Krzysztof Bochen image

Krzysztof Bochen

ur. 24 marca 1958
zm. 31 grudnia 2014
Polityka i społeczeństwo
 
Zespół Szkół w Pawłowie
Krzysztof Bochen

Krzysztof Bochen

Pobyt w wojsku

W wieku 7 lat

Zdjęcie profilowe

zdjęcie z albumu rodzinnego

zdjęcie z albumu rodzinnego

Wywiad z Krzysztofem Bochenem
Inwestycje Gminy Sośnie w ostatnio 10-o leciu
Wywiad z Krzysztofem Bochenem w formie pisemnej
Zdjęć: 7
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Krzysztof Bochen urodził się 24.03.1958 r. w małej wsi Świerczyna koło Brzezin. Jako najmłodsze dziecko Józefa i Cecylii. Miał dwóch braci i siostrę. Jego rodzina żyła skromnie. Jednak rodzice przekazali dzieciom dobre zasady i wartości wychowawcze. Był dzieckiem pogodnym, wesołym, umiejącym wyjść z każdej trudnej sytuacji. Uczęszczał do szkoły podstawowej w pobliskiej Przystajni. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Kaliszu. Po zdaniu matury wstąpił do Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydział leśnictwa. Z zawodu jest inżynierem leśnictwa, miłośnikiem przyrody. Od października 1982 r. do listopada 1984 r. pracował w Nadleśnictwie Syców pełniąc funkcję adiunkta. W tym czasie odbywał służbę wojskową we Wrocławiu jako plutonowy podchorąży. Założył rodzinę i na świat przyszło pierwsze dziecko - córka. Od listopada 1984 r. do października 1998 r. był leśniczym leśnictwa Jarnostaw w Nadleśnictwie Antonin. Na świat przyszły kolejne dzieci - syn i córka. Od 1998 do 2006 r. przez dwie kadencje był wójtem gminy Sośnie. W 2006 r. powrócił do zawodu leśniczego. Od 01.12.2010 r. ponownie powołany został na wójta. Obecny Wójt Gminy Sośnie to wspaniały i mądry człowiek. Do Jego sukcesów zalicza się m.in. wybudowanie miejsc dla młodzieży czyli orlików w większości miejscowości należących do gminy. Gmina w tym czasie stała się liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, z których to przebudowano większość sal wiejskich i szkół, zmodernizowano drogi, zbudowano i zagospodarowano parki rekreacyjno-sportowe w Granowcu, Sośniach. W dalszym ciągu rozbudowywana jest stanica Biały Daniel, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, przystań dla wędkarzy. Gmina Sośnie w ostatnim czasie zajęła trzecie miejsce w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Obecnym największym sukcesem wójta jest otrzymanie milinowej dotacji na doposażenie szkół oraz niektórych mieszkanców gminy Sośnie w komputery. Dzięki temu grantowi w naszej szkole również zostaną zainstalowane nowe komputery. Jego marzeniem jest spełnianie się w swojej roli – w roli wójta, służąc społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów. „Czerpię z niej satysfakcję’’ tak Pan Krzysztof mówi o swojej pracy. Jest człowiekiem postępowym, mającym szerokie horyzonty myślowe, dość kreatywne i twórcze. Umiejącym porozmawiać z każdym człowiekiem.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Pawłowie
Gmina Sośnie, powiat ostrowski

Kalendarium:

  • 1958 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: