Jerzy Czeczott image

Jerzy Czeczott

ur. 30 października 1936
 
Edukacja
 
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Budowa szkoły

Budowa szkoły

Jerzy Czeczott/nauczyciel

Kierownik Jerzy Czeczott czyta Akt Erekcyjny

Kierownik Jerzy Czeczott czyta Akt Erekcyjny

Młodość Jerzego Czeczotta

Młodzież pomaga robotnikom przy budowie szkoły

Otwarcie nowego budynku szkoły

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Wyposażenie sal lekcyjnych

Zapis z kroniki szkoły

okolicznościowa plakietka z godłem szkoły

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Jerzy Czeczott pochodził z Kresów. Urodził się 30 października 1936 roku w Nasiejkach, woj. nowogródzkie, pow. baranowicki. Ojciec - Jan, matka – Stefania z domu Sławińska, rodzeństwo – Kazimierz, Adam, Teresa, Karol.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Jerzego Czeczotta przypadło na okres międzywojenny oraz II wojny światowej. Rodzina mieszkała we wsi Nasiejka. Tutaj rozpoczął swoją edukację; uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duszkowcach. W 1946 roku rodzina Czeczottów przeniosła się do Polski. Ojciec Jerzego otrzymał pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Śmiechowie, koło Czarnkowa. Jerzy kontynuował naukę w szkole podstawowej i zaczął wykazywać zdolności techniczne (m.in. zbudował radio). Lubił również czytać książki, recytować wiersze oraz świetnie jeździł na nartach.

Edukacja (lub "młodość")

W 1948 roku rodzice Jerzego Czeczotta otrzymali gospodarstwo rolne w Chodzieży. Tutaj Jerzy skończył szkolę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął pracę w fabryce mebli a następnie na poczcie. Pod koniec lat 50-tych został powołany do służby wojskowej i przeniósł się do Sieradza. W tym czasie ujawnił się kolejny jego talent; był świetnym strzelcem. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Chodzieży i rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Rogoźnie. Równolegle pracował już jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Tłukawach, pow. obornicki. Mimo młodego wieku był organizatorem wakacyjnych wyjazdów dla swoich uczniów. Po ukończeniu studium otrzymał pracę w Szkole Podstawowej w Ziminie, pow. Średzki. Jednak za namową inspektora oświaty szybko przeniósł się do Iwna.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W Iwnie znalazł zatrudnienie na stanowisku nauczyciela chemii, fizyki i zajęć praktyczno – technicznych. Od 1967 roku pełnił już obowiązki kierownika szkoły, by po dwóch latach otrzymać mianowanie na to stanowisko. Z roku na rok przybywało uczniów; lekcje odbywały się w trzech budynkach, a klasa ósma dojeżdżała do szkoły w Kostrzynie. W związku z tym podjął starania o wybudowanie nowej, większej szkoły. Decyzja o budowie i lokalizacji zapadła w dniu 17 lutego 1967 roku w Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Poznaniu. Kamień węgielny wmurowano 13 czerwca 1970 roku. Uroczyste oddanie szkoły do użytku nastąpiło 30 stycznia 1971 roku. Ówczesny inspektor szkolny Janusz Gonerko wręczył kierownikowi szkoły zmiotkę i śmietniczkę, aby te symbole czystości i porządku przekazał na apelu w ręce Samorządu Szkolnego, ze zobowiązaniem młodzieży do przestrzegania ładu, czystości i poszanowania mienia społecznego.W dniu 23 lutego 1973 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.

Rodzina

Po objęciu posady w Szkole Podstawowej w Iwnie zawarł związek małżeński z koleżanką z pracy, Anną Szymczak. W latach 70-tych przyszły na świat Jego dwie córki – Agnieszka i Beata. W tym okresie musiał już łączyć obowiązki szkolne z domowymi.

Harcerstwo

Jerzy Czeczott był organizatorem czasu wolnego swoich uczniów; prowadził zajęcia koła strzeleckiego. Jednak Jego pasją były nadal wakacyjne wyjazdy. Taką możliwość dała mu działalność drużyn harcerskich. Z roku na rok przybywało harcerek i harcerzy. Jerzy Czeczott pełnił wtedy funkcję szczepowego i z pomocą drużynowych organizował obozy harcerskie m.in. do Dziećmiarek, Ostrowieczna czy Ochotnicy. W roku 1977 zrezygnował z pełnienia funcji dyrektora szkoły, by po krótkim czasie przejść na emeryturę. Jerzy Czeczott zmarł 2 grudnia 1990 roku.

Znaczenie postaci

Jerzy Czeczott większość swojego życia związał z Iwnem. Był człowiekiem małomównym, skrytym i bardzo skromnym. Jako nauczyciel surowy i wymagający, ale zawsze gotowy do niesienia pomocy. Wychował kilka pokoleń uczniów, którzy po latach doceniają zasadniczość i bezkompromisowość swojego dyrektora. Jako instruktor harcerski i organizator obozów dał swoim harcerzom możliwość poznania ciekawych zakątków Polski i w znaczący sposób wpływał na ich osobowość. Był w końcu osobą, która zrealizowała marzenia uczniów i ich rodziców o nowej szkole.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Marcin Błażykowski, Jakub Bernaś, Jarema Kaczor, Jan Giel
Nauczyciel prowadzący: Jarosław Połomski
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Gmina Kostrzyn Wielkopolski, powiat poznański

Kalendarium:

    Cytaty:

    • „Każdy człowiek, nawet ...”

    Zobacz też:

    • > miejsce pracy
    • > miejsce zamieszka...