Jadwiga Kurzawska image

Jadwiga Kurzawska

ur. 27 kwietnia 1931
zm. 14 marca 2010
 
„Dyplomy są mało ważne, liczy się konkretne działanie… A to, co się robi bez s...”
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim
Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Grób rodzinny Państwa Kurzawskich

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub Seniora

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska.

Legitymacje członkowskie

Legitymacje członkowskie

Legitymacje członkowskie

Legitymacje członkowskie

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Odznaczenia

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Rodzina pani Jadwigi.

Rodzina pani Jadwigi.

Rodzina pani Jadwigi.

Rodzina pani Jadwigi.

Rodzina pani Jadwigi.

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek

Szkoła Młodych Pielęgniarek.

Zdjęcie legitymacyjne

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Miejsca w Koźminie Wlkp.związane z życiem i pracą pani Jadwigi Kurzawskiej.
Zdjęć: 68
Filmów: 1


Pochodzenie

Pani Jadwiga Kurzawska, z domu Rak urodziła się 27 kwietnia 1931 roku w miejscowości Wojciechowice - Ostrołęka. Była córką Norberta i Janiny
z Krajewskich. Norbert Rak służył w V Pułku Ułanów Zasławskich. Jego żona Janina nie pracowała zawodowo, zajmowała się wychowywaniem dzieci oraz prowadzeniem domu. Jako dziecko, pani Jadwiga mieszkała w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 18. Miała czworo rodzeństwa: trzech starszych braci: Mieczysława, Eugeniusza i Jerzego oraz młodszą siostrę Basię. Ojciec oraz bracia w czasie II wojny światowej walczyli w szeregach Armii Krajowej. Mieczysław został za to stracony w obozie zagłady w Buchenwaldzie, młodszy Jurek zginął w czasie walk o Ostrołękę. Dla rodziny był to ogromny cios.

Edukacja i praca zawodowa

23 sierpnia 1949 roku pani Jadwiga ukończyła Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Ostrołęce (tzw. mała matura). W dniu 24 sierpnia 1949 roku otrzymała Poświadczenie Obywatelstwa i wyjechała do Poznania.
Od 7 lutego 1950 roku do 14 grudnia 1951 roku uczyła się w dwuletniej Szkole Pielęgniarstwa w Poznaniu. W czasie nauki wykazała szczególne zainteresowanie w dziedzinie pielęgniarstwa zakładowo - szpitalnego. W dniu 13 grudnia 1951 roku zdała egzamin końcowy, uzyskując tytuł pielęgniarki i stałe prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej na terenie całego kraju.
W 1952 roku rozpoczęła pracę w wyuczonym zawodzie. Z nakazu wysłano ją do Słupska do szkoły pielęgniarskiej, jako nauczyciela zawodu. Miasto było strasznie zniszczone wskutek działań wojennych. Trwała jego odbudowa. Po trzech miesiącach zlikwidowano placówkę, a sprzęt medyczny przewieziono do Krotoszyna. Pani Jadwiga została skierowana do Szkoły Młodych Pielęgniarek w Krotoszynie, gdzie pracowała jako instruktorka,
a następnie zastępca dyrektora.
Od 31 sierpnia do 30 września 1953 roku uczestniczyła w kursie dla instruktorek pielęgniarstwa w Ośrodku Szkolenia Pielęgniarek PCK w Warszawie. W 1962 roku ukończyła naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i 13 czerwca 1962 roku otrzymała Świadectwo Dojrzałości. Ponadto ukończyła w Poznaniu miesięczny kurs dla pielęgniarek środowiskowych oraz kurs „Specjalizacja w pielęgniarstwie środowiskowym”
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych w Warszawie.
W 1977 roku przy Ośrodku Zdrowia w Koźminie Wlkp. powstał punkt opieki i pomocy chorym w domu, w którym pani Jadwiga pracowała w niepełnym wymiarze godzin. Wkrótce została kierownikiem koźmińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Zajęła się organizacją pracy sióstr PCK. Na początku zgłoszono niewielką liczbę osób potrzebujących, ponieważ osoby starsze i ich rodziny nie miały zaufania do sióstr PCK. Jednak praca rozwijała się szybko. Wkrótce doceniono poświęcenie i dobre serce, ludzie dostrzegli jak wielką pomoc niosą siostry PCK. Po kilku latach liczba zatrudnionych sióstr wzrosła z kilku osób na początku działalności do 29.

Życie osobiste

Jej życie osobiste układało się pomyślnie. W 1956 roku wyszła za mąż za Kazimierza Kurzawskiego. Ślub cywilny odbył się w Krotoszynie w maju 1956 roku, zaś kościelny w rodzinnym jej mieście Ostrołęce, 5 sierpnia tego samego roku. Od tego też roku zamieszkała w Koźminie Wlkp.
w mieszkaniu służbowym męża mieszczącym się w budynku Technikum Rachunkowości Rolnej, obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Mąż pani Jadwigi Kurzawskiej pracował jako nauczyciel w tej szkole. W listopadzie 1957 roku na świat przyszły bliźnięta: Ewa i Adam. W 1958 roku pani Jadwiga rozpoczęła pracę w Ośrodku Zdrowia jako pielęgniarka, następnie jako przełożona. Funkcjonowała wówczas także poradnia dziecięca i bardzo dużą wagę przywiązywano do higieny szkolnej. W roku 1964 pani Jadwiga zamieszkała wraz z rodziną w wybudowanym przez siebie domu przy ul. Zamkowej 14.