ks. kanonik Bolesław Nowak image

ks. kanonik Bolesław Nowak

ur. 12 sierpnia 1938
 
Filozofia i religia | Literatura | Teatr i Film
„Poznając historię, uczymy się szacunku do ziemi i samych siebie”
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Folder z okacji 50-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Nowaka

Okładka książki ze wspomnieniami ks. B. Nowaka

folder z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. B. Nowaka

kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie

ks. kanonik Bolesław Nowak z raszkowskimi dziećmi

pomnik Przełomu Tysiącleci

Anegdota z życia bohatera
Zdjęć: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Ks. Bolesław Nowak urodził się 12.08.1938 roku w Rogoźnie Wielkopolskim.

Dzieciństwo

Jego dzieciństwo przypadło na czas II wojny światowej. Wychowywał się w skromnej rodzinie. Po śmierci ojca, Bernarda Nowaka, i brata oraz wywiezieniu matki, Marii z domu Szułczyńskiej, na przymusowe roboty do Niemiec, wychowywała go babcia, Pelagia Szułczyńska z domu Krzywoszyńska.

Edukacja

Bolesław Nowak ukończył szkołę podstawową i liceum w Rogoźnie. W 1956 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 1962 roku przyjął z rąk ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka święcenia kapłańskie. Pierwszą mszę odprawił 28.05.1962 roku, natomiast uroczystość prymicyjna odbyła się 6.06.1962 roku w kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie Wielkopolskim. W 1972 roku ukończył studia specjalistyczne z filozofii.

Etapy działalności

Ks. kanonik Bolesław Nowak to gorący patriota, regionalista oddany Wielkopolsce i ,,małej ojczyźnie". To także poeta i dramaturg.

Posługa duszpasterska

Ks. Bolesław Nowak pracował jako wikariusz w Kaszczorze, Mosinie i Poznaniu (parafie św. Michała i Niepokalanego Poczęcia NMP).

W latach 1972-1974 był kapelanem w Miejskim Szpitalu im. J. Strusia w Poznaniu oraz referentem duszparsterstwa młodzieży pracującej przy Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

W latach 1974-1980 pracował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu w charakterze sekretarza, prefekta ASD i kierownika Kancelarii PWT, jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu kosmologii i ontologii. Od 1977 roku był wykładowcą kosmologii w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu.

15.07.1980 roku został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie. Posługę kapłańską pełnił do 2011 roku. 26.05.2001 roku został wyniesiony do godności kanonika.

Praca w parafii raszkowskiej

Pracując w parafii raszkowskiej, ks. Bolesław Nowak z ogromnym szacunkiem traktował ludzi. Poświęcał się parafii i gminie. Był doskonałym organizatorem. W 1989 roku poprowadził uroczystość 100-lecia budowy i konsekracji kościoła, a w roku 2004 -550-lecia parafii. W 1994 roku zaangażował się w organizację 550-lecia istnienia miasta. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Przełomu Tysiącleci w Raszkowie. Jego staraniem w 1999 roku wzniesiono ten pomnik na rozstaju dróg. W latach 2001-2007 przy współpracy z Komitetem Parafialnym dokonał gruntownego remontu kościoła. Z jego inicjatywy powstała lokalna, parafialna gazetka ,,Odgłosy Dzwonów" i od 2002 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika.

Twórczość literacka

Ksiądz Bolesław Nowak napisał kilka publikacji o parafii i historii miasta: ,,W 100-lecie budowy i konsekracji Kościoła w Raszkowie" (1989), ,,Raszków - historia i współczesność Miasta i Gminy" (1992), ,,Niezapomniany w Raszkowie" (1999)- pozycja zamieszczona w ,,Kronice Wielkopolskiej", ''Dekanat Raszkowski u progu istnienia" (1997), ,,Krzyżem umocnieni" (2004)- na 550-lecie parafii.

Jest autorem wielu inscenizacji teatralnych: ,,Baśń o Raszku" (1993), ,,Niezapomniany w Raszkowie" (1999)- o budowniczym kościoła Kazimierzu Jagielskim , ,,Wiarą silny" (2001) - rzecz o Stefanie Wyszyńskim, ,,Nim powstała parafia" (2004). Sztuki wystawiane były przez amatorski teatr Raszko.

Inne utwory: ,,Kabarecik raszkowski", ,,Fraszki, igraszki w grodzie Raszki" (1994), słuchowisko ,,Z ziemi polskiej do Watykanu" (1997), liczne jasełka, np.: ,,Boże Narodzenie w raszkowskim siole w 1000 roku" (1999), ,,Polscy święci w hołdzie przy żłóbku" (2000), ,,Nie było miejsca dla Niego" (2002), ,,U zarania naszej parafii" (2003).

Jest twórcą Raszkowskiej Drogi Krzyżowej, hymnu parafii, folderu z okazji jej 550-lecia. Tworzył liczne wiersze o tematyce religijnej i filozoficznej nawiązujące do historii Polski i Ziemi Raszkowskiej. Oto tomiki jego wierszy: ,,Raszków w rymy zdobny" (1995), ,,Myśli rymami skute" (2000), ,,Raszkowskie reminiscencje" (2010) ze wspomnieniami ks. Bolesłwa Nowaka.

Znaczenie postaci

Proboszcz Bolesław Nowak to aktywny działacz społeczny: Honorowy Członek Komitetu Obchodów 550-lecia Raszkowa, Towarzystwa Miłośników Ziemi Raszkowskiej, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia:Odznakę Ministra Kultury i Sztuki: ,,Zasłużony Działacz Kultury", Odznakę Honorową Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi dla województwa wielkopolskiego, Statuetkę Starosty Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju kultury w powiecie ostrowskim oraz Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za osiągnięcia i zasługi dla mieszkańców gminy i miasta w dziedzinie kultury. Inne odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa III stopnia Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim, medal: Założyciel Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Raszkowie, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Promował nie tylko parafię, ale Gminę i Miasto Raszków.

Pokazał, jak być współczesnym patriotą, uczył raszkowian miłości i szacunku do ,,małej ojczyzny”, zaszczepiał w nich zainteresowanie poezją i teatrem.

Nadano mu honorowe obywatelstwo Gminy i Miasta Raszków

Bibliografia:

1. Ks. Nowak Bolesław ,,Raszkowskie reminiscencje", Raszków 2010.

2. Jagodzińska Iwona, Praca magisterska ,,Posługa duszpasterska ks. kan. Bolesława Nowaka w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie w latach 1980-2005", Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2008.

3. Strony internetowe: www.raszkow.pl, www.m-gok.net

4. Folder okolicznościowy wydany z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Nowaka, Raszków 2012.

5. Folder okolicznościowy wydany z okazji 550-lecia parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

6. Rozmowa z ks. kan. Bolesławem Nowakiem przeprowadzona 24.01.2014 roku w Raszkowie.

English abstract

Bolesław Nowak, a canon, was born on 12 August 1938 in Rogoźno, Greater Poland. He graduated from Archiepiscopal Divinity School in Poznań. He was an eager patriot, regionalist devoted to Greater Poland and ‘the small homeland”. He was a poet and playwright. In the years 1974-1980 he worked at Archiepiscopal Divinity School and at Papal Faculty of Theology in Poznań as a clerk, prefect and a lecturer of cosmology and ontology. He was a provost at the Parish of Exaltation of the Holy Cross in Raszków. He was an author of the following publications about the parish and the history of Raszków: ‘On the 100th anniversary of building and consecration of the church in Raszków’ (1989) ‘Raszków – the history and contemporary times of the Town and Borough’ (1992). He also created plays ‘A fairy tale about Raszk’ (1993), ‘Unforgettable in Raszków’ (1999), ‘Stronger thanks to faith’ (2001). He wrote Nativity plays, volumes of poems such as: ‘Limericks, playthings in Raszk’s garden’ (1994) ‘Raszków embroidered with rhymes’ (1995) ‘Reminiscences from Raszków’ (2010). He is an author of the Raszków Way of the Cross and parish anthem. He organized the 100 years of building and consecration of the church and the 550 years of the parish. He was a prime mover of raising of the monument of Turn of the Century. He created a parish paper called ‘Repercussions of Bells’. His most important awards: Decoration from Minister of Culture and Art ‘Deserved Cultural Activist’ Honour Decoration from Marshal of Greater Poland Voivodeship Statuette from Ostrów Wielkopolski Starost for prominent achievements on behalf of the cultural development in Ostrów Wielkopolski County. He is an honorary citizen of Raszków Town and Borough.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Adrianna Sobańska, Dominika Jopek, Alicja Kluczyk, Zuzanna Perlińska, Marlena Iberhan, Dawid Rykowski
Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Hajdziony
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Gmina Raszków, powiat ostrowski

Kalendarium:

 • 1980 ― pełnienie funcji prob...
 • 1972 ― praca kapelana w Miej...
 • 1974 ― praca w Arcybiskupim...
 • 1938 ― Narodziny bohatera
 • 1962 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1999 ― wzniesienie w Raszkow...
 • 2001 ― wyniesienie do godnoś...

Cytaty:

 • „Boże, Ci dzięki, za na...”
 • „Poznając historię, ucz...”

Zobacz też:

 • > miejsce pracy i t...
 • > Miejsce narodzin ...