Jerzy Mańkowski image

Jerzy Mańkowski

ur. 02 kwietnia 1944
 
 
„Każdy człowiek powinien być świadomy, kim jest”
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
Akt podpisania Konfederacji Brodnickiej

Herb szlachecki - Zaremba

Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce"

Jerzy Mańkowski

Jerzy Mańkowski i rodzinne drzewo genealogiczne

Jerzy Mańkowski w stroju z epoki podczas imprezy plenerowej "Z Napoleonem do Wielkopolski"

Konferencja w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Pałac w Brodnicy - współczesny wygląd

Pałac w Brodnicy w latach 1904-1911

Pomnik Józefa Wybickiego przy pałacu w Brodnicy

Pradziadkowie Jerzego Mańkowskiego

Ślub rodziców Jerzego Mańkowskiego

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Jerzy Maria Andrzej Marek Mańkowski urodził się 2 kwietnia 1944r. w Warszawie. Jest synem Kazimierza Mańkowskiego z Brodnicy herbu Zaremba i Zofii Marii Potockiej z Rymanowa (wnuczki Anny Działyńskiej z Kórnika) herbu Złota Pilawa. Prababką była Antonina Chłapowska (wnuczka gen. Dezyderego Chłapowskiego), a pradziadem Wacław Mańkowski. Ma przyrodniego brata Michała.
1 listopada 1969r. w Warszawie ożenił się z Brigitte Neys. 13 kwietnia 1970r. w Brukseli urodziła się córka Sophie Colette Marie Francoise Mańkowska. Małżeństwo trwało do roku 1969. W 1990r. ponownie ożenił się z Marią Belek w Lagos w Nigerii. Jerzy Mańkowski ma również syna, który urodził się 6 października 1999r.

Edukacja

Ze względów zdrowotnych syna Zofia Potocka przeniosła się do Rabki Zdroju, gdzie Jerzy Mańkowski edukację rozpoczął w prywatnym przedszkolu, a później w szkole. Naukę w szkole podstawowej kontynuował początkowo w Szczawnie Zdroju, gdzie mieszkał u Ignacego Potockiego, brata matki. Następnie rodzina ponownie wróciła do Warszawy. Pod koniec 1957r. udało się uzyskać wizę turystyczną do Portugalii, dzięki zaproszeniu otrzymanym od przyjaciółki matki. Jednak po dłuższym pobycie matka wraz z synem musieli opuścić kraj i osiedlili się w Belgii. Nie udało się tam długo zostać. Rodzina zamieszkała w Anglii. Jerzy Mańkowski podjął naukę w szkole prowadzonej przez benedyktynów. Po 3 miesiącach rodzina wróciła do Belgii. Dzięki przypadkowemu spotkaniu z benedyktynem w pociągu Jerzy Mańkowski kontynuował naukę w Collegu Saint-Benoit de Maredsous. Były to studia humanistyczne prowadzone przez benedyktynów. Jerzy Mańkowski uczył się tam m.in. greki i łaciny. Przez 6 lat, aż do matury miał zapewnioną bezpłatną edukację. Następnie podjął 4-letnie studia ekonomiczno-społeczne na Uniwersytecie Jezuickim w Namur, ze specjalizacją z ekonometrii. Piąty rok ukończył na Uniwersytecie w Cambridge. Pracę dyplomową pisał pod kierunkiem Richarda Stone (brytyjskiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii).

Etapy życia i działalność zawodowa

Praca za granicą

W 1964r. rodzina otrzymała obywatelstwo belgijskie. W międzyczasie zmarła matka, Zofia Potocka. To jej zawdzięcza swoje wychowanie. Po studiach pojawił się problem służby wojskowej w Belgii. Można było skorzystać z 2-letniego wyjazdu do jednego z najlepiej rozwijających się krajów. Jerzy Mańkowski postanowił skorzystać z oferty i rozpoczął pracę w firmie naftowej w Kongo Brazzaville, a następnie w Zairze. Pracował tam na stanowisku inspektora naftowego. Podróżował po całym świecie. Później objął stanowisko dyrektora regionalnego na 2 prowincjach Kasai w Demokratycznej Republice Konga, w których znajdowały się kopalnie diamentów. Po jakimś czasie firma została przejęta przez władze kongolijskie. Pracował tam jeszcze 2 lata, a po zakończeniu kontraktu wyjechał do Francji w poszukiwaniu pracy. Został zatrudniony przez firmę należącą do amerykańskiego milionera, który zajmował się m.in. strategicznymi surowcami i minerałami. Jacqueline Kennedy była jego najbliższą przyjaciółką, dlatego Jerzy Mańkowski współpracował z różnymi osobami z najbliższego grona prezydenta Johna Kennedy’ego. Firma amerykańska wysłała go do Nigerii. Został tam prezesem spółki i współpracował z różnymi europejskimi i amerykańskimi firmami. Po pewnym czasie firma jednak wycofała się z kraju, a Jerzy Mańkowski założył własną działalność konsultingową. Udało się otrzymać reprezentację dużej firmy belgijskiej konsultingowo-inżynieryjnej Tractebel Engineering, realizującej projekty dla sektora energetycznego i infrastruktury. Utworzono 2 biura projektów: w Nigerii i Kamerunie, które Jerzy Mańkowski poprowadził. W tym samym czasie dowiedział się, że sytuacja w Polsce zmieniła się. W 1992r. belgijska firma Tractebel zaproponowała założenie działalności w Polsce.

Powrót do „korzeni”

Po powrocie do Polski Jerzy Mańkowski założył 20 spółek w zakresie zarządzania instalacjami technicznymi w budynkach (zajmujące się m.in. zbiórką odpadów komunalnych i przemysłowych). Został prezesem tego holdingu. W 1997r. spółki zostały wykupione przez dużą grupę francuską, a Jerzy Mańkowski skorzystał z prawa pierwszeństwa nabycia pałacu w Brodnicy od Skarbu Państwa. Pałac został wybudowany w 1890r. przez Antoninę Chłapowską i Wacława Mańkowskiego, pradziadków Jerzego Mańkowskiego. Odrestaurował go i stworzył hotel oraz restaurację (miejsce bogate w prywatne pamiątki, albumy, książki i obrazy). Jest to jedyny w Polsce hotel, który należy do prestiżowej sieci www.ila-chateau.com. Są to miejsca o wyjątkowej atmosferze, w których właściciel przyjmuje gości osobiście. Dla Jerzego Mańkowskiego rozpoczęło się nowe życie. W 2000r. w Brodnicy Jerzy Mańkowski założył spółkę Global, która zarządza pałacem, wykonuje prace doradczo-konsultingowe. Swoją działalność „zaczyna od korzeni rodzinnych”. Powtarza, że „każdy człowiek powinien być świadomy, kim jest”.
Przez kilka lat był członkiem Instytutu Lecha Wałęsy. Podróżował do Stanów Zjednoczonych. Został członkiem rady Fundacji Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego (TE-S) oraz członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP).
Jerzy Mańkowski współpracuje z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka (która wspiera ludzi wykluczonych i tworzy z nich liderów przedsiębiorczości) oraz Fundacją Pro Publico Bono (zajmującą się promowaniem kultury solidarności, wspieraniem samorządności lokalnej). Fundacja Barka i  polsko-kameruńska fundacja NKEME (prowadzona przez żonę, Marię Belek) są stałymi partnerami, należącymi do sieci współpracy z Afryką INISE.
Jerzy Mańkowski wspiera i angażuje się w lokalne projekty organizowane w ramach Dni Kultury Solidarności („Wizja wychowawcza bł. Edmunda Bojanowskiego i jej wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Wielkopolski”, „Dziedzictwo Hipolita Cegielskiego”) oraz przy udziale Urzędu Gminy Brodnica („Z Napoleonem do Wielkopolski”). Poprzez swoje działania Jerzy Mańkowski rozwija lokalną turystykę kulturową. Organizuje imprezy nawiązujące do historii naszego regionu (np. bal karnawałowy „Wieczór z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim”). Współpracuje ze środowiskiem gminy Brodnica angażując się m.in. w promowanie wspomnień wokół hymnu narodowego Józefa Wybickiego, który jest pochowany nieopodal pałacu Jerzego Mańkowskiego przy pobliskim kościele. Zaprasza w tym celu m.in. aktorów i grupy rekonstrukcyjne.
Został kuratorem Akademii Dziedzictwa Dworu Polskiego i aktywnie promuje pozytywną lokalną historię pracy organicznej swoich przodków: Dezyderego Chłapowskiego oraz rodziny Mańkowskich. Jerzy Mańkowski zachęca do odkrywania dziedzictwa ziemiańskiego, ponieważ to ziemianie kiedyś kładli nacisk na pielęgnowanie więzi ludzkich, dbali o edukację, wspierali modernizację, kształtowali patriotyzm. Współpracuje z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Narodowym w Poznaniu – Muzeum Zamek w Gołuchowie, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
21 kwietnia 2003r. z inicjatywy Jerzego Mańkowskiego i znajomych powstał pomysł założenia Konfederacji Brodnickiej „W Obronie Wiary i Porządku w Rzeczypospolitej”. Podczas spotkania w pałacu w Brodnicy obecnych było wielu gości. Jerzy Mańkowski mówił o wzięciu odpowiedzialności za ojczyznę, w której mieszkamy. Celem Konfederacji jest „próba odnalezienia zasad moralnych i stałych wartości”, wg których każdy Polak powinien postępować. Każdy powinien żyć w prawdzie i szacunku do drugiego człowieka w każdej dziedzinie życia. Konfederacja Brodnicka to tylko myśl, przekaz o dobro wspólne. Jerzy Mańkowski mówi, że jej idea sama się powoli spełnia, zachodzą zmiany. Dąży do tego, żeby stworzyć mocne nowoczesne państwo z siłą ducha. Często wraca do istoty pracy organicznej, w której człowiek jest najważniejszy i każdemu należy dać szansę.
W latach 2010-2014 Jerzy Mańkowski był prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, które działa na rzecz ochrony dworu polskiego, podtrzymuje polskie tradycje i wspiera wychowanie młodzieży w duchu polskich tradycji narodowych. Jest także przewodniczącym Rady Fundacji Forum Meritum. Znajomość języków (francuskiego, polskiego, angielskiego, niemieckiego, holenderskiego) pozwala mu na rozwijanie kontaktów międzynarodowych. Współpracuje z Instytutem Thomasa Moore w Paryżu oraz Uniwersytetem Singularity w Kalifornii, który jest sponsorowany m.in. przez NASA i Google. Przygotowuje on młodych ludzi do nowych wyzwań technologicznych. Jerzy Mańkowski podkreśla, że „można być w małej wiosce i mieć kontakt z całym światem”. Ważny jest powrót do tradycji, korzeni i jednoczesna modernizacja, której nie należy się obawiać.

Znaczenie postaci

Jerzy Mańkowski jest człowiekiem, który jak sam mówi „robi coś z innymi dla społeczeństwa”. Dom jest jego narzędziem pracy. Odnosi satysfakcję, gdy może zrobić coś dla ludzi. Ze swojego ponad 20-letniego pobytu w Afryce najmilej wspomina system wartości, więzy ze starszyzną, kultywowanie tradycji, radość pełnią życia. Poprzez swoją działalność w różnych Towarzystwach i Fundacjach popularyzuje naszą lokalną historię regionu w gminie Brodnica i poza nią. Promuje wychowywanie społeczeństwa w duchu tradycji ziemiańskich podkreślając role i znaczenie osób, które kiedyś działały na naszych terenach (np. Dezydery Chłapowski, Józef Wybicki). Zachęca do odwiedzania gminy Brodnica podkreślając jej walory turystyczne. Jak sam mówi, tworzy „atmosferę spokoju, szacunku dla miejsca i mieszkańców”.

Źródła

1. Informacje zawarte w biogramie pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z p. Jerzym Mańkowskim.


English abstract

Jerzy Maria Andrzej Marek Mańkowski Mańkowski was born on April 2, 1944 in Warsaw. His father, Kazimierz Mańkowski from Brodnica was of Zaremba’s coat of arms and his mother, Zofia Maria Potocka from Rymanów (the grandaughter of Anna Działyńska from Kórnik) was of Złota Pilawa’s coat of arms. His great-grandmother was Antonina Chłapkowska (the grandaugther of General Dezydery Chłapkowski) and his great-grandfather was Wacław Mańkowski. Jerzy Mańkowski spent over 20 years in Africa working as a businessman. He returned to Poland in 1992 and repurchased the palace in Brodnica. He popularizes the history of our local region in Brodnica community through his charitable and communal activities.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Jakub Gawron, Bartosz Kowalczyk, Małgorzata Kozakiewicz, Magdalena Nowak, Wiktoria Stefańska
Nauczyciel prowadzący: Monika Błoch
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
Gmina Brodnica, powiat śremski

Kalendarium:

  • 1944 ― Narodziny bohatera
  • 1957 ― Wyjazd do Portugalii
  • 1964 ― Otrzymanie obywatelst...
  • 1992 ― Założenie działalnośc...
  • 1997 ― Wykupienie pałacu w B...
  • 2000 ― Założenie spółki Glob...
  • 2003 ― Konfederacja Brodnicka
  • 2010 ― Objęcie stanowiska pr...

Cytaty:

  • „Można być w małej wios...”
  • „Każdy człowiek powinie...”

Zobacz też: