Klemens Borowski image

Klemens Borowski

ur. 1864
zm. 1953
Architektura i sztuka | Edukacja
 
Szkoła Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie
Borowski - zaświadczenie

Borowski - zaświadczenie

Brama główna

Brama główna-główny wjazd na teren zamku

Dowód osobisty Klemensa Borowskiego

Informacja o przyznaniu odznaczenia i dyplomu przez Ministra Przemysłu i Handlu - 1932r.

Klemens Borowski

Klemens w otoczeniu najbliższych

Wiktoria Borowska-żona Klemensa

Wnuczka Klemensa-Maria Zdunek-spotkanie z grupą projektową

miejsce spoczynku Klemensa Borowskiego

opis fotografii

zdjęcie rodzinne

Świadectwo pracy u Hrabiny Działyńskiej

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Klemens Borowski urodził się 16 września 1864 roku w Kucharkach, w rodzinie ziemiańskiej.

Dzieciństwo

W Kucharkach spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Był dzieckiem wszechstronnie uzdolnionym. Najbardziej interesowała go historia i język ojczysty, był bardzo sprawny manualnie.

Edukacja

Z wykształcenia był nauczycielem. Nie wiadomo jednak, dlaczego porzucił ten fach i stał się kowalem. Najprawdopodobniej przyczyną tego faktu była konieczność utrzymania rodziny. Z poślubioną, z wielkiej miłości, Wiktorią miał dwóch synów i córkę.   

Etapy działalności

Ochotnicza Straż Pożarna

Klemens w wieku osiemnastu lat opuścił dom rodzinny i osiadł w Gołuchowie, gdzie w 1883 roku wraz z Mikołajem Nowickim powołał do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Jednostka ta pod wpływem założycieli rozwijała się bardzo szybko. W 1885 roku posiadała trzy przeszkolone sekcje: wodną, ratowniczą i kulturalno-oświatową oraz doskonałe wyposażenie, m.in. sikawkę konną, drabiny, bosaki, nosze.

Praca u księżnej Izabeli

Wkrótce po przybyciu do Gołuchowa Borowski znalazł zatrudnienie u księżnej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej jako kowal – artysta, rzeźbiarz metalu. Na zamówienie hrabiny wykonał bramy wjazdowe do parku oraz wszystkie ozdobne kraty w gołuchowskich budowlach. Główną bramę kutą o dwu skrzydłach wykonał według rysunków hrabiny Działyńskiej. Księżna bardzo ceniła talent Klemensa, często towarzyszyła mu podczas wykonywanych prac.www.mnp.art.pl/oddzialy/zamek-w-goluchowie

Otaczała również opieką rodzinę kowala, której - jak wynika z relacji wnuczki Borowskiego - Marii, zaproponowała wyjazd do Francji. Przeprowadzce jednak przeciwstawiła się żona artysty - Wiktoria.

Borowski-pedagog

Klemens Borowski w głębi duszy na zawsze pozostał pedagogiem. Mimo zakazu zaborcy uczył dzieci z sąsiedztwa języka ojczystego, "prawdziwej historii" i religii. Twierdził, że to jego patriotyczny i religijny obowiązek.

Hobby

Największą pasją naszego bohatera było pszczelarstwo. Hodował także kury, które uważał za      bardzo mądre istoty.

Kres życia

W 1946 roku, po śmierci żony, Klemens zamieszkał u córki w Czerminku. Zmarł 11 lutego 1953 roku. Został pochowany na cmentarzu w Gołuchowie.

Znaczenie postaci

Dzieła Klemensa Borowskiego podziwiają po dziś dzień zwiedzający zamek gołuchowski. Nie zapomnieli o swoim założycielu strażacy. W 2013 roku ufundowali druhowi z okazji 130. rocznicy istnienia jednostki nową tablicę nagrobną. Ulica przylegająca do gołuchowskiego parku nosi imię Klemensa Borowskiego.

Źródła:

1."Studia Muzealne - zeszyt 13", Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1982.
2. "Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł", Róża Kąsinowska, OKL Gołuchów, Gołuchów 1993.
3.Wywiad z dr Stefanią Michocką - pracownikiem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
4. Rozmowa z p. Marią Zdunek-wnuczką Klemensa Borowskiego
5. Rozmowa z pracownikami zamku w Gołuchowie
6. Rozmowa z pracownikami zamku w Kórniku

7. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie

8. Pamiątki udostępnione przez wnuczkę - Marię Zdunek

English abstract

Klemens Borowski was born in 1864 in Kucharki. He was a teacher, but he worked as a blacksmith-artist. At the request of the Countess Izabela Czartoryska Działyńska he made gates to the castle and all decorative gratings in Gołuchów buildings. He died in 1953 in Czerminek.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie
Gmina Gołuchów, powiat pleszewski

Kalendarium:

  • 1864 ― Narodziny bohatera
  • 1883 ― Początki działalności...
  • 1953 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Adam Kubaszewski
  • > Działyńscy
  • > Działyński Jan