Jadwiga Miluśka-Stasiak image

Jadwiga Miluśka-Stasiak

ur. 16 lipca 1953
 
Edukacja | Literatura | Nauki społeczne i humanistyczne
„Życie jest ciągłym poznawaniem”
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Absolutorium w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 1977

Artykuł o historii Cieni z okazji uroczystości poświęcenia odnowionej figury św

Dyplom do Srebrnego Medalu Towarzystwa im

Honorowa Odznaka PTTK

Jadwiga Miluśka - Stasiak z uczniami

Kira Gałczyńska w bibliotece w Opatówku 2010

Konferencja Biblioteka jako okno na Europę w Muzeum w Opatówku - 2004

Konferencja poświęcona Kamieńcowi Podolskiemu w kaliskim ratuszu - 2002

Korowód Lokomotywa ulicami Opatówka dla uczczenia J

Księga ochrzczonych - akt chrztu

Najstarszy dokument rodzinny (1680 r.) dotyczący zakupu wiatraka

Odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

Odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego, wręcza starosta Leszek Aleksandrzak - 2005

Odznaczenie „Za Zasługi dla Powiatu Kaliskiego”

Odznaka Ministra Kultury i Sztuki RP - „Zasłużony Działacz Kultury”

Podpisanie umowy między Gminą reprezentowaną przez Sebastiana Wardęckiego, a Biblioteką - Program Rozwoju Bibliotek -2011

Promocja książki o Opatówku -2012

Przed bajkową nocą w bibliotece - 2005

Przed tablicami historycznymi w parku -2014

Przed zamkiem w Rapperswilu, gdzie mieści sie Muzeum Polskie - 2007

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak

Publikacja Jadwigi Miluśkiej – Stasiak; udział w wydaniu tomu wierszy Stefana Gillera

Rajd rowerowy na Koniec Świata zorganizowany przez bibliotekę - 2011

Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Tilburg Holandia - wyjazd na wykłady w Katol. Uniwers

Uroczystość poświęcona 150

Warsztaty biblioteczne dla grupy projektowej

Wernisaż Władysława Kościelniaka - 2013

Wielce zasłużonym - odznaczenie dla biblioteki - 2004

Wystawa dokumentów Gillerów - 1999

Wystawa poświęcona Agatonowi Gillerowi - 2011

Wywiad z Jadwigą Miluśką - Stasiak

Wywiad z siostrą Jadwigi Miluśkiej - Stasiak - Barbarą Sulwińską

Z Eligiuszem-Kor Walczakiem w bibliotece -1994

Z Władysławem Kościelniakiem - omawianie znaleziska dokumentów

Zajęcia warsztatowe dla grupy projektowej

Zapoznanie uczniów z XVIII-wiecznymi księgami parafialnymi

Z babcią i młodszą siostrą 1958

Z córkami na łące - 2014

Z mamą na promocji książki „Nieznana korespondencja rodziny Gillerów” 2001

Z tatą na łące - 1975

Śladami wybitnych opatowian - tablica pamiątkowa Leona Nowaka w Rawiczu - 2007

Cz.I-Wywiad z Jadwigą Miluśką-Stasiak
Cz.II-Wywiad z Jadwigą Miluśką-Stasiak
Cz.III-Wywiad z Jadwigą Miluśką-Stasiak
Wywiad z siostrą pani Jadwigi
Artykuły w czasopiśmie „Opatowianin” napisane przez Jadwigę Miluśką – Stasiak
Biogramy opatowian napisane przez Jadwigę Miluśką – Stasiak
Publikacje Jadwigi Miluśkiej – Stasiak
Zdjęć: 53
Filmów: 3
Nagrań: 1
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Jadwiga Miluśka-Stasiak, regionalistka i bibliotekarka. Ur. 16 lipca 1953 r. w Opatówku (pow. kaliski) jako córka Zygmunta Miluśkiego i Henryki ze Spławskich. Jej przodkowie mieszkali w Opatówku od co najmniej 300 lat (najstarszy dokument rodzinny pochodzi z 1680 r.)

Rodzina

Pani Jadwiga wyszła dwukrotnie za mąż. Z pierwszego związku z Wacławem Bunclerem ma trzy córki: Annę (ur. 1980 r.) - doktora filologii fińskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Katarzynę (ur. 1981 r.) - właścicielkę szkoły języka angielskiego „Katesland” w Warszawie i Dorotę (ur. 1984 r.) - przedstawicielkę firmy Fragrance Resources GmbH w Polsce. W 2008 r. wyszła za mąż za Jana Stasiaka - Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Jej siostra - Barbara Sulwińska - jest bibliotekarką.

Edukacja

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Opatówku kontynuowała naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W roku 1972 rozpoczęła studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu- kierunek: Ekonomika Handlu Zagranicznego. Tytuł magistra ekonomii uzyskała w 1977 r. W roku 1989 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim - kierunek: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.

Praca

W 1977 r. rozpoczęła pracę jako specjalistka do spraw handlu w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych ,,Winiary”. Pracowała w tej branży przez 10 lat. Jej największym marzeniem była praca w bibliotece w rodzinnej miejscowości. Marzenie to spełniło się i w roku 1987 otrzymała posadę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku, a w 1988 r. została kierownikiem tej biblioteki. Od 1999 r. jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. W tym samym roku bibliotece w Opatówku powierzono zadania biblioteki powiatowej dla powiatu kaliskiego (ziemskiego).

Działalność regionalna

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak napisała wiele publikacji książkowych i artykułów na temat „małej ojczyzny”.

Popularyzuje wiedzę o regionie poprzez konkursy o tematyce regionalnej, konkursy genealogiczne, wystawy. Brała udział w realizacji amatorskich filmów o Opatówku. Uczestniczy w konferencjach regionalnych. Organizuje rajdy piesze i rowerowe po okolicy oraz spotkania z seniorami poświęcone historii Opatówka i okolic. Gromadzi materiały dotyczące dziejów swojej miejscowości i opatowian.

Działania na rzecz Opatówka

Jadwiga Miluśka-Stasiak jest osobą zasłużoną dla Opatówka. Dzięki jej interwencji poddano konserwacji bardzo cenną, zabytkową figurę św. Jana Nepomucena w Opatówku. W celu zdobywania informacji o Opatówku, opatowianach i informacji genealogicznych przeszukuje zbiory biblioteczne i archiwalne, utrzymuje kontakty z opatowianami i przyjaciółmi Opatówka w Polsce i na świecie. Od lat poszkuje informacji na temat AgatonaStefana Gillerów. Znalazła historyczne dokumenty dotyczące tej rodziny. Popularyzuje postaci i twórczość tych wielkich opatowian poprzez wystawę dokumentów Gillerów w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w 1999 r. oraz publikacje na ich temat. Odwiedziła Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, którego jednym z założycieli był Agaton Giller, i zaangażowała się w ratowanie tegoż muzeum. Opublikowała reprinty książek autorstwa Agatona i Stefana Gillerów. Z jej inicjatywy jednej z ulic i bibliotece w Opatówku nadano imię Braci Gillerów. W 1999 r. zinwentaryzowała i przekazała do ambasady rosyjskiej znalezioną w Opatówku radziecką wojenną pocztę polową. Bardzo chętnie współpracuje z opatowianami i osobami pochodzącymi z Opatówka przy gromadzeniu materiałów, dokumentów i fotografii. Inwentaryzowała historyczne dokumenty znalezione w kościele parafialnym w Opatówku w 2007 r. W tutejszym parku ustawiła 8 tablic informacyjnych o historii Opatówka oraz 4 w holu biblioteki przedstawiające wybitnych opatowian.

Zrobiła także wiele dla biblioteki, której jest dyrektorem. W 1997 r. rozpoczęła komputeryzację biblioteki w Opatówku. Była to pierwsza skomputeryzowana biblioteka publiczna w powiecie kaliskim. Szczególnym wyróżnieniem dla tej książnicy jest fakt, że jest jedyną w Polsce biblioteką gminy wiejskiej, która od 15 lat prowadzi zadania biblioteki powiatowej. W okresie przedakcesyjnym w 2003 r. pani Jadwiga uzyskała grant z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na projekt „Biblioteka jako okno na Europę”. Otrzymała dotację z Fundacji Polsko-Amerykańskiej dla Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Opracowała 7 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, z czego na 3 otrzymała dofinansowanie. Współpracuje z władzami samorządowymi i wieloma instytucjami na terenie Opatówka w celu aktywizacji i promocji własnej miejscowości.

Działalność społeczna

W 1990 r. Jadwiga Miluśka-Stasiak była współzałożycielką Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Pełni w nim funkcję wiceprezesa Zarządu. Wspólnie z grupą opatowian działa na rzecz Opatówka i gminy. Organizuje różnego rodzaju spotkania z działaczami kultury i pisarzami oraz imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne. Jej celem jest rozbudzenie wśród mieszkańców Opatówka zainteresowania historią i pięknem naszej „małej ojczyzny”.

Zainicjowała w 1990 r. wydawanie lokalnego czasopisma „Opatowianin” i była jego współredaktorem. Od 1996 r. pełniła funkcję redaktora naczelnego. Czasopismo to wychodziło do 2007 r., ukazały się 132 numery. Wszelkie prace redakcyjne - skład, powielanie i kolportaż - odbywały się w bibliotece. W czasopiśmie umieszczane były ciekawe informacje o Opatówku i jego mieszkańcach oraz utwory literackie twórców związanych z Opatówkiem.

Od 1989 r. należy do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Początkowo była członkiem tego towarzystwa, od 2000 do 2008 r. pełniła funkcję członka Zarządu KTPN, a od 2012 r. jest skarbnikiem. Jadwiga Miluśka-Stasiak jest również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Bierze udział w konferencjach organizowanych przez towarzystwa, przygotowuje referaty i prelekcje. Jest także członkiem: Klubu Turystyki Górskiej „Watra” przy Oddziale PTTK WSK PZL Kalisz, Komitetu Gminnego Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Komisji Stypendialnej przy Urzędzie Gminy w Opatówku.

Zainteresowania

Jadwiga Miluśka - Stasiak interesuje się historią, szczególnie regionalną. Pragnie przybliżyć dzieje Opatówka, które są bardzo ciekawe. Zainteresowanie genealogią, dziejami rodziny zaszczepił w niej wujek, pisarz Eligiusz Kor-Walczak. Zajmuje się również biografistyką. Napisała kilka biogramów znanych i zasłużonych ludzi z Opatówka. Chciałaby, aby hasła poświęcone opatowianom znalazły się w słownikach biograficznych i pamięć o tych osobach nie zaginęła. Interesuje się także muzyką klasyczną, uprawia turystykę pieszą i rowerową, lubi podróżować i zwiedzać Polskę i inne kraje.

Publikacje

1. Artykuły w czasopiśmie „Opatowianin” i w innych czasopismach, takich jak: „Kalisia Nowa”, „Filatelista”, „Asnykowiec”, „Przegląd Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”.

2. Współpraca przy wydaniu teki rysunków Opatówka Władysława Kościelniaka- „Gmina Opatówek w rysunkach Władysława Kościelniaka” - 1997 r.

3. Publikacje w „Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, w „Roczniku Kaliskim”.

4. Biogramy opatowian w „Słowniku Biograficznym Wielkopolski Południowo - Wschodniej”, w „Szkole Kaliskiej”.

5. 1994 r. - „Gmina Opatówek 1993-1994. Informator”.

6. 1999 r.- współautorka publikacji „W stronę Miasteczka Róży Wiatrów” (w 50. rocznicę utworzenia biblioteki gminnej w Opatówku).

7. 2001 r. - „Nieznana korespondencja rodziny Gillerów” (opracowanie i publikacja listów rodziny Gillerów znalezionych w ich domu rodzinnym).

8. 2002 r. - udział w wydaniu tomu wierszy Stefana Gillera - „Dwie chwile”.

9. 2002 r. - „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku”.

10. 2004 r. - „Tożsamość lokalna w społeczeństwie europejskim” (wydawnictwo z materiałami pokonferencyjnymi , w tym własny artykuł).

11. 2005 r.- „Rejestr ekslibrisów Władysława Kościelniaka 1964-2004”.

12. 2005 r. - „Bliskie piękno. Gmina Opatówek” (tekst folderu Gminy Opatówek).

13. 2009 r. - „Krótki zarys dziejów księgozbiorów i bibliotek w Opatówku w 60-lecie istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej”.

14. 2010 r. - „90 lat temu... Z dziejów opatowskiego harcerstwa”.

15. 2012r. - „W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś”.

16. 2012 r. - „Z dziejów parafii w Opatówku(w setną rocznicę konsekracji obecnego kościoła).

17. Publikacje na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl

Odznaczenia i nagrody:

1. 1992 r. - nagroda Wojewody Kaliskiego z okazji inauguracji roku kulturalno-oświatowego za całokształt pracy.

2. 1999 r. - odznaka Ministra Kultury i Sztuki RP „Zasłużony Działacz Kultury”.

3. 2001 r. - WBPiCAK w Poznaniu - tytuł - „Osobowość - Bibliotekarz - Regionalista”.

4. 2001 r. - nagroda Starosty Kaliskiego za zasługi na rzecz krzewienia kultury wręczona z okazji inauguracji roku kulturalnego w powiecie kaliskim.

5. 2002 r. - odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

6. 2004 r.- Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją „Wielce Zasłużoną dla Kultury” - odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

7. 2005 r.- wyróżnienie za ogromną pasję i zaangażowanie w badaniu i dokumentowaniu historii własnego regionu oraz za podejmowane różnorodne działania wspomagające budowę i utrwalanie świadomości regionalnej, tożsamości i poczucia więzi z własną „małą ojczyzną”.

8. 2005 r. - Medal „Za Zasługi dla Powiatu Kaliskiego”.

9. 2005 r. - Srebrny Krzyż Zasługi.

10. 2005 r. - Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

11. 2005 r. - Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej.

Znaczenie postaci

Jadwiga Miluśka-Stasiak jest osobą zasłużoną dla naszej gminy, skarbnicą wiedzy o Opatówku i okolicy. Dzięki niej mieszkańcy i następne pokolenia odziedziczą ogromną wiedzę o historii naszej miejscowości i o ludziach, którzy żyli i działali na rzecz naszego regionu. Za sprawą tej regionalistki dowiadujemy się o ciekawych dziejach Opatówka, poznajemy piękno naszej miejscowości. Pani Jadwiga jest przykładem patriotyzmu i całkowitego oddania się swojej „małej ojczyźnie” i jej mieszkańcom. To wzór do naśladowania i inspiracja do poszukiwań informacji o regionie, pogłębiania wiedzy. Jadwiga Miluśka - Stasiak rozbudza ciekawość i mobilizuje do działania. Chętnie pomaga ludziom, którzy tak jak ona kochają swoją miejscowość. Jej działalność regionalna sprawia, że historia Opatówka jest znana przez coraz większą rzeszę Polaków.

Źródła

Życiorys napisany przez Jadwigę Miluśką-Stasiak;

Archiwum własne i dokumenty prywatne Jadwigi Miluśkiej-Stasiak;

Publikacje w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów;

Czasopismo „Opatowianin” z lat 1990-2007;

Wywiad z Jadwigą Miluśką-Stasiak;

Wywiad z Barbarą Sulwińską-siostrą Jadwigi Miluśkiej-Stasiak;

Księga parafialna w Opatówku;

http://www.biblioteka.opatowek.pl/biblioteka/kontakt.html

English abstract

Jadwiga Miluśka-Stasiak was born on the 16th of July, 1953 in Opatówek. Her parents were: Zygmunt Miluśki and Henryka born Spławska. She has three daughters. Her family has been living in Opatówek for centuries. She graduated at Academy of Economics in Poznań, then she continued her studies in subject of librarianship in University of Łódź. In 1977 she was employed in the Kalisz Factory of Food Concentrates “Winiary”, and from 1987 in the Commune Library in Opatówek. She is a director of this library. Jadwiga Miluśka-Stasiak, as librarian, organizes a lot of events for the readers and people from Opatówek, but the main subject of her activity is regionalism. She is interested in the history of Opatówek and collects the information, documents, books, old photographs, holds the meetings of citizens and historians devoted to the history and famous people descended from Opatówek. She arranges exhibitions of old photographs and documents. She popularizes the knowledge about Opatówek especially among children and pupils of schools in region. She wrote many articles about Opatówek in local periodical “Opatowianin” that has been edited in the library in Opatówek for 17 years under her editorship. She is an author of books about Opatówek, Commune Opatówek, Agaton Giller and Stefan Giller, who are the patrons of the library. She also publishes the biographies of famous people from Opatówek in the biographical editions. She is one of the founders and vicepresident of The Society of Opatówek Friends, the member of The Kalisz Society of Science Friends and the member of The Mountain Club of the Polish Tourist and Sightseeing Society “WATRA”. Her activity had been honoured with many distinctions, among them Silver Cross of Merit and the Medal “Labor Omnia Vincit”.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Gmina Opatówek, powiat kaliski

Kalendarium:

 • 1953 ― Narodziny bohatera
 • 1977 ― specjalistka do spraw...
 • 1977 ― otrzymała tytuł magis...
 • 1988 ― kierownik Gminnej Bib...
 • 1989 ― ukończyła studia pody...
 • 1990 ― współzałożycielka Tow...
 • 1999 ― dyrektor Gminnej Bibl...
 • 1999 ― odznaka Ministra Kult...
 • 2001 ― „Nieznana koresponden...
 • 2005 ― Srebrny Medal Towarzy...
 • 2012 ― publikacja „ Z dziejó...

Cytaty:

 • „Życie jest ciągłym poz...”

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • > Asnykowiec
 • > Filatelista
 • > Kalisia Nowa
 • > Kronika Wielkopolski
 • > Nieznana korespondencj...
 • > Opatowianin
 • > Przegląd Wielkopolski
 • > Rocznik Kaliski
 • > Szkoła Kaliska
 • > Słownik Biograficzny W...
 • > Z dziejów parafii w Op...
 • > Zeszyty Naukowe Kalisk...
 • > Bracia Gillerowie
 • > Eligiusz Kor-Walczak
 • > Władysław Kościelniak
 • > Kaliskie Towarzystwo P...
 • > Towarzystwa Przyjaciół...
 • > Towarzystwo Przyjaciół...