ks. Jan Tadych image

ks. Jan Tadych

ur. 11 czerwca 1932
 
 
 
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
Grób ks. Jana Tadycha

ks. kan. Jan Tadych

ks. kan. Jan Tadych

ks. kan. Jan Tadych przy domu parafialnym.

ks. kan. Jan Tadych udzielając sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Zdjęć: 5

Ks. Jan Tadych urodził się 11 czerwca 1932 roku w Kościerzynie Małym.

Uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Złotowie w latach 1947 - 1949.

W 1949 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchowego w Bydgoszczy. Pobierał tam naukę w latach 1949 -1951.

W 1951 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego w Gnieźnie.

15 czerwca 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gnieźnie z rąk ks.bp.Lucjana Bernackiego.

Posługę kapłańską rozpoczął, jako wikariusz w Inowrocławiu w parafii pw. św. Józefa. Pracował tam w latach 1957-1962. W kolejnych latach był wikariuszem w Damasławku (1958-1959), Strzałkowie (1959-1960), Strzydzewcu (1960-1961), Kruszwicy (1961-1962), Solcu Kujawskim (1962-1963), Wysokiej (1963-1965), oraz Gębicach (1965-1966).

3 lipca 1966 roku został mianowany proboszczem parafii we Wszembórzu i pracował tam trzynaście lat (1966-1979). W latach 1979-1982 objął parafię pw. MB Królowe Polski w  Żninie a w latach 1982-1989 przejął parafię pw. św. Antoniego w Inowrocławiu.

W roku 1989 został proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Żydowie, gdzie był proboszczem do swojej śmierci. Dał się poznać, jako wybitny gospodarz parafii. Z jego inicjatywy przebudowano prezbiterium, zakrystię oraz odnowiono chór. Wieloletni ławy w nawie głównej zostały wymienione na nowe. Wkrótce, jak przystało na wielkiego miłośnika muzyki kościelnej, parafia wzbogaciła się w nowe organy służące oprawie muzycznej liturgii. W ołtarzu głównym umieścił, przenosząc z kaplicy bocznej, łaskami słynącymi XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Gurowskiej, pochodzący ze spalonego w ubiegłym stuleciu kościoła w pobliskim Gurowie, zasłaniany obrazem Nawiedzenia św. Elżbiety. W czasie jego proboszczowania została odnowiona elewacja, został wymieniony dach oraz odnowione obejście wokół kościoła parafialnego. Przyczynił się do nabycia przez parafię siedmiu dzwonów sterowanych elektronicznie. Jako duszpasterz rozwinął w parafii kult Matki Boskiej Gurowskiej inicjując cotygodniowe nabożeństwo ku czci Bożej Rodzicielki z prośbą o wstawiennictw. Zaangażował okoliczne miejscowości należące do parafii, aby odrestaurowały lokalne kapliczki i krzyże przydrożne. To działanie zaowocowało plenerowymi spotkaniami liturgicznymi ku czci Matki Boskiej w okolicznych miejscowościach (corocznie brał udział w nabożeństwach majowych). Dbał o krzewienie wiary wśród młodzieży parafii organizując dla niej apele jasnogórskie, drogą krzyżową, niejednokrotnie oddając inicjatywę przewodniczenia modlitwie w jej ręce angażując ją i pozwalając na nieszablonowy, nowatorski sposób modlitwy. Był kontynuatorem tradycji swojego poprzednika ks. Maksymilianowi Scherwentke, byłemu proboszczowi parafii w Żydowie, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym w Dachau w czasie II wojny światowej. Rozpoczął również starania o proces beatyfikacyjny ks. Maksymiliana Scherwentke.

W latach 1970-1974 ukończył studia specjalistyczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskując stopień doktora teologii.W uznaniu jego zasług dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Abp. Henryk Muszyński mianował go 20 kwietnia 1994 r. Kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej.

W Prymasowskiej Wyższym Seminarium Duchowym w Gnieźnie wykładał muzykę liturgiczną. W tym samym czasie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Archidiecezji Komisji Liturgicznej. Był członkiem Rady Duszpasterskiej, Komisji Organistowskiej oraz stał na czele Archidiecezji Komisji ds. Powołań i Rady Ekonomiczno - Administracyjnej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego.

1 września 1990 r. powróciło do szkoły nauczanie religii, której części podjął się nauczać. Stał się w ten sposób członkiem Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Żydowie. Nauczał religii szkole do roku 1996. Jego inicjatywą było pojawienie się krzyża w salach lekcyjnych.

8 grudnia 1993 roku powołał do życia Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którego prezesem był do śmierci. Wprowadził w parafii comiesięczne pierwszoczwartkowe nabożeństwa o powołania kapłańskie, które to trwają do dnia dzisiejszego.


Zmarł 24 marca 2004 roku na zawał serca. Został pochowany 27 marca przy kościele parafialnym w Żydowie. Mszy pogrzebowej przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś.Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
Gmina Żydowo, powiat gnieźnieński

Zobacz też: