Julianna Kaczmarek image

Julianna Kaczmarek

ur. 16 lutego 1946
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Kopanicy
kaplica w Jaromierzu

kronika Koła Gospodyń Wiejskich

meadal

medalion

odznaczenie

odznaka

p.Julianna Kaczmarek

p.Julianna Kaczmarek

tomik

Zdjęć: 9

Pochodzenie

Pani Julianna Kaczmarek urodziła się w Jaromierzu (powiat wolsztyński) 16 lutego 1946 r. jako siódme dziecko

w rodzinie.

Mama pracowała w gospodarstwie domowym a tata był z zawodu szewcem. Mama pracowała w gospodarstwie

domowym.

Edukacja

Do czteroklasowej szkoły chodziła w Jaromierzu a następne trzy klasy do Kopanicy. W klasie piątej pojechała

na wycieczkę do Warszawy dzięki swojemu tacie, za co do dziś jest mu wdzięczna. W szkole uczyła się

bardzo dobrze i żałuje że na tym musiała poprzestać edukację.

Etapy działalności

W 1965 r. wyszła za mąż za Jerzego Kaczmarka, z zawodu szewca i pracownika Gminnej Spółdzielni w Kopanicy.

Razem z mężem wybudowali dom i rozbudowali pomieszczenia gospodarcze.

Zamiłowanie do pracy społecznej zaowocowała działalnością p. Julianny w wielu organizacjach społecznych.

Wspierał ją w ty mąż, piastujący przez wiele lat funkcję sołtysa i radnego gminy Siedlec.

Jedną z tych organizacji było Koło Gospodyń Wiejskich powstałe w 1966 r. w Jaromierzu. Przewodniczyła mu ponad 30 lat.

Pani Julianna prowadziła i organizuje różne uroczystości kulturalne i imprezy podtrzymujące tradycje w rodzinnym Jaromierzu:

- dożynki,

-" darcie pierza " ( spotkanie kobiet w czasie którego przygotowywano pierze do poduszek i pierzyn),

- wieczorki taneczne,

- zabawy charytatywne i okolicznościowe,

- zajęcia dla dzieci w czasie wakacji szkolnych

i wiele innych integrujących mieszkańców Jaromierza.

Sama jest poetką piszącą wiersze o pięknie miejscowości w której mieszka. Zamieściła je w tomiku

"Moje nadzieje rozwiał wiatr...". Publikuje również wiele artykułów w w gminnym czasopiśmie "Gminne Wieści".

Pani Julianna Kaczmarek napisała również wspomnieniowe opracowanie " Moja Wieś", które czeka na

wydanie w formie książkowej.

Łącząc tradycję z nowoczesnością wspierała i przewodniczyła wielu komitetom które przeprowadziły:

- remont sali wiejskiej,

- odnowa kaplicy Matki Bożej w centrum wsi,

- odnowienie lapidarium na byłym cmentarzu ewangelickim w Jaromierzu,

- budowę drogi asfaltowej,

- telefonizacji

- podłączenia wsi do sieci gazu ziemnego i wiele innych i in.

Społeczeństwo ufne w jej organizacyjne umiejętności, powierzyło p. Juliannie Kaczmarek funkcję radnej gminy Siedlec.

Odznaczenia

Srebrny Krzyż Zasługi,

Najwyższe odznaczenie Gminy Siedlec "Czapla Siwa",

Za zasługi dla rozwoju województwa zielonogórskiego,

Za zasługi dla Kółek Rolniczych,

Za pracę społeczną dla dobra dzieci,

Odznaka za zasługi dla Straży Pożarnej

Znaczenie postaci

Pani Julianna Kaczmarek jest osobą bardzo zasłużoną dla Jaromierza w którym mieszka i któremu poświęciła

całe życie. Mieszkańcy tej miejscowości wiele jej zawdzięczają a ona sama jest przykładem ofiarnego życia dla innych ludzi.

Jej działalność w pełni zasługuje na zamieszczenie w Encyklopedii Wielkopolan.


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa w Kopanicy
Gmina Kopanica, powiat wolsztyński

Zobacz też: