Jan Kaczmarek image

Jan Kaczmarek

ur. 1938
 
 
 
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
Dyplom uznania za społeczną służbę w szeregach ochotniczego pożarnictwa

Dyplom uznania za sumienną i ofiarną pracę na rzecz rozwoju obrony cywilnej

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Odznaczenie

Podziękowanie od Koła Gospodyń Wiejskich Sobótka

Podziękowanie od Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Podziękowanie od Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych Pleszew

Podziękowanie od Związku Polskiego

Przyjaciel Szkoły

Wyróżnienie za Kronikę Wsi Sobótka

Zdjęć: 17

Pochodzenie

Jan Kaczmarek urodził się w 1938 r. w Sobótce jako syn Heleny (1902-1986) i Stanisława (1902-1982).

Dzieciństwo

Całe swoje dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Sobótce. W 1949 r., jako młody chłopiec i ministrant, był uczestnikiem uroczystości powrotu dzwonu kościelnego do Sobótki, wywiezionego w czasie II wojny światowej do Niemiec (gdzie miał być przetopiony na armaty). Dzwon ten jest cennym zabytkiem, gdyż został ufundowany w 1548 r. przez dziedziczkę Jadwigę Sobocką. Od pamiętnej chwili odzyskania go aż do dzisiaj wisi on na dzwonnicy kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sobótce.

Edukacja

W 1951 r., w wieku 13 lat, ukończył Szkołę Podstawową w Sobótce. Ówczesny kierownik szkoły Edward Juszczyk, namówił go do dalszego kształcenia i pod jego wpływem rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie. W ostatniej klasie tego liceum odbył praktykę w szkole podstawowej w swojej rodzinnej wsi, gdzie zdobywał doświadczenie pedagogiczne i wiedzę praktyczną.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Po ukończeniu liceum podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.

Etap drugi

W 1962 r. rozpoczął studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stamtąd wrócił do Oleśnicy, gdzie podjął pracę w Technikum Kolejowym.

Kolejne etapy...

W 1978 r. wrócił do swojej rodzinnej wsi i objął stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej. Od 1990 r., przez okres 10 lat, pracował jako nauczyciel historii w tejże placówce.

Po 32 latach pracy pedagogicznej, w wieku 52 lat, przeszedł na emeryturę. Do dzisiaj mieszka w Sobótce i jest bardzo aktywnym działaczem i przyjacielem szkoły.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych...

Już od najmłodszych lat interesował się geografią i historią Polski, lubił też sport i turystykę. Swoje pasje rozwijał będąc już nauczycielem. Organizował liczne wycieczki, obozy, rajdy dla uczniów i dorosłych. Do dzisiaj jego największą pasją pozostała historia. Dzięki niej zainteresował się przeszłością Sobótki i okolic. Za swoją pracę zawodową, w czasie której kształtował młode pokolenia, otrzymał liczne wyróżnienia.

Za służbę w szeregach ochotniczego pożarnictwa i zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska wiejskiego, otrzymał liczne podziękowania. Przez cały okres pracy w szkolnictwie był aktywnym członkiem ZNP. Został wyróżniony za realizację zadań związku, pomnażanie jego dorobku i utrwalanie chlubnych tradycji.

Jako nauczyciel historii wielokrotnie przygotowywał uczniów do konkursów, za co otrzymał podziękowanie z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Karola Seiferta oraz Wiceprezes Zarządu DIAK Joannę Tekielak.

Jako mieszkaniec Sobótki i nauczyciel historii, podjął się napisania kroniki wsi. Jego praca jest cennym źródłem poznania dziejów Sobótki i okolic.

Współpracował z licznymi organizacjami, instytucjami oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, któremu przekazał cenne zbiory tradycji ludowej regionu wielkopolskiego, a tym samym zasilił ekspozycję Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Angażował się w przygotowywanie wyborów do Rad Narodowych, za które otrzymał liczne podziękowania.

Społeczność sobótkowska ceni go również za to, że w 1978 r. stanął wśród pomysłodawców, którzy zawiązali komitet budowy sali gimnastycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sobótce. Sala ta służy uczniom do dnia dzisiejszego, a obecnie przechodzi swój renesans i już od września 2014r. uczniowie zobaczą ją w nowej odsłonie.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Marcin Kaczmarek, Szymon Nowak, Kacper Nowicki, Miłosz Pilc, Maurycy Trawiński
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa
Gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski

Zobacz też: