Jan Małecki image

Jan Małecki

ur. 06 czerwca 1902
zm. 29 czerwca 1982
Nauki przyrodnicze | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
Budynek dawnej szkoły

Dom rodzinny

Drzewo genealogiczne

Księga protokołowa szkoły w Świątnikach Wielkich

Metryka szkolna w Świątnikach Wielkich

Oryginalna pieczęć szkoły

Oryginalny podpis ojca Jana Małeckiego

Podpis ojca Jana Małeckiego

Wojsko Polskie

Zdobienia na murach budynku

przodkowie Jana Małeckiego

Zdjęć: 11

Pochodzenie i dzieciństwo

Urodził się 6 czerwca 1902 r. w Świątnikach Wielkich (wieś oddalona około 14km od Gniezna) . Był synem Wojciecha i Praksedy Małeckich. Ojciec Wojciech urodził się w Świątnikach Wielkich 3.04.1875 roku, a zmarł 18.04.1950 roku. Mama Prakseda,z domu Kozyńska urodziła się w 1878 roku i zmarła 7.03.1950 roku. Dziadek miał na imię tak samo jak ojciec - Wojciech,a babcia to Katarzyna (z domu Kozłowska).Nasz bohater pochodził z wielodzietnej rodzinny. Miał pięcioro rodzeństwa: Marię, Antoniego, Kazimierza, Irenę oraz Mieczysława. Jan był najstarszy z całej szóstki.

Edukacja

Swoją edukację rozpoczął w Szkole Powszechnej w Świątnikach Wielkich. Następnie naukę kontynuował w gimnazjach w TrzemesznieGnieźnie.

W 1919r. przystąpił do egzaminu dojrzałości , który zdał z powodzeniem. Przed podjęciem studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego przez krótki okres pełnił służbę w Wojsku Polskim. Po półtora roku studiów przeniósł się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ostatecznie dyplom doktora nauk lekarskich uzyskał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Zdobywanie doświadczenia w zawodzie

Jako absolwent Uniwersytetu J.Kazimierza praktykę lekarską zdecydował odbyć również w tym samym mieście.Miejscem jego pracy był Szpital Powszechny.Kolejne doświadczenie zdobywał na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy i w Zakładzie Neuropsychiatrycznym w Gnieźnie.

Do roku 1931 pracował jako lekarz ogólny, początkowo w Kłecku, a później w Swarzędzu (pod Poznaniem).

Rok później - w 1932 roku rozpoczął pracę w Klinice Laryngologicznej Uniwersytetu Poznańskiego.Po trzyletniej praktyce zaczął pracę w Ciechocinku, gdzie prowadził badania o tym czy solanki mają przeciwobrzękowy wpływ oraz jak na odczyn ustroju wpływają kąpiele i wziewy. W 1938 r. wyjechał do kliniki profesora Clausa w Szpitalu Rudolfa Virchowa w Berlinie.

II Wojna Światowa

W 1939r. brał czynny udział w kampanii wrześniowej - w bitwie pod Kutnem. W czasie wojny został aresztowany i umieszczony w obozie koncetracyjnymOranienburgu-Sachsenhausen. Po uwolnieniu rozpoczął pracę jako laryngolog w Szpitalu Miejskim. W międzyczasie brał udział w tajnym nauczaniu studentów( w Radomiu) . Później tj. w marcu 1945r. jak mówią źródła: ,, (...) wstąpił do Wojska Polskiego i przeszedł szlak bojowy od Kołobrzegu do Berlina, pełniąc funkcję szefa Oddziału Laryngologicznego w Szpitalu Specjalistycznym Armii."

Okres powojenny

Po wojnie Jan Małecki cały czas udzielał się społecznie. Pracował w Szpitalu Klinicznym w Łodzi, należał też do Rady Naukowej zespołu organizującego Wojskową Akademię Medyczną.

W Gdańsku w 1951 r. habilitował się w Akademii Medycznej. Trzy lata później w 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym. Wykładał otolaryngologię m.in. na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku i Łodzi. W 1956 r. został zastępcą dyrektora do spraw nauki w Instytucie Balneologicznym w Poznaniu,a rok później wyjechał do Bydgoszczy.Jan Małecki przyczynił się do rozwoju naukowego tej placówki . Swoją wiedzą dzielił się nie tylko ze studentami,ale również wykładał ją w formie pisemnej. Wydał 67 prac naukowych i doświadczalnych,z czego aż 12 prac zostało wydanych w językach obcych. Dzięki jego działalności klinika bydgoska stała się ważnym i znanym ośrodkiem specjalistycznym w kraju.

Założyciel BTN

Od 3 maja 1957 roku był w składzie Komitetu Organizacyjnego Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.A niecałe dwa lata później w styczniu był już założycielem BTN. Pełnił tam funkcje wiceprezesa (1959-1962) ,a potem prezesa (9.05.1962 do 18.03.1976). Z tego tytułu otrzymał godność prezesa honorowego,a w 1979 - członkostwo honorowe. Od 1972 roku był na emeryturze, zmarł 29 czerwca 1982 roku w Poznaniu.

Odznaczenia

Srebny Krzyż Zasługi (dwukrotnie),

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,

Odznaka honorowa ,,Bydgoszcz-Zasłużonemu Obywatelowi",

Odznaka „Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego”,

Nagroda I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne,

Nagroda Wojewódzka I stopnia ,

Srebrny Medal „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny”,

Medal „Post-Magye-Semmelweis”.

Znaczenie postaci

Był nie tylko wybitnym laryngologiem, ale również społecznikiem. Pełnił odpowiedzialne funkcje w Polskim Towarzystwie Otolaryngologicznym (członek zarządu, prezes oddziału bydgoskiego 1960-71). Był założycielem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Reasumując profesor Jan Małecki był wybitnym lekarzem i naukowcem w dziedzinie laryngologii.

Źródła

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Malecki

http://www.myheritage.com/

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Patrycja Kaczmarek, Karolina Małgorzata Kapcińska, Krzysztof Domagalski, Łukasz Rachwalski, Daniel Tubacki, Daniel Żarów
Nauczyciel prowadzący: Iwona Maćkowiak
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
Gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński

Kalendarium:

  • 1902 ― Narodziny bohatera
  • 1919 ― Zdał maturę
  • 1920 ― podjął studia
  • 1951 ― Habilitacja
  • 1982 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „(...) wstąpił do Wojsk...”

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > kampania wrześnio...