ks. Aleksy Spychalski image

ks. Aleksy Spychalski

ur. 09 lipca 1866
zm. 07 maja 1931
Filozofia i religia | Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
Pomnik ks.Aleksego Spychalskiego

ks. Aleksy Spychalski

Zdjęć: 2

Pochodzenie

Urodzony 9 lipca 1866r. w Ostrowie. Zmarł 7 maja 1931r.

Edukacja (lub "młodość")

Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowie. Po skończonych naukach gimnazjalnych studiował teologię w Monasterze, potem w Poznaniu i Gnieźnie.

Etapy działalności

Wyświęcony na kapłana został 22 lipca 1894r.

Etap pierwszy

Parafie, w których służył:

Czarnków (18.07.1894 - ) - wikariusz do kwietnia 1899

Barcin ( - 30.11.1899) - administrator od kwietnia 1899

Rosko (01.12.1899 - 16.11.1903) - administrator

Rosko(17.11.1903 - 31.12.1916) - proboszcz

Granowo ( 1.01.1917 - 1931) - proboszcz,

Etap drugi

Podczas pobytu w parafi Rosko zakłada Kółko Rolnicze i jest jego prezesem.

Był także założycielem Straży Ogniowiej w Rosku.

14 stycznia 1901 roku w Wieleniu zakłada także Bank Ludowy, którego jest prezesem.

Kolejne etapy...

W granowskiej parafii pracował 14 lat. To właśnie on 5 stycznia 1919r. nawoływał parafian do powstańczych walk przeciw zaborcom.

English abstract

Father Aleksy Spychalski - born on July 9, 1866 in Ostrow. He died on May 7, 1931, in the Department of the Sisters of St. Elizabeth in Poznan. He attended secondary school in Ostrow. After graduating from secondary school, he studied theology in the Monastery, then in Poznań and Gniezno. He was ordained a priest on July 22, 1894. First served as a priest in Czarnkow, then in Barcin. After a six-month stay in Barcin he became a parish priest in Rosko. There he established Farmers’ Association and became its president. He’s also a founder of The Popular Bank. On January 1, 1917 Aleksy Spychalski became a parish priest in Granowo, where he worked for 14 years. It was him who on January 5, 1919 called on parishioners to fighting against the invaders.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa
Gmina Granowo, powiat ostrzeszowski

Kalendarium:

  • 1866 ― Narodziny bohatera
  • 1931 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > powstanie wielkop...
  • > Miejsce śmierci b...
  • > Parafia, w której...
  • > Gimnazjum
  • > Parafia, w której...
  • > Parafia, w której...