończąc. Duchowny ma pieska Cocker spaniela. Wabi się Psota. Psota jest bardzo zazdrosnym psem. Nie wpuści nikogo na plebanię." Szczeka, ujada strasznie. Da się pogłaskać, ale niejednemu już podziękowała i go ugryzła".

Największe marzenie - " Jako ksiądz muszę zabiegać o to, aby być świętym. To nie jest wcale łatwe. Już tak wiele lat jestem księdzem. A ciągle mi się wydaje, że jeśli chodzi o świętość - to trzeba zaczynać od początku. Człowiek jest słaby, grzeszny i ma nad czym pracować. Chcąc prowadzić do Pana Boga innych, sam muszę być człowiekiem idealnym, świętym. W związku z tym chcę przytoczyć wypowiedź księdza Janusza Wilka mojego współbrata w kapłaństwie: Człowiek święty, to nie człowiek, który żyje bez problemów - takich ludzi chyba nie ma. Człowiek święty, to nie człowiek, który na wszystkie życiowe pytania ma od razu gotowe odpowiedzi - taki człowiek nie potrzebuje tajemnicy Boga i wieczności. Człowiek święty, to nie człowiek bujający w obłokach - taki człowiek nie umiałby dostrzec drugiego człowieka, z jego zaletami ale i wadami. Człowiek święty, to nie człowiek, który twierdzi - gdyby byli wszyscy tacy jak ja, to świat byłby lepszy - taki człowiek nie potrafi wybaczyć i prosić o wybaczenie. Człowiek święty dotyka Boga, choć czasem do końca o tym nie wie. Wiedzą jednak to ci, z którymi żyje w rodzinie, leczy się w szpitalu, pracuje w zakładzie, wypoczywa na urlopie. I ci obok czują i widzą jak Bóg dotyka jego. Nie mamy wpływu na długość naszego życia, ale mamy wpływ na jego szerokość i głębokość. Nie mamy wpływu na rysy naszej twarzy, ale mamy wpływ na jej wyraz. Nie mamy wpływu na bieg wszechświata, ale mamy wpływ na świętość naszego życia."

Dzień szczególnie zapamiętany w Szkole Podstawowej w Karniszewie

"W mojej pamięci najbardziej zakodował się wyjazd klasy IV,V,VI z nauczycielską obstawą do Poznania do kina ,,Bałtyk" na projekcję filmu pt.,,Krzyżacy". Było to w listopadzie 1960 roku w godzinach popołudniowych. Zmieściliśmy się w dwóch autokarach. Podróż była bardzo przyjemna. Przeżycie wielkie - po raz pierwszy byliśmy w prawdziwym kinie i oglądaliśmy piękny, panoramiczny film. Żeby móc to wszystko przeżyć - musieliśmy przedtem zgromadzić odpowiednie fundusze. Podano nam sposób: zbieranie ziemniaków w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bojanicach. Na polach ziemniaczanych pracowaliśmy kilka dni. Podczas całego wyjazdu zachowywaliśmy się godnie - nauczyciele nie musieli się za nas wstydzić. Film ,,Krzyżacy" zawierał wstrząsające sceny. Oto, co zapamiętałem na całe moje życie: Jurand ze Spychowa, po zamordowaniu mu żony przez rycerzy zakonnych, żyje tylko zemstą. Napada, morduje, bierze jeńców, trzyma ich w lochu pod komnatą i syci uszy ich jękami. Z kolei, Krzyżacy, porywają mu córkę Danusię, by go zwabić do zamku, oślepić, wyrwać język, odciąć prawą rękę. Tak okaleczonego wypuszczają. Danusia, mimo odbicia, umiera w drodze do domu. Jurand traci wszystko. Powoli jednak zaczyna rozumieć, że droga zemsty nie jest drogą postępowania zgodnego z duchem Chrystusowym. I wtedy przyprowadzają mu jego największego wroga - Zygfryda. To on był sprawcą nieszczęść Juranda. Jurand prosi o nóż. Otoczenie zamarło ze zgrozy, sądząc, że stary pan będzie wroga żywcem na ślepo kroił. Tymczasem Jurand szuka palcami powrozów wiążących Zygfryda i nożem przeciąga po nich, dając znak, że chce go uwolnić, że mu przebacza. Jurand przeszedł głęboką wewnętrzną przemianę. Ten dziki rycerz graniczny stał się prawdziwym chrześcijaninem. Od dnia 10 czerwca 1972 roku jestem kapłanem - szafarzem sakramentów świętych. Głoszę w kazaniach Miłosierdzie Boże i uczę ludzi, że powinni przebaczać nawet największym wrogom, jak uczynił to Jurand ze Spychowa."

Przesłanie na dalsze lata życia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie

Życzę Wam, "żebyście rozpoznali i zrealizowali swoje powołanie. Do czego Was Pan Bóg wzywa. To trzeba odkryć - kim chcesz w życiu być. Oczywiście o własnych siłach tego my nie odkryjemy. Trzeba tutaj wiele Bożej pomocy. Trzeba się pytać - Panie Boże, co Ty chcesz bym w życiu robił? Kim był? Chciałbym Wam jeszcze dopowiedzieć, żebyście kochali szkołę, nauczycieli i powiem Wam jedno, że trzy sprawy trzeba mieć na uwadze w życiu. Najpierw dom, w którym się urodziło, szkołę do której się chodziło i w której się uczyło i kościół, w którym się modliło. I dlatego ile razy przejeżdżam koło domu rodzinnego w Sokolnikach, ilekroć przejeżdżam koło szkoły i koło kościoła, to zawsze chylę czoła przed tymi budynkami."

Znaczenie postaci


Ksiądz Jan Szrejter jest skromnym i dobrym człowiekiem, osobą miłą, życzliwą, godną naśladowania. W czasach pogoni za pieniędzmi, kryzysu gospodarczego i narastającego bezrobocia pomaga ludziom, którym grozi wykluczenie społeczne, biednym, potrzebującym pomocy, wszystkim tym, którzy w wyniku transformacji ustrojowej pozostają bez wystarczających środków do codziennego życia.

Źródła:

wywiad z księdzem Janem Szrejterem przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan w dniu 28 marca 2014 roku,

* Słownik katechetyków polskich XX wieku. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2003,

* WHO IS WHO W POLSCE. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Hubners Whu is Who, Poznań 2005,

* strona internetowa parafii - www.wawrzyniecgniezno.pl

* Gromadzka księga meldunkowa. Akta gminy Mieleszyn, sygn. 972, s.19, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie,

* Liber baptisatorum z Sokolnik koło Gniezna. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie,

* świadectwa, dyplomy, indeksy, zdjęcia oraz inne dokumenty udostępnione przez księdza Jana Szrejtera.


English abstract

Descent Jan Szrejter was born on the 22nd of January 1947 in Sokolniki – a small village located close to Gniezno. His father, Franciszek Szrejter, was an organist. His mother, Helena, nee Walkowiak, was a housewife and had no professional job. Childhood Jan Szrejter was the youngest child of the Szrejters. He had two sisters (Genowefa and Marianna) and three brothers (Franciszek, Stanisław and Kazimierz). He served as an altar boy and always wanted to become a priest. He enjoyed reading books and going to school. Education Jan Szrejter began his education in ground school in Karniszewo in 1954. He was a good pupil. Polish Language and History were his favourite subjects, he did not like Maths, Chemistry and Physics. Jan Szrejter finished the ground school in 1961, and then he started to attend Lower Theological Seminary in Poznań. He became a monk and left for Kraków, where he got his high-school certificate. Later on, he came back to Gniezno to become a priest in 1972. After that, Jan Szrejter was obliged to go to Lublin, where he got a PhD diploma in theology. Activities After the PhD studies in Lublin, Jan Szrejter became a vicar in St. Trinity Church in Gniezno. But shortly, in 1980, he was moved to Bydgoszcz, where worked for three years as an academical priest. Leter on, he worked for metropolitan curia for five years. Finally, in 1988, Jan Szrejter became a parish priest in St. Wawrzyniec Church, and this remains his function for 26 years now. Awards Jan Szrejter was awarded with a badge of Przyjaciel Dzieci for helping the disabled children in their education. He also got an award for his charitable activities, as well as a medal from Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. In 2012 the priest was honoured with a Medal Koronacyjny given by Jacek Kowalski, the president of Gniezno.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Weronika Walkowiak, Agata Pater, Dorota Żarów, Marta Pokorzyńska, Martyna Nowicka
Nauczyciel prowadzący: Beata Zielińska-Tubacka
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
Gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński

Kalendarium:

  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1972 ― święcenia kapłańskie...
  • 1980 ― uzyskanie stopnia dok...
  • 1988 ― objęcie probostwa w p...
  • 2012 ― uhonorowanie Medalem ...

Cytaty:

  • „Non ministrari, sed mi...”

Zobacz też: