Krystyna Łybacka image

Krystyna Łybacka

ur. 10 lutego 1946
 
Edukacja | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
„Jutrosin - najpiękniejszym miejscem na Ziemi. Uczniom Szkoły Podstawowej w Ju...”
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Czasy studenckie

Na moście w Jutrosinie

Wręczenie sztandaru

Zakończenie klasy VII

Z grupą Dziennikarzy

Z koleżankami

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Krystyna Łybacka zd. Maćkowiak urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Rodzicami byli: Anna Maćkowiak zd. Mieczkowska i Franciszek Maćkowiak. Ojciec Krystyny był koszykarzem (plótł kosze). Rodzice zawarli ślub 5.11.1927 r.

Dzieciństwo

Krystyna Łybacka zd. Maćkowiak swoje dzieciństwo spędziła w Jutrosinie. Dom rodzinny znajdował się przy ul. Dworcowej 3. Tam razem z siostrą Reginą w miłej, rodzinnej atmosferze dorastała do wielkich życiwych ról.

Edukacja - młodość

1 września 1953 roku Krystyna Łybacka zd. Maćkowiak rozpoczęła edukację w Szkole Podstawowej w Jutrosinie. Była zdolną uczennicą, która wiele swojego czasu poświęcała na zgłębianie wiedzy. Świadczą o tym oceny na świadectwie i zachowane w archiwum szkolnym arkusze ocen. Kolejnym etapem nauki było Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu. 11 listopada 1967 roku, będąc jeszcze na studiach zawarła małżeństwo z Wojciechem Łybackim (mieszkańcem Jutrosina), który był jej pierwszą wielką miłością. W 1968 roku Krystyna Łybacka ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów została pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. Doktoryzowała się w 1976 roku na Politechnice Poznańskiej, gdzie obroniła pracę pt. "Losowy podział kwadratu".

Etapy działalności

Działalność w Poznaniu

Krystyna Łybacka od momentu wyjazdu z Jutrosina do Poznania zaangażowała się w działalność w różnorodnych organizacjach. Uważała, że nie wolno stać i patrzeć, a należy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pełniła między innymi funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Poznańskiej. Jest członkiem Demokratycznej Unii Kobiet. Od 1978 do 1989 była członkiem PZPR.

Działalność w Warszawie

Życie Krystyny Łybackiej nabierało rozpędu. Zaangażowana w działalność polityczną, od 1991 do 2014 roku pełniła fukncję posła na Sejm, a więc od I do VII Kadencji. W tym czasie pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu. Najważniejszą jednak funkcją było objęcie teki Ministra Edukacji Narodowej 2001-2004. Sprawy związane z edukacją pozostają jej bliskie do tej pory. W wyborach do Europarlamentu Krystyna Łybacka startowała z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzięki głosom wyborców w dniu 25 maja 2014 roku uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Znaczenie postaci

Krystyna Łybacka dla mieszkańców Jutrosina, którzy pamiętają ją z okresu młodzieńczego, kojarzy się jako "Jutorosińska Gracja". Dla młodszego pokolenia jako minister edukacji i poseł na sejm. Wszyscy, którzy mieli okazję spotkać się z Krystyną Łybacką podkreślają jej cechy, które są bardzo ważne do życia w społeczeństwie: mądrość, życzliwość, ciepło, skromność, optymizm, konsekwencja i upór w dążeniu do wyznaczonego celu. Dla nas ludzi młodych jest wskazówką, że należy swoje marzenia realizować. Nie wolno wypierać się swojego pochodzenia i z szacunkiem mówić o najmniejszej Ojczyźnie jaką jest rodzinna miejscowość.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Gmina Jutrosin, powiat rawicki

Kalendarium:

  • 1946 ― Narodziny bohatera
  • 1953 ― Inauguracja edukacji
  • 1960 ― Początek edukacji w L...
  • 1967 ― Ślub bohatera
  • 1968 ― Absolwentka UAM Poznań
  • 1991 ― Początek kariery poli...
  • 2001 ― Minister Edukacji Nar...
  • 2014 ― Uzyskanie mandatu w E...

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...