Jan Jasiński image

Jan Jasiński

ur. 12 grudnia 1887
zm. 11 listopada 1951
Edukacja | Filozofia i religia
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście ucz...”
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Teodozji Kazimierczyk w Tarnówce
Dokument nadający księdzu tytuł proboszcza.

Grób Księdza Jana Jasińskiego

Grób Księdza Jana Jasińskiego

Kościół w Tarnówce.

Ks.Jan Jasiński

Ksiądz Jan Jasiński

Wywiad
Zdjęć: 6
Nagrań: 1

Wiadomości wstępne.

Jan Jasiński urodził się 12.12.1887 r. w Laszkach Murowanych pod Lwowem ( obecnie Ukraina). Zmarł 11.11.1951 r. podczas odprawianej przez siebie mszy świętej za Ojczyznę w dniu Święta Niepodległości.
Niewiele jest informacji na temat życia bohatera. Z tamtych czasów zachowało się jedyne jedno zdjęcie, wywieszone na plebanii. Oto, czego dowiedzieliśmy się o księdzu Janie.
Życie kapłańskie i posługa duszpasterska.

Został wyświęcony 30.06.1912 r. Do Tarnówki (powiat złotowski, województwo wielkopolskie) przybył w ramach akcji ,,Wisła'' 22.06.1946 r., przesiedlony z archidiecezji lwowskiej. Księdzem parafii w Tarnówce został w tym samym roku. Przez parafian został powitany chlebem i solą.Od samego początku zabrał się energicznie do pracy. W pierwszym tygodniu swego pobytu odwiedził cztery kościoły w miejscowościach filialnych aby zapoznać się z ludźmi. Jednak kościoły były puste i chociaż nie doznały większych zniszczeń w czasie wojny, wszystkie wymagały remontu. Pierwsze niezbędne sprzęty były pożyczane najczęściej z Krajenki (powiat złotowski, województwo wielkopolskie), potem stopniowo kupowano własne (mieszkańcy chętnie ofiarowali datki pieniężne na ten cel).
Ksiądz Jan w różny sposób organizował fundusze na zakup najpotrzebniejszych sprzętów, szat i naczyń, np. uzyskując zwolnienie od przekazywania kolekty do Gorzowa. Jeszcze w 1946 r. zaproponował i uzyskał potwierdzenie tytułu dla kościoła w Tarnówce: "Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny". Rozpoczął pracę katechetyczną w miejscowej szkole podstawowej w dniu 24.06.1946 r. Latem 1946 r. otrzymał od ojców dominikanów nominację na dyrektora Różańca Świętego, mógł więc zakładać grupy różańcowe. Około 9 lipca 1946 r. ksiądz Jasiński pojechał do Gorzowa Wielkopolskiego i tam - ku własnemu zaskoczeniu - został mianowany dziekanem dekanatu złotowskiego.
Dnia 15.11.1946 r. uzyskał pozwolenie na zbudowanie stacji Drogi Krzyżowej. Dnia 12.02.1947 r. dokonał szczegółowego opisu wszystkich kościołów w Tarnówce i okolicy, mógł zatem przeprowadzić ich inwentaryzację. Jeśli porównamy stan i wyposażenie kościołów z sytuacją powojenną to zdumienie może wzbudzić fakt, że w tak krótkim czasie doprowadzono kościoły do stanu używalności w zakresie liturgii katolickiej. Nasz bohater poświęcił trzy krzyże w Tarnówce: pierwszy na środku wsi dnia 25.04.1947 r., drugi przed wsią 27.04.1947 r. oraz trzeci przy plebanii 10.05.1947 r.
Po raz pierwszy po wojnie udzielił I Komunii Św. w dniu 25.05.1947 r., w tym czasie poświęcił też krzyże w Sokolnej (powiat złotowski, województwo wielkopolskie), Piecewie (powiat złotowski, województwo wielkopolskie) i Osówce (powiat złotowski, województwo wielkopolskie). Następnie poświęcił kaplicę w Piecewie i 8 grudnia 1947 r. kościół w Sokolnej, nadając mu imię Podwyższenia Krzyża. W 1948 r. założono światło elektryczne w kościele w Tarnówce, a po odpuście (w lipcu 1949 r.) odmalowano ołtarz i zakrystię, dzięki czemu kościół nabrał dostojeństwa i należytego wyglądu.
W 1951 r. za jego sprawą nastąpiło powstanie parafii, na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez Kurię Gorzowską dnia 15 maja 1951 r. Dekret wszedł w życie z dniem 1 czerwca tegoż roku. Powierzono nowo mianowanemu proboszczowi oficjalne zarządzanie Parafią p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce. Wraz z awansem przybyło mu obowiązków. Niestety, ksiądz Jan niedługo cieszył się z prawnie nadanego mu tytułu proboszcza.
11 listopada 1951 r. podczas odprawiania mszy świętej zasłabł i mszy nie dokończył, mimo że przytomność odzyskał. Parafianie zanieśli go na plebanię, gdzie po trzech godzinach zmarł. Pogrzeb odbył się 15 listopada 1951 r. Mszę świętą pogrzebową prowadził ks.prałat Tadeusz Załuczkowski, Ordynariusz Gorzowski, w asyście szesnastu kapłanów i rzeszy wiernych.Nasz bohater został pochowany na miejscowym cmentarzu. W krótkim czasie parafianie ufundowali zmarłemu pomnik, jako wyraz uznania, szacunku i podziękowania. Śmierć księdza kanonika Jana Jasińskiego zamknęła ważny etap tworzenia kościoła katolickiego na terenie naszej gminy.
Znaczenie postaci.

Był to człowiek wielkiej charyzmy, całkowicie oddany swemu powołaniu, któremu przyszło pracować w ciężkich czasach, w latach 1946-1951. Pozostały jednak wymierne efekty jego pracy. Najistotniejsza to erygowanie parafii w Tarnówce, obejmującej swym zasięgiem cztery kościoły, które zostały odnowione i wyposażone w sprzęt liturgiczny. Dbając o rozwój parafii, ksiądz przysłużył się do szybkiego zasiedlenia tego terenu przez migrujące polskie rodziny, które z racji bliskości kościoła katolickiego chętnie wybierały Tarnówkę na miejsce swojego zamieszkania. Ówczesne dzieci zapamiętały księdza, który zawsze częstował je cukierkami. Wtedy to był prawdziwy rarytas!
Na uwagę zasługuje fakt, iż ksiądz Jasiński został pierwszym w historii dziekanem dekanatu złotowskiego i stałym duszpasterzem parafii z mocy upoważnienia samego Prymasa Polski, doktora Stanisława Wyszyńskiego.

Źródła: wywiad z księdzem proboszczem Jerzym Ruszkowskim, kroniki szkolne i parafialne, wspomnienia dawnych parafian, notatki prasowe ( " Aktualności Lokalne"), publikacje- Joanna Stawiszyńska "Parafia Rzymsko- Katolicka w Tarnówce w latach 1945-1987".

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Kamil Arendt, Weronika Biadon, Anna Bober, Daria Cieślik, Kacper Siama
Nauczyciel prowadzący: Barbara Banaś-Cieślarska
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Teodozji Kazimierczyk w Tarnówce
Gmina Tarnówka, powiat złotowski

Kalendarium:

  • 1887 ― Narodziny bohatera
  • 1951 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Cokolwiek uczyniliście...”

Zobacz też: