Józef Reinholz image

Józef Reinholz

ur. 29 kwietnia 1884
zm. 12 listopada 1939
 
 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
Akt nadania godności członka honorowego Józefowi Reinholzowi

Akt nominacji Józefa Reinholza na komisarycznego burmistrza Łobżenicy

Budynek apteki "Pod Koroną"

Godło apteki "Pod Koroną"

Józef Reinholz

Józef Reinholz jako król Bractwa Kurkowego

Mogiła zbiorowa w której spoczywa Józef Reinholz

Monografia Łobżenicy opracowana przez Józefa Reinholza

Notka w gazecie o aresztowaniu Józefa Reinholza

Pismo do zarządu więzienia w sprawie osadzonego Józefa Reinholza

Podróże Józefa Reinholza

Portokół przejęcia administracji miejskiej 1

Portokół przejęcia administracji miejskiej 2

Tablica na mogile  w której spoczywa Józef Reinholz

Tablica na murze starej apteki

Tablica rocznicowa apteki Józefa Reinholza

Zamieszczone w książce anegdoty na temat Józefa Reinholza

Zdjęcie profilowe

ex libris Józefa Reinholza

Zdjęć: 19

Pochodzenie

Józef Reinholz urodził się 29 kwietnia 1884 roku w Koronowie.Był synem znanego w tym mieście przedsiębiorcy.

Edukacja

Ukończył Gimnazjum Księży Salezjanów w Pelplinie. Następnie studiował w Berlinie oraz Fryburgu. W 1911 roku uzyskał dyplom aprobowanego aptekarza. Był stypendystą Towarzystwa Naukowej Pomocy. Studia farmaceutyczne ukończył w Karlsruhe w roku 1913.

Etapy życia

Od 1914 r. zarządzał apteką "Pod Orłem" w Koronowie. Do Łobżenicy przeprowadził się w roku 1918 wraz z żoną Haliną z domu Szykulską (córką lekarza). Miał trzech synów: Bogdana, Lecha i Janusza oraz córkę Urszulę. Dnia 1 lutego 1918 r. kupił łobżenicką aptekę i prowadził ją do roku 1939. Po wojnie apteką kierował jego syn Bogdan. Obecną właścicielką jest wnuczka - Iwona Reinholz-Cynajek. Jesienią 1918 r. Józef Reinholz został wybrany na prezesa miejscowej Rady Ludowej. W czasie Powstania Wielkopolskiego z ramienia Rady organizował ochotniczy oddział powstańczy. Po odzyskaniu niepodległości w dniu 25 stycznia 1920 roku witał na Starym Rynku żołnierzy 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Swe przemówienie powitalne zakończył okrzykiem: "Niech żyje Wojsko Polskie i Polska!". Tego samego dnia przejmował władzę administracyjną od niemieckiego burmistrza Lehmana. 19 lipca 1920 r. został mianowany komisarycznym burmistrzem Łobżenicy. Złożył rezygnację z urzędu 4 grudnia 1920 r., ale z braku następcy obowiązki burmistrza pełnił do 10 listopada 1922 r. Po wybuchu wojny jako jeden z pierwszych Józef Reinholz został aresztowany i uwięziony w piwnicach gmachu łobżenickiego sądu. Nocą z 11 na 12 listopada 1939 roku, wraz z innymi aresztowanymi wywieziony przez hitlerowców do Paterka koło Nakła i tam rozstrzelany. Mordu tego dokonał oddział Selbstschutzu złożony z Niemców mieszkających w Łobżenicy i okolicach. Po wojnie pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu w Łobżenicy. W roku 2004 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Łobżenicy oraz członków rodzin na mogile ustawiona została tablica z nazwiskami pomordowanych.

Działalność społeczna

Józef Reinholz czynnie działał w do Bractwie Strzeleckim. Jako Najstarszy Bractwa był inicjatorem sztandaru brackiego. Jest autorem pierwszej monografii Łobżenicy pt: „Krótki zarys historii miasta Łobżenicy”. Opisał tam dzieje miasta od założenia po czasy jemu współczesne. Monografię wydał własnym nakładem 30 lipca 1924 roku, dedykując ją Bractwu Strzeleckiemu z okazji poświęcenia sztandaru. Był aktywnym działaczem Narodowej Demokracji i z jej ramienia kandydował w wyborach do sejmu 16 listopada 1930 r. W trakcie następnych wyborów, w 1935 roku, został aresztowany i osadzony w bydgoskim więzieniu za przekonania polityczne. W latach 1913-1939 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Banku Ludowego w Łobżenicy. Honorowo prezesował miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Był jednym z głównych fundatorów przebudowy Łobżenickiej fary w latach 1931 – 1932.

Nagrody i odznaczenia

Dnia 26.02.1939 r. walny zjazd Koła Pułkowego Siódmiaków 61 czyli pamiętnego 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich, nadał Józefowi Reinholzowi godność Członka Honorowego. Akt nadania tytułu przechowywany jest w zbiorach Izby Muzealnej w Łobżenicy.

Znaczenie postaci

Gorący patriota, działacz niepodległościowy, polityczny, społeczny i katolicki. Z zamiłowania historyk. Silnie związany z Łobżenicą. Cieszył się niezwykłym autorytetem wśród mieszkańców miasta.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Adrian Pikulik, Maciej Mruk, Remigiusz Głyżewski, Mateusz Pasternacki, Filip Kabata
Nauczyciel prowadzący: Renata Grochowska
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
Gmina Łobżenica, powiat pilski

Kalendarium:

  • 1884 ― Narodziny bohatera
  • 1920 ― Data mianowania Józef...
  • 1924 ― wydanie Monografii Ło...

Zobacz też: