Konstanty Zeidler image

Konstanty Zeidler

ur. 20 grudnia 1862
zm. 09 lutego 1954
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
Grób na ujskim cmentarzu

Księga parafialna

Ulica w Ujściu

płyta nagrobna

zapomniany bohater

Zdjęć: 5

Pochodzenie

Urodził się 20.12.1862 r.

Zmarł w Ujścu, 09.02.1954 r.

Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Ujściu, obok niego została pochowana córka Waleria.

Etapy działalności

Konstanty Zeidler był z zawodu stolarzem. Ożenił się z Franciszką z domu Januszewską, mieli sześcioro dzieci: cztery córki Bronisławę, Martę, Bolesławę i Walerię oraz dwóch synów: Wiktora i Bernarda.

1918 r. powstała w Ujściu, z inicjatywy Zeidlera, Rada Ludowa, która podjęła współpracę z radami z Piły i Chodzieży. Pierwszym przewodniczącym był Franciszek Luck, zastąpił go Konstanty Zeidler. W jego domu przy ulicy Szpitalnej 4 odbywały się tajne zebrania. Nie podpisał oświadczenia, że Ujście powinno należeć do Rzeszy Niemieckiej, do czego namawiał go niemiecki burmistrz Keonig. Był skromnym, mądrym, odważnym patriotą, a Niemcy nazywali go " królem polskim ".

W grudniu 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, do Ujścia wkroczył oddział niemieckiego wojska. Konstanty Zeidler razem z F. Szulcem i J. Ponickim przeprowadzał ochotników przez granicę na stronę polską, ponieważ wiedział, że nie ma szans na powstanie w Ujściu. Wymyślił, że odbywać się to będzie pod pretekstem zakupu i zwózki drewna tartacznego z okolicznych lasów. W ten sposób przemycał ochotników do Mirosławia, Jabłonowa i Węglewa. Jednym z nich był jego syn Bernard. W domu Zeidlera przyjmowano łączników z rozkazami a także przechowywano rannych, opiekowała się nimi również jego córka Bronisława.

Kolejne etapy...

Gdy wybuchła II wojna światowa ( 1939 r.) Niemcy przesiedlili całą rodzinę w okolice Łodzi. Powrócił do Ujścia po zakończeniu wojny, w 1945 r. i zamieszkał w swoim domu przy ulicy Szpitalnej 4. Po wojnie był działaczem Bractwa Kurkowego, został nawet Królem Kurkowym. W 1949 r. był honorowym prezesem Bractwa Strzeleckiego.

Znaczenie postaci

Konstanty Zeidler bardzo ważny dla Ujścia, ponieważ bardzo się angażował w działalność patriotyczną. Wspierał dzieci w walce przeciwko germanizacji, a dorosłych w walce o wolność, angażował się w działalność gospodarczą i polityczną.

W dowód uznania jego zasług 25.04.1975 r. została zmieniona nazwa ulicy Polnej na ulicę Konstantego Zeidlera.

Bibliografia:

Ujście przez wieki. Szkice z historii miasta, pod red. E. Wolskiego, Ujście 2013

R. Chwaliszewski, W. Kicman, Powrót Orła. Powstanie Wielkopolskie na ziemi pilskiej, Piła 2008

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
Gmina Ujście, powiat pilski

Kalendarium:

  • 1939 ― Lata okupacji w okoli...
  • 1862 ― Narodziny bohatera
  • 1954 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: