ks. prałat Jan Ćwiejkowski image

ks. prałat Jan Ćwiejkowski

ur. 15 kwietnia 1928
zm. 14 września 2001
Filozofia i religia
„Nigdy nie przeżywałem trudności w wierze, zawsze fascynowały mnie sprawy Boże...”
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
45-lecie kapłaństwa

70-te urodziny matki księdza

Drzewo rodowe Ćwiejkowskich

Działania Akcji Katolickiej

Dzieciństwo

Grób ks.Jana Ćwiejkowskiego

Jan Ćwiejkowski

Jan Ćwiejkowski-lata młodości

Jubileusz 45-lecia kapłaństwa

Jubileusz 45-lecia kapłaństwa

Kaplica na cmentarzu przy ul. Lipowej

Kaplica św. Jadwigi w Mnichowicach

Kopia listu od Biskupa Kaliskiego

Kościół parafialny pw. św. Anny w Bralinie

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach

Medal Europa Nostra

Miejsce śmierci ks. Jana Ćwiejkowskiego

Nawiedzenie parafii przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej

Obelisk postawiony w miejscu śmierci ks. Jana Ćwiejkowskiego

Ognisko dla dzieci w ogrodzie księdza

Oratorium-dawniej mieszkanie ks. Jana na emeryturze

Oratorium-mieszkanie ks. Jana na emeryturze

Pogrzeb ks. Jana Ćwiejkowskiego

Pogrzeb matki ks. Jana w Pruścach

Pomnik Pamięci Ofiar Represji i Walk o Wolność w Bralinie

Poświęcenie cmentarza przy ul. Lipowej

Poświęcenie kapliczki z figurą Matki Bożej Fatimskiej

Pracownicy w czasie prac budowlanych na Pólku

Prezentacja nagrody "Europa Nostra"

Probostwo parafii św. Anny w Bralinie

Remont Pólka-podniesienie kościoła

Remont Pólka-wzmocnienie ścian kościoła

Rodzeństwo ks. Jana w Pruścach

Rodzeństwo ks. Jana w Pruścach

Rodzeństwo ks. Jana w Pruścach

Sanktuarium Maryjne na Pólku

Sanktuarium Maryjne na Pólku

Spotkanie rodzinne z okazji bierzmowania wnuka siostry księdza w Wągrowcu

Tablica pamiątkowa na obelisku

Ulica ks. Jana Ćwiejkowskiego

Uroczystość 45-lecia kapłaństwa

Uroczystość 80. rocznicy urodzin ks.Jana

Uroczystość 80. rocznicy urodzin ks. Jana

Uroczystość 80. rocznicę ur. zmarłego ks. Jana

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Lipniku

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Lipniku

W 80. rocznicę ur. zmarłego ks. Jana Ćwiejkowskiego

Wizyta u siostry w Kobylcu

Wyprawa na ryby w Wojnówku

Zasłużeni Bralinianie w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy

gospodarstwo rodzinne

prymicja

prymicja

prymicja

prymicja

prymicja w Pruścach

Święto latawca

Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem cz. 1
Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem cz. 2
Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem
Wywiad z p. Marią Rabiega
Zdjęć: 57
Filmów: 2
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Jan Ćwiejkowski urodził się 15 kwietnia 1928 r. w Pruścach koło Wągrowca. Pochodzi z wielodzietnej rodziny rolniczej, był synem Władysława i Heleny z domu Borysiak. W jego rodzinie było pięciu księży.

Dzieciństwo

Pierwsze lata nauki spędził w Szkole Podstawowej w Pruścach. Tutaj też uczęszczał na lekcje katechezy, które w późniejszych latach zaowocowały wyborem drogi życiowej. Chociaż w dzieciństwie marzył o tym, żeby zostać leśnikiem, porzucił te plany na rzecz kapłaństwa.

Edukacja (lub "młodość")

Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Rogoźnie.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownych w Gnieźnie i Poznaniu. W 1954 r. z rąk ks. biskupa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Swoją mszę prymicyjną odprawił w parafii św. Stanisława w Pruścach.

Etapy działalności

Pierwsze lata kapłaństwa jako wikariusza.

Sprawowanie funkcji proboszcza.

Praca duszpasterska w parafii pw. św. Anny w Bralinie.

Etap pierwszy

Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez 3 lata był wikariuszem w parafii w Połajewie koło Obornik Wielkopolskich. W tej parafii pod okiem ks. proboszcza Nikodema Nowaczyńskiego uczył się prac budowlanych, ładu i porządku.

W 1957 r. został przeniesiony do parafii św. Marcina w Kępnie. Opiekował się tam ministrantami, uczył katechezy, dużo czasu spędzał w konfesjonale. Remontował także parafialny Dom Katolicki.

Ostatnim już etapem jego pracy duszpasterskiej jako wikariusza była poznańska parafia pw. Bożego Ciała.

Etap drugi

W 1964 r. objął funkcję proboszcza w parafii w Zakrzewie koło Rawicza i sprawował swoją posługę przez 10 lat. Przeprowadził tutaj remont sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Kolejne etapy...

5 lutego 1974 r. został proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Bralinie. Od 1978 r. objął funkcję dziekana dekanatu bralińskiego. Jako proboszcz zarządzał kilkoma obiektami sakralnymi na terenie parafii (kościół parafialny pw. św. Anny w Bralinie, kościół pw. Narodzenia NMP "Na Pólku", kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach, kaplica św. Jadwigi Śląskiej na łąkach w Mnichowicach, kaplica na cmentarzu).

Dzięki staraniom ks. Jana Ćwiejkowskiego uratowany został zabytkowy drewniany kościół "Na Pólku". W 1983 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał złotą odznakę Ministra Kultury i Sztuki "Za opiekę nad zabytkami", a 25 lutego 1993 r. za renowację i ratowanie dziedzictwa kulturowego otrzymał medal honorowy "Europa Nostra". Zaś w 40-lecie święceń kapłańskich został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Wałęsę.

W 1987 r. ks. Jan został kapelanem Ojca Świętego, a 8 lat później otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Ks. Jan założył nowy cmentarz przy ul. Lipowej i wybudował na nim kaplicę. Poświęcenie cmentarza miało miejsce w 1980 r.

Był gospodarzem ważnych dla parafian uroczystości: nawiedzenie przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej(18-19.01.1977 r.) czy nawiedzenie przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej (16-17.07.1996 r.). Wspólnie z Akcją Katolicką organizował spotkania, imprezy, wycieczki dla dzieci i młodzieży.

W 1999 r. ks. Jan przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w dawnym domu sióstr zakonnych przy ulicy Wrocławskiej. Nadal czynnie uczestniczył w życiu parafii.

14 września 2001 r. zmarł na atak serca podczas grzybobrania w miejscowości Lipnik. Msza pogrzebowa odbyła się 18 września w kościele "Na Pólku", a ciało zostało złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej w Bralinie.

Ks. Jan Ćwiejkowski był wspaniałym duszpasterzem, bardzo dobrym i skromnym człowiekiem. Lubił przebywać na łonie natury, jego pasją było wędkowanie i grzybobranie. Bardzo bliskie były mu zagadnienia gminy i jego mieszkańców. W czasie swego duszpasterzowania w Bralinie był członkiem komitetu obchodów 850-lecia Bralina, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjatorem powstania Pomnika Pamięci Ofiar Represji i Walki o Wolność, współzałożycielem i radcą duchowym Zarządu Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (otrzymał "Złotą Odznakę Honorową PZERiI" w 1993r.), założycielem oddziału Akcji Katolickiej w parafii (21.11.1996 r.).

Znaczenie postaci

Ks. prałat Jan Ćwiejkowski był doceniany i szanowany za życia. Znalazł się w gronie kandydatów na patrona miejscowego gimnazjum. Do dziś pozostaje w pamięci wielu ludzi jako wspaniały duszpasterz, dobry gospodarz, wielki społecznik i niezwykle skromny człowiek. Jego portret znajduje się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy wśród zasłużonych dla ziemi bralińskiej. W 4 rocznicę śmierci powstał pamiątkowy obelisk w miejscu, w którym zmarł, a od 2011 r. jego nazwisko nosi jedna z ulic Bralina. W piękny i uroczysty sposób uczczono 80. rocznicę urodzin księdza w kościele "Na Pólku" odbyła się msza św. z udziałem wielu gości i parafian. Dalszą część uroczystości przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie. Były wspomnienia i wystawa pamiątek. Relację z tego wydarzenia emitowało Diecezjalne Radio "Rodzina" w Kaliszu. W Tygodniku Kępińskim ukazał się artykuł ze wspomnieniami o ks. Janie Ćwiejkowskim.

Źródła

1. Archiwum rodzinne, rozmowy z członkami rodziny

2. Artykuły prasowe

3. Strony internetowe

4. Materiały z Biblioteki Publicznej w Bralinie

5. Wywiad przeprowadzony z Marianem Kucharzakiem

6. Wywiad przeprowadzony z Marią Rabiega

English abstract

Fr. Jan Ćwiejkowski - great priest and Modest man. Born April 15th, 1928. in Pruścach. He was the son of Wladyslaw and Helena. For high school School attended in Rogoźno. He studied philosophy and theology he graduated from the Higher Spiritual Seminary in Gniezno and Poznań.Over 10 years he was a vicar in the parishes: Połajewo, Kępno and Poznań. The next 10 yaers was the pastor of Zakrzew. In 1974. became the pastor of the parish of St. Anne in Bralin, and four years later he began to serve as dean. He stayed there until retirement (1999). September 14th,2001. died of a heart attack during the mushrooming in Lipnik. Funeral Mass was held on 18th September in Church on Pólko, and the body was buried in the cemetery at. Lipowa Street in Bralin.Thanks to his efforts, was rescued historic wooden church on Pólko. For the care of monuments received a gold badge Minister of Culture and Arts, medal of honor "Europa Nostra" and President Lech Walesa awarded Meritourious Polish.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Julia Panek, Hanna Brzezińska, Wiktoria Biziak, Klaudia Nawrocka, Natalia Wardęga, Błażej Poźniak
Nauczyciel prowadzący: Bożena Bojanowska
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
Gmina Bralin, powiat kępiński

Kalendarium:

 • 1961 ― Parafia w Poznaniu
 • 1964 ― Parafia w Zakrzewie
 • 1957 ― Parafia w Kępnie
 • 1954 ― Parafia w Połajewie
 • 1928 ― Narodziny bohatera
 • 1974 ― Objęcie funkcji probo...
 • 1977 ― Nawiedzenie parafii p...
 • 1978 ― Objęcie funkcji dziek...
 • 1983 ― Złota odznaka Ministr...
 • 1987 ― Włączony do grona kap...
 • 1992 ― Wyróżniony Złotą Odzn...
 • 1993 ― Medal honorowy „...
 • 1994 ― Krzyż Kawalerski Orde...
 • 1995 ― Otrzymanie godności P...
 • 1996 ― Nawiedzenie parafii p...
 • 1996 ― Założenie oddziału Ak...
 • 1999 ― Przejście na emerytur...
 • 2001 ― Śmierć bohatera
 • 1954 ― Święcenia kapłańskie...

Cytaty:

 • „Nigdy nie przeżywałem ...”

Zobacz też: