Jan Kucal image

Jan Kucal

ur. 23 sierpnia 1954
 
Muzyka
 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Artykuł w Przeglądzie Konińskim

Budynek, w którym mieszkał z rodziną Jan Kucal

Dożynki Parafii Sadlno 22.08

Dyplom dla "Zlotego Kłosu" Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dyplom dla "Złotego Kłosu"

Dyplom dla Zespołu "Złoty Kłos"

Dyplom dla najlepszego kapelmistrza

Dyplom od Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał dla Dziecięcej Orkiestry Dętej z Wierzbinka

II Gala Samorządowa w Gminie Wierzbinek

Impresje Muzyczne Rychwał 2007

Impresje Muzyczne Rychwał 2010

Jan Kucal

Jan Kucal

Jan Kucal

Karta Kroniki "Złoty Kłos"

Karta Kroniki Zespołu "Złoty Kłos"

Miejsce pochówku Jana Kucala na cmentarzu grzebalnym w Sadlnie

Odpust w Kościele NMP Góra

Pałac w Wierzbinku - miejsce spotkań członków Orkiestry Dętej w Wierzbinku

Piknik Lata - Lubstów 2009

Podziękowania dla Kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej i Instruktora Zespołu Ludowego "Zloty Kłos" z Sadlno

Podziękowania z okazji Dnia Animatora Kultury dla Jana Kucala

Pogrzeb kapelmistrza Jana Kucala

Prezentacja książki pt. "Ziemia rodzinna to Kujawy" W

Próba Orkiestry Dętej w Wierzbinku pod kierownictwem Miłosza Kucala-syna Jana Kucala

Skan artykułu z Przeglądu Konińskiego

Skład Zespołu "Złoty Kłos" w 1997 r.

Technikum Mechaniczne w Lipnie, do którego uczęszczał w latach 1972-1975 Jan Kucal

VII Turnieju Orkiestr Dętych Szamocińskich Dni Muzyki „Muzyka nie zna granic”

Wizyta w TV 1 15 kwietnia 2000 r

Wspólne muzykowanie

Występ "Kalinianek" podczas Pikniku Lata Lubstów 2009

Występ Orkiestry Dętej na XX Finale WOŚP w Zaryniu

Występ Zespołu "Złoty Kłos" podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2000 r.

Występ podczas XX Dni Wierzbinka i XIII Targów Wierzby i Wikliny SALIX

XIII Targi Wierzby i Wikliny SALIX i XX Dni Wierzbinka - występ Gminnej Orkiestry Dętej w Wierzbinku pod kierownictwem Jana Kucala

XIX Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych

Zdjęcie miejsca pochówku po pogrzebie Jana Kucala

Zespół „Złoty Kłos” z Sadlna otrzymał nagrodę marszałka województwa wielkopolskiego w XII Międzypowiatowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno-Instrumentalnych w Kramsku.

Występ Orkiestry Dętej w Wierzbinku podczas Dni Wierzbinka i Targów Wierzby i Wikliny SALIX w 2012 r.
Lubanie folklorem stoi – artykuł
Mowa pożegnalna członków Orkiestry Dętej w Wierzbinku
Osobliwości powiatu – fragment artykuły zawartego w Kurierze powiatowym listopad 2003, nr 2(38)
Pierwszy rok działalności zespołu „Kalinianki”
Sukcesy Zespołu „Kalinianki” po 2010 r.
Sygnały Wierzbinka – artykuł „Sukcesy zespołów Ludowych”
Występ „Kalinianek” i „Złotego Kłosu” podczas XVIII Dni Wierzbinka  XI Targi Wierzby i Wikliny „SALIX”
Występ Orkiestry Dętej i pozostałych zespołów ludowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w 2009 r.
Zakończenie Lata w Zakrzewku 2009 r.
Zmiana w zespole „Kalinianki”
Zdjęć: 39
Filmów: 1
Dokumentów: 10

Pochodzenie

Urodzony 23 sierpnia 1954 r. w Kalinie, wsi, która była wówczas siedzibą gminy Ruszkowo w powiecie aleksandrowskim w województwie bydgoskim (obecnie w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek), z rodziców Kazimierza, rolnika prowadzącego 4 ha gospodarstwo rolne we wsi Słomkowo i Marianny z domu Bąkowskiej.

Dzieciństwo

Miał troje rodzeństwa: siostrę Annę i Karolinę oraz brata Ryszarda. Brat został kierowcą PKS-u i zginął tragicznie w 1977 r. Siostry natomiast były pracownicami urzędów gminy w Wierzbinku i w Sompolnie.

Edukacja i młodość

Edukację rozpoczął w czteroklasowej Szkole Podstawowej w Słomkowie, do której uczęszczał w latach 1961 - 1965, a następnie kontynuował naukę w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie w latach 1965 -1969. W tym okresie odkrył w sobie talent muzyczny, ku wielkiemu zdziwieniu swoich bliskich. W dużym stopniu był muzycznym samoukiem i chyba żaden instrument nie miał przed nim tajemnic.

Po ukończeniu nauki na szczeblu podstawowym zaczął uczęszczać do trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie, po ukończeniu której w roku 1972 uzyskał tytuł mechanika. W latach 1972 – 1975 uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Lipnie, które ukończył z tytułem technika mechanika o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze.

W okresie od 7 lipca 1975 r. do 7 stycznia 1976 r. był zatrudniony w charakterze stażysty w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wierzbinku, podejmując funkcję związaną z mechanizacją rolnictwa. 1 października 1975 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę związaną ze swoją pasją. Była to praca w wymiarze 21 godz. tygodniowo w Wiejskim Ośrodku Kultury Kalina w charakterze młodszego instruktora kulturalno-wychowawczy. W swoim podaniu o pracę pisał: "... gry uczyłem się w Szkole Podstawowej, jak również w Szkole Zawodowej i chciałbym stworzyć zespół muzyczny, przez co byłbym współorganizatorem szerzenia kultury na wsi".

W okresie od 1 lutego 1976 r. do 31 stycznia 1980 r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy w Wiejskim Ośrodku Kultury Kalina jako młodszy instruktor kulturalno-wychowawczy, ucząc indywidualnie dzieci gry na instrumentach.

Swoją żonę Ewę, pielęgniarkę, poznał w trakcie swojego pobytu w szpitalu w Koninie. Efektem tego spotkania był ślub w dniu 15 października 1977 r. Razem zamieszkali we wsi Sadlno. Z tego związku narodziło się troje dzieci: Justyna (pracownikiem handlowym), Anna (nauczycielka) i Miłosz (instruktor muzyczny, kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej w Wierzbinku).

Przez kolejne lata pracował jako palacz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sadlnie, grywał na weselach. Choroba sprawiła, iż przeszedł na rentę.

Etapy działalności

Gminna Orkiestra Dęta w Wierzbinku

W 1992 r. rozpoczął swoją pracę z zespołami muzycznymi. Początkowo współpracował z orkiestrą, której skład stworzyła w dużej mierze brać strażacka. Z czasem przerodziła się w  orkiestrę współpracującą z gminą Wierzbinek. Pierwotnie instrumenty, na których grano były własnością członków orkiestry. W późniejszym czasie dzięki współpracy z Urzędem Gminy Wierzbinek i wójtem Pawłem Kurzem ich cześć została dokupiona.

Kapelmistrz Jan Kucal przyczynił się do rozwoju orkiestry wyszukując wśród dzieci i młodzieży nowych członków orkiestry, których sam bezinteresownie uczył grać na instrumentach, jeżdżąc nieodpłatnie do ich domów i udzielając lekcji gry na instrumentach muzycznych.

Orkiestra skupiała w swoich szeregach muzyków w wieku od 10 - 70 lat i działała przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku, a obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku. Już od początku współpracy z orkiestrą, widać było efekty ciężkiej pracy jej członków i talentu muzycznego Jana Kucala.

W pierwszych latach istnienia na przeglądzie orkiestr w Świdnicach Warckich w 1997 r. otrzymała ona wyróżnienie wojewody.

W roku 2003 kapelmistrz tworzy Młodzieżową Gminną Orkiestrę Dętą, która 15 maja 2005 r. wzięła udział w ważnych uroczystościach nadania im. Jana Pawła II Gimnazjum w Boguszycach.

28 maja 2005 r. Jan Kucal otrzymał Dyplom dla najlepszego kapelmistrza podczas VII Turnieju Orkiestr Dętych Szamocińskich Dni Muzyki „Muzyka nie zna granic”, a orkiestra zajęła zaszczytne II miejsce podczas tego turnieju.

1 czerwca 2008 r. podczas XVIII Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych „o Kleczewską Wieżę” orkiestra zdobyła I nagrodę w kategorii muzyki koncertowej.

7 czerwca 2009 r. odbył się XIX Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych „o Kleczewską Wieżę” i przyniósł on orkiestrze wyróżnienie w kategorii muzyki koncertowej, a 6 czerwca 2010 r. podczas kolejnego XX Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych „o Kleczewską Wieżę” zespół uzyskał III nagroda w kategorii muzyki koncertowej. W przeglądzie tym orkiestra uczestniczy regularnie.

Orkiestra współpracowała z Gminą Rychwał uczestnicząc w impresjach muzycznych na jej terenie. Ponad to od początku istnienie do chwili obecnej uświetnia swoją obecnością uroczystości kościelne w parafiach na terenie gminy Wierzbinek, występuje corocznie na Targach Wierzby i Wilkilny SALIX, uświetnia gminne uroczystości dożynkowe, gale samorządowe aktywnie włączając się w życie kulturalne gminy i regionu.

Współpracę Jana Kucala zakończyła nagła śmierć w dniu 4 listopada 2010 r., a po jego śmierci pieczę nad Orkiestrą Dętą w Wierzbinku i funkcję instruktora muzycznego objął jego syn, Miłosz Kucal.

Orkiestra Dęta w Wierzbinku funkcjonuje do chwili obecnej kontynuując dzieło zapoczątkowane przez Jana Kucala.

Zespół ludowy "Złoty kłos"

„Złoty kłos” to zespół ludowy (wokalno-instrumentalny), z którym Jan Kucal podejmuje współpracę. W 1997 r. zostaje instruktorem muzycznym zespołu, ktorego opiekunem została Danuta Fryszkowska, kierowniczka Gminnej Biblioteki w Oddział w Sadlnie i pomysłodawczyni utworzenia zespołu.

Już od samego początku istnienia zespołu można było zaobserwować pasję i zaangażowanie Jana Kucala do prowadzenia tego typu zespołu, czego efektem było zdobycie 1 czerwca 1997 r. przez zespół laurów na Przeglądzie Zespołów Muzycznych w Przykonie wójta tejże gminy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Wystaw Artystycznych w Koninie.

7 czerwca 1998 r. na XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Przykonie "Złoty Kłos" uzyskał II Nagrodę Senatora Piotra Chojnackiego, a  12 lipca 1998 r. II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Wokalno – Instrumentalnych w Kramsku.

30 maja 1999 r. na XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Przykonie w kategorii zespołów śpiewaczych zespół zdobył nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Miesiąc później 20 czerwca 1999 r. uzyskał III miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy.

W 2000 r. zespół został wytypowany spośród zespołów naszego regionu do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który odbył się w dniach 15 -16 czerwca. Natomiast 3 lipca 2000 r. zespół uzyskał wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na VII Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno – Instrumentalnych w Kramsku.

17 czerwca 2001 r. "Złoty Kłos" pod kierownictwem muzycznym Jana Kucala zdobył zaszczytne I miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy. Tydzień później 23 czerwca 2001 r. na XVIII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Osieku zdobył nagrodę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a już 8 lipca 2001 r. na IX Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno-Instrumentalnych w Kramsku – I nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Maj 2002 r. przyniósł zespołowi kolejny sukces i I nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w X Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno - Instrumentalnych w Kramsku. 23 czerwca tego samego rkoku zespół kolejny raz uzyskał I nagrodę na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy.

20 czerwca 2004 r. zespół "Złoty Kłos" otrzymał II nagrodę na Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Bydgoszczy, a  4 lipca 2004 r. podczas XII Przeglądu Zespołów Instrumentalnych w Kramsku – II miejsce.

Czerwiec 2005 r. to udział zespołu w Miedzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy i uzyskanie nagrody Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Tego samego roku na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych „O Babiacką Fajkę” zespół zdobywa nagrodę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Nagrodę Wójta Gminy Kramsk na Międzypowiatowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno-Instrumentalnych.

W latach 2006 - 2007 m.in. zespoły "Złoty Kłos" oraz "Kalinianki" włączyły się do nagrania płyty dla Wojewódzkiego Ośœrodka Kultury w Bydgoszczy oraz zostały umieszczone w książce "Ziemia rodzinna to Kujawy" Wandy Sztulmowskiej.

Zdobył też wyróżnienie podczas XXXVIII Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, które odbyły się w dniach 3 - 5 lipca 2009 r.

Zespół ponadto włączał się aktywnie w życie swojej gminy uczestnicząc w wielu lokalnych uroczystościach m.in. otwarcie Szkoły Podstawowej w Boguszycach (25 listopad 1997 r.), uroczystych sesjach Rady Gminy Wierzbinek, Targach Wierzby i Wikliny SALIX oraz Dniach Wierzbinka, gościnnych występach w zaprzyjaźnionych gminach, dożynkach, itp. Zespół wziął rownież udział w programie telewizyjnym TV 1 „Nasza Gmina” 15 kwietnia 2000 r. reprezentując gminę Wierzbinek na całą Polskę, a 15 maja 2006 r. uczestniczył w uroczystościach nadania im. Jana Pawła II Gimnazjum w Boguszycach.

Obecnie zespół "Złoty Kłos" nie funkcjonuje.

Zespół "Kalinianki"

Zespół „Kalinianki" powstał w marcu 2005 roku i działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Oddział w Kalinie. Jego opiekunem jest Zofia Śmigielska, a instruktorem muzycznym był Jan Kucal. Nagła śmierć instruktora przerwała owocną współpracę z zespołem.

Repertuar zespołu to piosenki ludowe z regionu Kujaw śpiewane oraz biesiadne. Zespół bierze udział nie tylko w imprezach lokalnych (festynach, dożynkach),Targach Wierzby i Wilkiny SALIX oraz Dniach Wierzbinka, ale również występuje gościnnie w gminach ościennych.

Osiągnięcia „Kalinianek" w okresie 2005 - 2010, czyli w okresie współpracy z instruktorem muzycznym - Janem Kucalem to:

- II Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy w 2005 r. w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych,

- na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Wokalno-Instrumentalnych w Kramsku Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w 2005 r.,

- I Nagroda Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2006 r. i w 2008 r.,

- wyróżnienie podczas XXXVIII Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, które odbyły się w dniach 3 - 5 lipca 2009 r.

Zespół funkcjonuje nieprzerwanie do chwili obecnej.

Znaczenie postaci

Jan Kucal był to społecznik, wychowawca oraz nauczyciel dzieci i młodzieży. W pełni i bezinteresownie angażował się w swoją pracę. To również animator życia kulturalnego społeczności lokalnej gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego. Za te wszystkie zasługi otrzymał tytuł „Zasłużonego dla powiatu konińskiego” w listopadzie 2003 r.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Justyna Wiśniewska, Jakub Adamiak, Katarzyna Kozicka, Dawid Walczak, Kacper Radzimski, Aleksandra Malcer
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Woźniak
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie
Gmina Wierzbinek, powiat koniński

Zobacz też: