Jan Kolański image

Jan Kolański

ur. 04 października 1963
 
Gospodarka i przedsiębiorczość
 
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
Akcja promocyjna

Dom rodzinny pana Jana Kolańskiego

Firma Ziołopex w Piątku Wielkim

Grupa projektowa z panem Janem Kolańskim

Jan Kolański-Prezes grupy Colian

Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Piątku Wielkim

Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Piątku Wielkim

Lata młodości

Pan Kolański z uczniami pracującymi w projekcie

Podczas wycieczki do Kaliszanki

Siedziba Firmy Kaliszanka

Spotkania biznesowe

Spotkanie grupy projektowej z p. Janem Kolańskim

Szkoła w Piątku Wielkim

Szkoła w Piątku Wielkim

Wycieczka do firmy pana Kolańskiego - Kaliszanka

Wycieczka do zakładu Helena w Opatówku

Wycieczka do zakładu Helena w Opatówku

Wywiad

Wywiad

Wywiad

Wywiad

Wywiad

Wywiad część 1A
Wywiad część 1B
Wywiad część 1C
Wywiad część 1D
Wywiad część 2A
Wywiad część 2B
Wywiad część 2C
Wywiad część 2D
Zdjęć: 23
Filmów: 8

Pochodzenie

Jan Kolański urodził się 4 października 1963 roku w Stawiszynie, powiat kaliski. Ojciec Józef pochodził z Piątku Małego, matka - Krystyna (z domu Durajczyk) - pochodziła z Michałowa. Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym. Dziadek ze strony ojca - Jan, oraz babka Krystyna, zajmowali się gospodarstwem rolnym w Piątku Małym. Pan Kolański ma starszego brata, Józefa.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Piątku Małym, gdzie pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W trakcie nauki w technikum zaczął stawiać pierwsze kroki w biznesie. Zajmował się handlem i chciał zostać przedsiębiorcą. Już wtedy, na początku lat 80, wiedział, że nie zamierza robić kariery na państwowym etacie.

Edukacja

W 1970 roku pan Kolański rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Piątku Małym, a w latach 1975–1978 uczył się w Szkole Podstawowej w Stawiszynie. W roku 1978 podjął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Marszewie, które ukończył w 1983.

Rodzina

Jego żona, Barbara (z domu Cieślak), pochodzi z Piątku Wielkiego. Współtworzyła firmę Ziołopex. Pan Kolański ma trójkę dzieci. Najstarszy syn, Mateusz, ukończył Uniwersytet Warszawski i jest magistrem prawa. Młodszy syn, Łukasz, jest studentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek: zarządzanie). Najmłodsza córka, Aleksandra, to uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu.

Etapy działalności

Praca zawodowa

Pierwsze kroki w biznesie stawiał w szkole średniej. Zajmował się handlem i już wtedy czuł, że zostanie przedsiębiorcą. Od tamtej pory w swojej karierze zawodowej pracował wyłącznie na własny rachunek. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku założył firmę Ziołopex. Profil jej działalności obejmował import, eksport, konfekcjonowanie przypraw oraz produkcję mieszanek przyprawowych i dodatków spożywczych. W 2003 roku firma wprowadziła na rynek markę przypraw Appetita. Od Ziołopexu rozpoczęło się stopniowe budowanie potęgi i rynkowego sukcesu całej firmy.

Branża przyprawowa jest małym segmentem rynku, dlatego przedsiębiorca zdecydował się na nowy kierunek produkcji – słodycze. Od 2001 roku stopniowo skupował akcje giełdowej Jutrzenki i wszedł do rady nadzorczej firmy. Na przełomie 2003 i 2004 roku został wraz z rodziną właścicielem większościowego pakietu akcji Jutrzenki SA, a on sam stał się prezesem zarządu. Po objęciu przez niego prezesury bydgoska Jutrzenka dokonała przejęć kolejnych brandów: Goplana (2004), Kaliszanka (2005), Hellena (2007). W 2008 zdecydował się na konsolidację działalności grupy kapitałowej. Nazwę spółki zmieniono na Jutrzenka Holding SA, wtedy też powstała Jutrzenka Colian - jedna z największych firm spożywczych w Polsce, prowadząca działania w trzech segmentach rynku: słodyczy, kulinariów i napojów. Rok później pan Kolański uruchomił centrum logistyczne w Kostrzynie i powołał do życia firmę Colian Logistic sp. z o.o., zajmującą się transportem, spedycją i magazynowaniem.

W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na Colian SA. W roku 2013 do grupy dołączyła spółka FC Solidarność. Z małego przedsiębiorstwa, którym był Ziołopex, udało się stworzyć silną, dużą organizację, specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości napojów, markowych wyrobów cukierniczych i kulinarnych. Pan Kolański jest dumny z tego niewątpliwego sukcesu i cieszy się, że nadal może zarządzać Grupą i pełnić w niej funkcję prezesa zarządu.

Nagrody i osiągnięcia

Kompetencje założyciela i prezesa firmy, Jana Kolańskiego, w zarządzaniu firmą oraz jego wkład w rozwój polskiej gospodarki, zostały docenione w licznych konkursach. Zasługi w działalności biznesowej na poziomie lokalnym, regionalnym oraz światowym zaowocowały licznymi, prestiżowymi przyznanymi mu wyróżnieniami: Wyróżnienie Złoty Laur 20-lecia AgroLigi dla właścicieli najlepszych polskich agrofirm (firma Ziołopex z marką Appetita) 2013; Wyróżnienie Prezydenta Miasta Kalisza za sponsorowanie kaliskiego sportu 2013, 2012, 2011, 2010, 2009; Wyróżnienie Prezydenta Miasta Kalisza – Mecenas Kultury 2013; Nagroda Prezesa KIG Srebrny Parasol za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarki regionu i kraju, 2011; Wyróżnienie w konkursie Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2010, 2010; Wyróżnienie za zasługi dla powiatu kaliskiego, 2010; Wyróżnienie za zasługi dla kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009; Tytuł Biznesmen 2008 za wybitne osiągnięcia gospodarcze oraz odgrywanie wiodącej roli na mapie gospodarczej regionu i kraju, 2009; Tytuł Agroprzedsiębiorca 2008; Tytuł Top Manager 2007.

Odzwierciedleniem sukcesu firmy, którą kieruje pan Kolański są liczne nagrody oraz wyróżnienia przyznane zarządowi, całej firmie oraz poszczególnym markom i produktom. Grupa oraz tworzące ją spółki doceniane są w prestiżowych konkursach i rankingach biznesowych: Wydarzenie Rynku Spożywczego 2013 – Grupa Colian, za przejęcie Solidarności Perła Polskiej Gospodarki 2012, 2011, 2009 - Jutrzenka Colian; Filary Polskiej Gospodarki 2011 - Jutrzenka Colian; Gazele Biznesu 2010 - Jutrzenka Colian; Perły Polskiej Giełdy 2010 - Jutrzenka Colian; Ranking Giełdowych Spółek Roku 2009 - Jutrzenka Holding SA; Diamenty Forbes 2010, 2009 - Jutrzenka Colian; Ranking Liderzy Marki 2009 - Jutrzenka Colian; Gazele Biznesu 2007, 2003 – Ziołopex.

Współpraca z organizacjami i działalność charytatywna

Jan Kolański zasiada w Wielkopolskiej Radzie Trzydziestu z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego od 2009 roku. Pełni również funkcję wiceprezesa Polbisco – Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Jest członkiem CAOBISCO – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Czekoladowego, Ciastkarskiego i Cukierniczego. Jest również współzałożycielem i prezesem Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

Jan Kolański angażuje się w akcje charytatywne - zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Włącza się w akcje organizowane przez instytucje, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym, samotnym, niepełnosprawnym. Wspiera domy dziecka, stowarzyszenia opiekujące się ludźmi starszymi, chorymi, dotkniętymi ubóstwem. Angażuje się w inicjatywy o charakterze sportowym i aktywizującym mieszkańców Kalisza i okolic. Za działalność sponsorską na rzecz aktywności sportowej kilkakrotnie otrzymał wyróżnienie – Nagrodę Prezydenta Miasta Janusza Pęcherza w ramach Sportowego Podsumowania Roku (2013, 2012, 2011, 2010, 2009). Jest głównym sponsorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour”. Wspiera Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”. Propaguje aktywność ruchową poprzez sponsorowanie nagród w konkursach i imprezach tanecznych – m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim, Krajowe Mistrzostwa Show Dance i Production, Mistrzostwa Polski Dzieci Starszych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, festiwal Break Dance. Współpracuje z kaliskim Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy organizacji wydarzeń artystycznych, koncertów, występów, pokazów. Kierowana przez niego Grupa Colian sponsorowała drużynę siatkarzy męskich (Grześki Goplana Kalisz – klub Colian Kalisz), która weszła do II ligi. Od 2009 r. wspiera działania fundacji Jurka Owsiaka, produkując specjalne wersje swoich produktów. Jutrzenka Colian aktywnie angażuje się w inicjatywy kulturalne w obrębie swojego regionu – juwenalia, pikniki, festyny, organizacja pielgrzymki kaliskiej oraz na skalę ogólnopolską. Przy organizacji Kaliskich Spotkań Teatralnych co rok przyjmowała rolę sponsora brązowego, a w 2013 roku – złotego. Stawia na rozwój i edukację młodzieży, współpracuje z uczelniami. Aktywność tę docenia m.in. kaliski magistrat, który za działalność kulturalną przyznał statuetki Mecenasa Kultury.

Zainteresowania

W wolnym czasie preferuje aktywny wypoczynek. Pasjonuje go sport, fotografia i podróże, które nie tylko dostarczają nowych wrażeń, ale także działają inspirująco oraz kreatywnie. Lubi przemierzać szlaki kryjące w sobie tajemnice historii i przełomowe wydarzenia dla ludzkości. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, łącząc powyższe pasje.

Źródła

Wywiad z panem Janem Kolańskim; archiwum rodzinne; internet.

English abstract

Ancestry Jan Kolański was born on October 4, 1963 in Stawiszyn, district Kalisz. Father, Józef came from Piątek Mały, mother Krystyna, home name Durajczyk, came from Michałów. Parents were farmers. Grandfather Jan, from the father site, and grandmother Krystyna were farmers in Piątek Mały too. Mr. Kolański has an older brother, Józef. Childhood He spent his childhood in Piątek Mały, where he helped his parents on the farm. In the course of his study in technical college, he made first steps in business. He was involved in trade and wanted to become an entrepreneur. Even then, in the early 80s, he knew he was not going to make a career in the state company. Education In 1970, Mr. Kolański started primary school in Piątek Mały, and he studied at the Primary School in Stawiszyn in 1975-1978. In 1978 he started Technical College of Agricultural Mechanization in Marszew and graduated in 1983. Family His wife, Barbara, home name Cieslak, comes from Piątek Wielki. She co-founded the company Ziołopex. Mr. Kolański has three children. The eldest son Mateusz graduated from Warsaw University the faculty of law. The younger son Łukasz is a student at the University of Economics in Wroclaw, management faculty. The youngest daughter Aleksandra is a sixth grade student of Primary School No. 9 in Kalisz. Stages of activity Work experience He started his business in high school. He was involved in trade and even then he felt that he would be an entrepreneur. Since then, he worked only on his own. In the early 90's of XX century, he founded the company Ziołopex. Profile of his activities included: import, export, production and packaging of spices, spice mixes and food additives. In 2003 the company introduced a brand of spices Appetita. Since the beginning of Ziołopex he gradually increased strength and a marketing success of the entire company. Spice industry is a small segment of the market, and because of that the entrepreneur has decided to manufacture a new branch - sweets. Since 2001, he was gradually buying shares of Jutrzenka and became a member of the board of the company. At the turn of 2003 and 2004, he overtook the majority of shares of Jutrzenka SA, and he became the chairman of the board. After taking over the presidency of Jutrzenka he bought the following brands: Goplana (2004), Kaliszanka (2005), Hellena (2007). In 2008, decided to consolidate the activities of the group. The company's name was changed to Jutrzenka Holding SA, then he created Jutrzenka Colian, one of the largest food companies in Poland, a leader of three market branches: confectionery, culinary and beverages. A year later, Mr. Kolański launched a logistics center in Kostrzyń and founded the company Colian Logistic Ltd., dealing with the transportation, freight forwarding and warehousing. In 2011 the company name was changed to Colian SA. In 2013, the group was joined by another company FC Solidarność. Ziolopex, once a small company, became a strong organization, specializing in the production of high quality beverages, branded confectionery and culinary. Mr. Kolański is proud of this undoubted success and enjoys managing the group as well as the position of the chairman of the board. Awards and achievements Competences of Jan Kolański as a founder and CEO of the company and his contribution to the development of the Polish economy have been recognized in numerous competitions. Success in business at local, regional and global level resulted in numerous and prestigious awards: Golden Laurel Award of the 20th anniversary of Agroleague for owners of the best Polish Agrofirm (company Ziołopex brand Appetita) 2013, Award of the Mayor of Kalisz for sponsoring sport in Kalisz, 2013, 2012 , 2011,2010,2009, Award of the Mayor of Kalisz - Patron of Culture 2013, Award of the Polish Chamber of Commerce Silver Umbrella for outstanding achievements in the development of the economy of the region and country, 2011 Wielkopolska Entrepreneur in course of 20 years , 2010 award for his contribution to Kalisz region, 2010 Award for his contribution to Kalisz State Higher Vocational School, 2009 Title of businessman of 2008 for outstanding achievement in business and playing a leading role in the economy of the region and country, 2009 Title of Agroenterpreneur of 2008, Title of Top Manager 2007 The success of the company, headed by Mr. Kolański is reflected by numerous awards and honors granted to the Board, the whole company and individual brands and products. Group and its constituent companies are appreciated in prestigious competitions and rankings of business: Event of Food Market 2013 - Group Colian, for taking over Solidarność the Pearl of the Polish Economy 2012, 2011, 2009 - Jutrzenka Colian Pillars of Polish Economy 2011 – Jutrzenka Colian Business Gazelle 2010 - Jutrzenka Colian Pearl of Polish Exchange 2010 - Jutrzenka Colian Ranking of Stock exchange companies of the year in 2009 – Jutrzenka Holding SA Forbes Diamonds 2010, 2009 - Jutrzenka Colian ranking of leaders Brands 2009 - Jutrzenka Colian Business Gazelle 2007, 2003 - Ziołopex responds to investors, 2011 - Colian SA (Jutrzenka Holding SA) Cooperation with organizations and charity Jan Kolański sits in Wielkopolska Council of Thirty from the initiative of Marshal of the Wielkopolska Region since 2009. He is also vice-president of Polbisco - Polish Association of the Chocolate and Confectionery. He is a member CAOBISCO - European Industry Association of Chocolate and Confectionery. He is also the co-founder and president of the Southern Wielkopolska Food Cluster. Jan Kolański is involved in charity at a local and nationwide scale. He takes part in activities held by institutions whose goal is to help lonely, disabled, in need people. He supports orphanages, associations caring for the elderly, sick, or poverty-stricken. He gets involved in sport like activites directed to inhabitants of Kalisz and surrounding areas. For the sponsorship of sports activities he received several awards - Award of the Mayor Janusz Pęcherz - Sport Summary of the Year (2013, 2012, 2011, 2010, 2009). He is the major sponsor of the National Cycling Race "Amber Road Hellena Tour". He supports Pleszew Volleyball Association "Libero". He promotes physical activity by sponsoring prizes in competitions and dance competitions - including Polish Academic Championship in Ballroom Dance, National Dance Championship Show and Production, Polish Championships of Elder Children in standard and latin dances, Break Dance festival. He cooperates with Kalisz Sport ,Rehabilitation and Recreation Centre as an organizer of artistic events, concerts, performances, exhibitions. Colian Group sponsored men's volleyball team (Grześki Goplana Kalisz - Kalisz Colian club) advanced to the second league. Since 2009 he supports Jurek Owsiak Foundation, producing special versions of products. Jutrzenka Colian actively engages in cultural initiatives within their region – students festival, picnics, organization of Kalisz pilgrimage. He sponsors Kalisz Theatre Meetings as a brown sponsor, and in 2013 gold sponsor. He focuses on the development and education of young people, cooperates with universities. This activity is also recognized by Kalisz magistrate awarding statuettes of the Patron of Culture. Interests In his free time he prefer active holidays. He is keen on sport, photography and travel, which not only provide new experiences, but also inspire creativity. He likes to wander around discovering the mysteries of history and milestones for mankind. He spends his free time with his family, combining these passions.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola
Gmina Stawiszyn, powiat kaliski

Kalendarium:

  • 1978 ― Nauka w Technikum Mec...
  • 1974 ― Nauka w Szkole Podsta...
  • 1970 ― Nauka w Szkole Podsta...
  • 1963 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: