Józef Nykiel image

Józef Nykiel

ur. 24 lutego 1937
zm. 11 września 2009
Polityka i społeczeństwo
„Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem....”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Jozef Nykiel - wieloletni Prezes OSP Tokary na tle samochodu bojowego Star 244

Józef Nykiel

Józef Nykiel - oficjalne pożegnanie prezesa OSP Tokary

Józef Nykiel - oficjalne pożegnanie prezesa OSP Tokary

Józef Nykiel - oficjalne pożegnanie prezesa OSP Tokary

Józef Nykiel - ówczesny Prezes oSP w Tokarach odznaczany medalem Za Zasługi dla Województwa Konińskiego

Józef Nykiel na pielgrzymce do Częstochowy

Józef Nykiel we wojsku

Józef Nykiel we wojsku

Józef Nykiel we wojsku

Medal 40-lecia Polski Ludowej

Nadanie Panu Józefowi Nyklowi jednego z odznaczeń

Nadanie sztandaru OSP Milejów

Na wycieczce do Warszawy

Odznaczenia nadane Panu Józefowi Nyklowi

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Konińskiego

Odznaka za zasługi we współzawodnictwie ppoż”

Odznaka „STRAŻAK WZOROWY”

Pan Józef Nykiel z orkiestrą dętą OSP Tokary

Przed Zakładem Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu

Przy budowie 2 bloków garażowych w Tokarach Pierwszych

Przy budowie 2 bloków garażowych w Tokarach Pierwszych

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Wręczenie sztandaru organizacyjnego nadanego przez Zarząd Wojewódzki ZSOP w Koninie

ZNAK ZWIĄZKU nadany Józefowi Nyklowi

Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęć: 28

Pochodzenie

Józef Nykiel urodził się 24.02.1937r., zmarł 11.09.2009r. Jego rodzicami byli: matka - miała na imię Anna, a ojciec to Józef. Miał dwie siostry: Emilię i Jadwigę oraz jednego brata: Adama.
Józef Nykiel ukończył Szkołę Podstawową w Tokarach
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w zawodowej szkole krawieckiej i zdał egzamin czeladniczy w rzemiośle: krawiectwo męskie w Kaliszu w roku 1965. Jednak w wyuczonym zawodzie nie pracował. Zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego w Tokarach Pierwszych.
W 1961 roku ożenił się z Panią Marianną Nykiel. Doczekali się córki i syna.

Działalność społeczna

Pan Józef Nykiel ofiarnie udzielał się w pracy społecznej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach Pierwszych. Był zasłużonym działaczem. Przez kilkadziesiąt lat, bo przez 33 lata, pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach Pierwszych (1971 – 2004). To za jego kadencji została pobudowana remiza OSP w Tokarach Pierwszych, a w późniejszych latach rozbudowana i zmodernizowana. Teren na którym postawiono nowy budynek został ogrodzony. W czasie, gdy prezesem był Pan Józef Nykiel, OSP w Tokarach Pierwszych wzbogaciła się o nowe samochody pożarnicze, a orkiestra działająca przy OSP o nowe instrumenty.

Swoją działalnością społeczną w sposób widoczny przyczynił się do rozwoju ochotniczej straży w tej miejscowości. Świadczą o tym liczne zapiski w kronikach tej straży, które zostały zamieszczone poniżej.

Z kronik Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach Pierwszych

"Rok 1971 – „Na walnym zebraniu został prezesem Pan Józef Nykiel.”
Rok 1973 – „OSP Tokary wnioskuje o budowę strażnicy.
Rok 1974 – „Rozpoczyna się budowa strażnicy (18.05.74r.). OSP Tokary otrzymuje samochód pożarniczy marki „Żuk”. Pierwszym mechanikiem i kierowcą został Pan Nykiel.”
Rok 1977 – „Ukończono budowę strażnicy.”
Rok 1982 – „Ogrodzono plac OSP w Tokarach płotem metalowym. OSP w Tokarach otrzymało samochód pożarniczy Star 224 z działkiem wodnym. Mieszkańcy Tokar i sponsorzy ufundowali dla OSP Tokary sztandar.”
10.07.1983r. – „Odbyło się uroczyste oddanie nowego budynku strażnicy i przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży pożarnej w Tokarach.”
Rok 1984 – „OSP w Tokarch zakupiło poprzez Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr nowe instrumenty muzyczne (5 trąbek, 3 tenory,1 barytan, 3 alty i jeden bas).”
Rok 1987 – „Zarząd OSP w Tokarach podjął decyzję o dalszej rozbudowie strażnicy poprzez dobudowanie piętra na kuchni i sali tanecznej. Przystąpiono do opracowania kosztorysu i dokumentacji tanecznej, którą wykonali pracownicy urzędu Gminy Kawęczynie.”
Rok 1991 – „Na sali tanecznej na piętrze założono drewnianą podłogę, podłączono ogrzewanie nad garażem urządzono kuchnię.”
Rok 1997 - „Oddano do użytku pomieszczenia na parterze po prawej stronie od wejścia, który zarząd OSP.”
Rok 1998 – „W roku 1998-sprzet OSP w Tokarach zakupił dla orkiestry 4 nowe trąbki, bęben, trzynele, 1 nowy saksofon, 1 saksofon używany, który wznowiono. W 1998 roku oddano do użytku sale na parterze. Pomalowano ściany, sufit i założono płytki na podłodze. Podłączono ogrzewanie.”
Rok 1999 – „Urządzono pomieszczenie dla orkiestry. Wstawiono nowe okna, ściany, wyłożono panelami.”

Nagrody i odznaczenia

Za swoją działalność i zaangażowanie był wielokrotnie wyróżniony licznymi odznaczeniami związkowymi oraz odznaczeniami państwowymi Najważniejsze z nich to:
• Srebrny Krzyż Zasługi
• Złoty Krzyż Zasługi – 1988r.
• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Konińskiego - 1983r.
• Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 1996r.
• Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984r.
• Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1974r.
• Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1979r.
• Odznaka za zasługi we współzawodnictwie ppoż” – 1987r.
• Odznaka „STRAŻAK WZOROWY” – 1980r.
• ZNAK ZWIĄZKU dla upamiętnienia po wszystkie czasy miejsca wiecznego spoczynku – 2014r.

Źródła:

• dokumenty pozostające w dyspozycji rodziny,
• wywiad z Panią Marianną Nykiel – żoną Pana Józefa Nykla przeprowadzony w dniu 13.01.2015 r.,
• kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach Pierwszych
• Bartosz Stachowiak: „Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn” – zarys historyczny; rok wyd. 2011.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Kacper Kowalczyk
Nauczyciel prowadzący: Dorota Czerniak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Gmina Kawęczyn, powiat turecki

Kalendarium:

  • 1937 ― Narodziny bohatera
  • 1961 ― Ślub
  • 1971 ― Praca na rzecz OSP To...
  • 2009 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Nie ma rzeczy, której ...”

Zobacz też: