Kazimierz Dominiczak image

Kazimierz Dominiczak

ur. 18 lutego 1908
zm. 14 czerwca 1982
Edukacja | Gospodarka i przedsiębiorczość | Nauki przyrodnicze | Wojskowość
„Był wymagający, ale sprawiedliwy i nie działał pochopnie. Zawsze musiał dojść...”
Zespół Szkół w Ostrorogu
Budynek szkoły w Kłodzisku

Figura w Kłodzisku

Figura w Kłodzisku postawiona na cześć Kazimierza Dominiczaka

Kazimierz w ogrodzie

Kazimierz w ogrodzie

Kazimierz z uczniami

Kazimierz z żoną i dziećmi

Krzyż Walecznych

Legitymacja - Polskie Siły Zbrojne (okładka)

Legitymacja - Polskie Siły Zbrojne (środek)

Legitymacja wojskowa

Order Odrodzenia Polski

Podporucznik Kazimierz Dominiczak

Ukończenie Seminarium  Nauczycielskiego w Wolsztynie

Fragmenty z działań wojskowych plutonu Kazimierza Dominiczaka
Zdjęć: 14
Filmów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Dominiczak urodził się 18 lutego 1908 roku w Chomęcicach pod Poznaniem. Syn Antoniego i Elżbiety Dominiczaków. Zmarł 14 czerwca 1982 roku.

Dzieciństwo

Bardzo pogodne dzieciństwo spędził w rodzinnych Chomęcicach.

Edukacja

Ukończył Szkołę Podstawową w Chomęcicach i Seminarium Nauczycielskie w Wolsztynie. Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Śremie oraz w 69. Pułku Piechoty w Gnieźnie. W czerwcu i lipcu 1933 roku odbył ćwiczenia w 69. Pułku Piechoty. Następnie w kwietniu 1935 roku i lipcu 1937 roku został powołany na ćwiczenia do 58. Pułku Piechoty w Poznaniu. W sierpniu 1939 roku uzyskał stopnień podporucznika. W obozie jenieckim chodził na wykłady z zakresu warzywnictwa, ogrodnictwa i pedagogiki organizowane dla oficerów przebywających w obozie. Studia te ukończył, ale zabrakło czasu na zdanie egzaminu końcowego, bo skończyła się wojna.

Etapy działalności

Przed wojną

Pracował jako nauczyciel w Chojnie, Dusznikach i w Kłodzisku.

W czasie wojny

Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany do Kompanii Obrony Narodowej ,,Wronki" na stanowisko dowódcy III plutonu. Wraz z plutonem przeszedł szlak bojowy z Poznania do Brzozowa koło Łowicza. W okolicach Iłowa, w czasie rozpoznania, pluton Kazimierza Dominiczaka wpadł w zasadzkę urządzoną przez Niemców i dostał się pod silny ogień karabinów maszynowych. Pluton rozgromił wroga i wycofał się w okolice Brzozowa, gdzie zdobył samochód opancerzony i uwolnił dowódcę kompanii porucznika Zarembę, za co został przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari. W okolicach Brzozowa, po ciężkim ostrzale artyleryjskim Kazimierz wraz ze swymi żołnierzami dostał się do niewoli. Przeszedł przez obozy przejściowe w Łowiczu, Rawiczu i Krotoszynie i znalazł się w Oflagu Vlla w Murnau. Po wyzwoleniu obozu, w dniu 28 czerwca 1945 roku trafił do jednostek polskich walczących na Zachodzie. W oflagu aż sześć razy stał pod ścianą śmierci czekając na rostrzelanie, co miało być konsekwencją jego działań we wrześniu 1939 roku. Za każdym razem odchodził z miejsca niedoszłej kaźni.

Po wojnie

Do kraju wrócił 16 października 1946 roku. Pracował w szkole w Kłodzisku na stanowisku kierownika szkoły aż do 1970 roku. Był prezesem OSP w Kłodzisku. Organizował kursy z uprawy warzyw i sadownictwa. Rozpowszechnił hodowlę winorośli. Produkował sadzonki, które rozdawał we wsi. Przeszedł przeszkolenie sanitarne i ze względu na brak zorganizowanej i fachowej służby zdrowia sam udzielał pomocy medycznej.

Znaczenie postaci

Był wspaniałym ojcem dla swoich dzieci: Andrzeja, Stanisława, Mariana i Haliny. Wymagający oraz sprawiedliwy nauczyciel i oficer. Całym sercem angażował się w życie społeczne, szczególnie w Kłodzisku. Pracował z dziećmi, organizował dla nich wycieczki, różne uroczystości. Ryzykował również swoje życie w walce z ogniem, jako strażak OSP w Kłodzisku. Organizował kursy z uprawy warzyw i sadownictwa. Przyczynił się do rozpowszechnienia uprawy winorośli. Charytatywnie wykonywał prace związane z pomocą medyczną. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

English abstract

KAZIMIERZ DOMINICZAK Background: Kazimierz Dominiczak was born on 18th of February 1908 in Chomęcice near Poznań. Anthony and Elisabeth Dominiczak were his parents. He died on 14th of June 1982. Childhood: He spent wonderful childhood in his hometown Chomęcice. Education: He graduated from the Primary School in Chomęcice and Teachers Training in Wolsztyn. He served in the army in the Reserve Officers School in Śrem and the 69th Regiment of Infantry in Gniezno. Before the war: He worked as a teacher in Chojno, Duszniki and Kłodzisko. During the war: He was mobilized to the Company of National Defence “Wronki” as the commander of the third platoon. In the area of Iłowa, Casimir’s platoon was ambushed by Germans during reconnaissance and they came under heavy fire of machine guns. The Casimir’s platoon defeated the enemy and they withdrew near Brzozowa when he got the armored car. Then he released commander Lieutenant Zaremba. After that he was presented the Cross of Military Virtue. He was in the transit camps and Oflag in Murnau. After the war: He returned to the country on 16th October 1946. He worked at a school in Kłodzisko as a headmaster till 1970. He was a president of the Volunteer Fire Brigade in Kłodzisko. He organized courses in growing vegetables and fruit.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Zofia Dominiczak, Błażej Brzewiński, Michał Dąbrowski, Zuzanna Kuligowska, Wiktor Woźny, Joanna Kuligowska
Nauczyciel prowadzący: Anita Jaworska
Zespół Szkół w Ostrorogu
Gmina Ostroróg, powiat szamotulski

Kalendarium:

  • 1908 ― Narodziny bohatera
  • 1982 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Był wymagający, ale sp...”

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...