Krystyna Sufryd image

Krystyna Sufryd

ur. 14 lipca 1958
 
 
 
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
"ZA GRUNWALDZKĄ SŁUŻBĘ"

90-lecie Ostrowskiego Hufca ZHP

1993 rok

Albania

Eisenach

HARCERSKI RYNGRAF

HONOROWA ODZNAKA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna Sufryd

Krystyna z córką Katarzyną

Krystyna z córką Katarzyną

Krystyna z mężem Krzysztofem

ODZNACZENIA

Polagra Poznań

SREBRNY MEDAL OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w Poznaniu

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

ZŁOTY KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZHP

autorka III rozdziału

autorka VIII rozdziału

kościół w Chynowej

księga ochrzczonych

rajd samochodowy

rajd samochodowy

razem

szkoła podstawowa

w górach

współautorka VI rozdziału

zespół redakcyjny książki

Zdjęć: 39

POCHODZENIE

Krystyna Sufryd urodziła się 14 lipca 1958 roku w Chynowej, w gminie Przygodzice. Córka Edwarda i Teresy Gomółków. Miała pięcioro rodzeństwa.

EDUKACJA

W 1973 r ukończyła Szkołę Podstawową w Chynowej. Była absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, do którego uczęszczała w latach 1973-77. Po zdaniu egzaminów dojrzałości dalszą edukację kontynuowała w Poznaniu. Studiowała na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Po uzyskaniu w 1982 roku dyplomu magistra inżyniera technologii żywności, związała się zawodowo z oświatą.

ŚLUB I NARODZINY CÓRKI

28 sierpnia 1982 roku zawarła związek małżeński z Krzysztofem Sufrydem i zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim. 17 listopada 1983 roku urodziła córkę Katarzynę.

PRACA ZAWODOWA

Pracowała w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie po przekształceniu tej placówki w Zespole Szkół Usługowych. Była tam zatrudniona jako nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu kucharz, kelner. Prowadziła również zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Ukończyła liczne kursy z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i nie tylko m.in. kurs na kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, kurs na egzaminatora przedmiotów zawodowych, kursy języków obcych, kurs informatyczny. Aż do przejścia na emeryturę była wychowawcą wielu pokoleń młodzieży.

HARCERSTWO

Krystyna Sufryd przez wiele lat związana była z ostrowskim harcerstwem. Do harcerstwa wstąpiła w roku 1970. Miała wtedy 12 lat. W roku 1978 złożyła Zobowiązanie Instruktorskie. Przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna 8 Grunwaldzkiej Drużyny Starszoharcerskiej im. Emilii Plater. W roku 1994 objęła funkcję drużynowej tej drużyny. Dwukrotnie reprezentowała ostrowski hufiec, w roli delegata na Zjazd ZHP. Przez dwie kadencje, w latach 1999-2007, była komendantem Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski. Od roku 2008 piastowała funkcję przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów przy Komendzie Hufca ZHP Ostrów. W roku 2012 brała czynny udział w organizacji Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego pełniąc funkcję komendantki Zlotu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Wielkopolskiej. Była Honorową Instruktorką Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Za swoją działalność została wyróżniona m. in.:- Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej”- Honorową Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce” - 2000 r. - Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP - 2000 r.- Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP - 2010 r.- Medalem 100-lecia HarcerstwaWielkopolskiego - 2012 r.

RADA OSIEDLA NR 4

Udzielała się też społecznie w Radzie Osiedla nr 4 im. Jana Pawła II, na terenie którego mieszkała.

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Zaangażowana była czynnie w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy kościele pw. św. Pawła Apostoła. Była tam odpowiedzialna m.in. za sekcję turystyczno – rekreacyjną. Organizowała wiele pielgrzymek, wyjazdów krajoznawczych i działań edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z terenu osiedla nr 4. Współorganizowała razem z innymi społecznikami coroczne parafialne festyny rodzinne dla mieszkańców. Przygotowywała również wiele wniosków, szukając środków finansowych na realizację wielu różnych przedsięwzięć, adresowanych zwłaszcza do najmłodszych.

STOWARZYSZENIE PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

Przez okres szesnastu lat Krystyna Sufryd działała w Stowarzyszeniu Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny. Od początku istnienia tej organizacji zasiadała w jej zarządzie. Ostatnio działała w komisji rewizyjnej.

WSPÓŁAUTORKA KSIĄŻKI

Była jedną z pomysłodawców i autorów książki pt. „Ksiądz Czesław Majorek nasz duszpasterz…” dokumentującej życie i działalność pierwszego proboszcza parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim, oraz dziejów tworzenia tej parafii i budowy kościoła. Była zaangażowana także w działania związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu proboszczowi, jaka znajduje się w kościele.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jej praca społeczna zaowocowała nominacją do tytułu Ostrowianin Roku w roku 2002. Za swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień i nagród, m.in. nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z okazji jubileuszu 100-lecia harcerstwa wielkopolskiego wyróżniona została znaczkiem ,,Protektora Prezydenta RP nad Harcerstwem".

Krystyna Sufryd zmarła nagle podczas rodzinnego wyjazdu do Karpacza 3 stycznia 2014 roku. Miała 55 lat.

English abstract

Krystyna Sufryd (born on July 14, 1958 in Chynowa – died on January 3, 2014 in Karpacz) - she had been associated with local scouting in Ostrów Wielkopolski for many years. She was the scoutmaster of Hufiec ZHP in Ostrów Wielkopolski and the chief of the Instructor Circle of Szare Szeregi. She had been working as a teacher in Services School Complex. She took an active part in the social life of her local community and Saint Paul the Apostle Parish. She had been awarded for her long service.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
Gmina Przygodzice, powiat ostrowski

Zobacz też: