Jerzy Kazimierz Budnik image

Jerzy Kazimierz Budnik

ur. 28 czerwca 1942
 
 
„Znalazłem się w takim miejscu i w takim czasie, że musiałem podołać zadaniu, ...”
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu
Budynek Szkoły Podstawowej w Łowyniu

Budynek szkoły w Silnej

Drugie skrzydło szkoły w Łowyniu

Jerzy Kazimierz Budnik

Model okrętu

Otwarcie pierwszego skrzydła szkoły

Pierwsze skrzydło szkoły w Łowyniu

Plakat o bohaterze biogramu przygotowany przez grupę projektową

Spotkanie grupy projektowej z Jerzym Budnikiem

Zdjęć: 9

Dzieciństwo i młodość

Jerzy Kazimierz Budnik urodził się 28 czerwca 1942 roku w Dziekanowicach koło Gniezna. Ojciec Józef Budnik był listonoszem, a matka Marta z domu Jarzyńska, zajmowała się domem. Miał czworo rodzeństwa, trzy siostry i brata. W pobliżu rodzinnego domu znajdowało się jezioro, nad którym Jerzy Budnik wraz z rodzeństwem spędzał czas wolny. Zimą jeżdżono na łyżwach, natomiast latem, ulubionym zajęciem było pływanie. Sport stał się pasją, którą realizował również w dalszych latach swojego życia. W 1949 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej w Siemianowie, którą ukończył w 1956 roku. Jednym z jego ulubionych przedmiotów był język polski, ponieważ bardzo lubił czytać książki, szczególnie autorstwa Juliusza Verne, Marka Twaina, Aliny i Czesława Centkiewiczów, Jacka Londona, czy Jamesa Oliviera Curwooda, które to sprawiły, iż chciał zostać podróżnikiem lub żołnierzem. Jednakże po ukończeniu klasy VII, zdecydował zostać nauczycielem i rozpoczął edukację w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu. Maturę zdał w 1961 roku ze specjalnością wychowanie fizyczne. W 1973 roku ukończył Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Kaliszu na kierunku zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne. Natomiast w 1978 roku, uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Kariera zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w 1961 roku w Szkole Podstawowej w Silnej, w której od 8 stycznia 1962 roku, powierzono mu funkcję kierownika. Od momentu obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w 1973 roku, został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Łowyniu, gdzie przez dwa lata pełnił funkcję gminnego dyrektora szkół. W tym czasie ukończył w Poznaniu kurs dla nowo mianowanych dyrektorów. W 1977 roku na własną prośbę, przeniósł się na stanowisko kierownika działu sportowo-rekreacyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Międzychodzie. Tam prowadził m.in. sekcję modelarską, z którego to okresu zachował się model okrętu „ORP Garland ”, który jest obecnie eksponatem w sali historycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu. Od sierpnia 1981 roku, ponownie objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowyniu, które pełnił do 1994 roku, aż do przejścia na emeryturę. Przez kolejne dwa lata Jerzy Budnik był wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto w swojej macierzystej placówce w Łowyniu pracował jeszcze w ramach zastępstw, aż do 2001 roku.

Budowa szkoły w Łowyniu

Jednym z największych osiągnięć Jerzego Budnika była kontynuacja budowy szkoły w Łowyniu. Społeczność szkolna borykała się z olbrzymią ciasnotą w pomieszczeniach „starej” szkoły. Budowę pierwszej części nowego obiektu rozpoczęto jeszcze za kadencji dyrektor Marii Swobody. Jerzy Budnik wspomina: „jak przyszedłem w 1981 roku, był stan surowy bez dachu. Największy kłopot był z wyposażeniem. Chciałem, żeby łazienki były w kafelkach, pojechałem więc do Opoczna. Udało się załatwić 400 m², były to trzy palety. Jechaliśmy po nie całą noc samochodem ciężarowym, wracaliśmy przez cała kolejną noc. Chciałem, aby nowy obiekt był nowoczesny, więc drzwi musiały być aluminiowe. Znalazłem biuro projektowe w Poznaniu, w którym podali mi wykonawcę, ale z Bielska-Białej. Pojechałem więc do Bielska i w ciągu miesiąca zrobili nam takie drzwi, ale bez szyb… szyby musieliśmy wstawić sobie sami. Drzwi przywieźliśmy Żukiem. Chciałem również, aby posadzki wykonano z kamienia. Udałem się do Bolesławca, ale tamtejszy piaskowiec okazał się niewłaściwy na nasze podłogi. Musieliśmy zadowolić się lastrico, które wykonano bardzo siermiężnie. Znalazłem się w takim miejscu i w takim czasie, że musiałem podołać zadaniu, które przede mną stało. Nie uważam tego za sukces, tylko za wykonanie powierzonej pracy. Całe wyposażenie szkoły było całkowicie nowe, dostarczone i zmagazynowane w szkole w Gralewie, czekało na wykończenie budynku. Nie zrobiłbym tego sam. Rada Pedagogiczna, Inspektorat Oświaty w Międzychodzie, zakład opiekuńczy – Kombinat Rolny w Łowyniu i pracownicy obsługi, mi pomogli.” (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu, pod red. M. Pestki-Lehmann, Łowyń 2011, s. 27-28.)
Dnia 15 grudnia 1984 roku dokonano otwarcia pierwszego skrzydła nowego budynku Szkoły Podstawowej w Łowyniu. Fundamenty drugiego budynku położono dnia 1 sierpnia 1987 roku. Akt erekcyjny wmurowano uroczyście 18 września 1987 roku o godzinie 13.00. Uroczyste otwarcie nastąpiło 4 września 1989 roku. W drugiej części budynku pojawiły się nowe klasopracownie, a także gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pielęgniarki, sala korekcyjna, biblioteka, a z czasem również sala komputerowa. Poprawiło to znacznie możliwości nauki dla dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej, a także warunki pracy dla obsługi i administracji.
W tym okresie aktywnie działało wiele organizacji szkolnych tj. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Spółdzielnia Uczniowska, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolny Klub Sportowy, Szkolna Kasa Oszczędności. Dzieci i młodzież zaangażowane były również w zajęcia pozalekcyjne, np. Koło Małych Form Dramatycznych, Koło Matematyczne, Koło Haftu i Szycia, Koło Muzyczne i Wokalne, Koło Taneczne, Koło Modelarskie oraz Chór, który składał się z dzieci z młodszych klas. Szkoła w Łowyniu, mimo bardzo trudnych warunków lokalowych, osiągała wiele sukcesów artystycznych, nie tylko w skali województwa, czy w konkursach ogólnopolskich, ale także na arenie międzynarodowej m.in. w czasie pobytu we Francji, czy NRD.
Jerzy Budnik był aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1963 roku należał też do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. W 1974 roku Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, a w 1983 roku Złoty Krzyż Zasługi. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty (1984 r. i 1989 r.) , Medal za Zasługi dla Szkolnictwa Gorzowskiego oraz Nagrodę Inspektora Oświaty (1987 r. i 1988 r.). Natomiast w 1988 roku został odznaczony Złotą Odznakę ZNP.

Rodzina

W życiu prywatnym Jerzy Budnik ożenił się 31 marca 1962 roku z Janiną Michalską, również absolwentką Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu. Janina i Jerzy Budnikowie przez prawie całe życie zawodowe pracowali w tych samych placówkach oświatowych. Pani Janina była nauczycielką nauczania początkowego, autorką licznych tekstów piosenek i wierszy, w tym również słów hymnu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu. Państwo Budnikowie mają trzy córki: Alicję, Renatę i Agnieszkę.

Znaczenie postaci

Jerzy Kazimierz Budnik - nauczyciel, kierownik szkoły w Silnej, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Łowyniu, za kadencji którego powstał nowy budynek szkoły.

Bibliografia:

Wywiad z Jerzym Budnikiem
Akta Szkoły Gminnej w Łowyniu nr 1 - 11 (lata 1970 - 75)
Akta Szkoły Podstawowej w Łowyniu nr 1 - 146 (lata 1945 - 70)
Akta Szkoły Podstawowej w Silnej nr 1 - 131 (lata 1945 - 70)
Kronika Szkoły w Łowyniu
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu, pod red. Moniki Pestki - Lehmann, Łowyń 2011.Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Aleksandra Pawłowska, Julia Piechocka, Karina Sroka, Jakub Waśkowski, Martyna Wojciechowska, Klaudia Wróż
Nauczyciel prowadzący: Monika Pestka-Lehmann
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu
Gmina Łowyń, powiat międzychodzki

Kalendarium:

 • 1942 ― Narodziny bohatera
 • 1961 ― Ukończenie Liceum Ped...
 • 1962 ― Kierownik Szkoły Pods...
 • 1962 ― Ślub Janiny i Jerzego...
 • 1973 ― Gminny dyrektor szkół...
 • 1977 ― Kierownik działu spor...
 • 1981 ― Dyrektor Szkoły Podst...
 • 1984 ― Otwarcie pierwszego s...
 • 1989 ― Otwarcie drugiego skr...
 • 1994 ― Przejście na emerytur...

Cytaty:

 • „Znalazłem się w takim ...”

Zobacz też: