Jacek Olszewski image

Jacek Olszewski

ur. 27 lipca 1969
 
Edukacja | Polityka i społeczeństwo | Sport
 
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Jacek Olszewski

Jacek Olszewski

Uczniowie z naszym bohaterem

medal

mistrz

podziękowanie

Wywiad z Jackiem Olszewskim
Zdjęć: 6
Filmów: 1

Jacek Olszewski

Urodzony 27 lipca 1969 r. w Kole.

Rodzice; Mieczysław, Wojciech Olszewski, ur. w Dąbrowie, kasjer w Banku Spółdzielczym w Kole. Zofia Olszewska ur. w Dąbrowie, księgowa POM Wrząca Wielka.

Ukończone Uczelnie: Studia Wyższe Magisterskie Teologiczno-filozoficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - 1997r. Studia Podyplomowe z Wychowania Fizycznego - 2002 r. Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą - 2007 r.

Nauczyciel religii i wychowania fizycznego w ZST w Kole od 01.09.1993r., Gimnazjum w Sokołowie od 2002 r. Animator Sportu i Rekreacji na ,,Orliku'' we Wrzącej Wielkiej od 2011 r.

W pracy zawodowej odniósł wiele sukcesów sportowych z młodzieżą ponadgimnazjalną. Do największych należy zaliczyć zajęcie I miejsca w Wielkopolsce w piłkę nożną szkół ponadgimnazjalnych 2013 r. Wielokrotnie prowadził zespół ZST w Kole do zwycięstwa w zawodach Powiatu Kolskiego w piłce siatkowej i ręcznej. Jego drużyny zajmowały wysokie miejsca w zawodach Rejonu Konińskiego.

Działalność społeczna Pana Jacka ma bardzo szeroki zakres. Od 22 lat, czyli od pierwszej edycji, wspiera WOŚP. W latach 2010-2012 był Szefem Sztabu Kolskiego WOŚP. W latach 1997-2002 prowadził Koło Wolontariackie, które zrzeszało młodzież szkolną chcącą nieść pomoc ludziom upośledzonym fizycznie i psychicznie. W ten sposób starał się uwrażliwić młodzież na potrzeby innych ludzi, słabszych, nie potrafiących samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, a jednocześnie wskazywał możliwość integracji z tymi osobami. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Koordynatora Powiatu Kolskiego Organizacji Pozarządowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, niosąc pomoc osobą najbardziej potrzebującym w naszej społeczności lokalnej. Sprawując funkcję Animatora Orlika założył i rozpropagował rozgrywki piłki nożnej tzw. Wrzącką Ligę Orlika. Obecnie występuje w niej 20 zespołów podzielonych na I i II ligę. W okresie wakacyjnym organizuje rozgrywki w ramach Młodej Ligi, oddzielnie dla młodzieży gimnazjalnej i dzieci ze szkół podstawowych. Rozgrywki te cieszą się wielkim zainteresowaniem. Organizuje turnieje charytatywne, a zebrane w nich pieniądze przeznacza dla osób najbardziej potrzebujących.

Za swoja działalność zawodową i społeczna wielokrotnie był nagradzany, przez: Wójta Gminy Koło, Dyrektora ZST w Kole, Dyrektora Gimnazjum w Sokołowie.

Żonaty – żona Dorota, nauczycielka w OSW św. Mikołaja w Kole, dzieci - córka Julita.

English abstract

He was born on 27th July 1969 in Koło. In 1997 he graduated from the Papal Faculty of Theological in Warsaw. He also finished: Postgraduate Studies of Physical Education (2002), Postgraduate Studies of Education Management (2007). Currently he is a Religious Education and Physical Education teacher in Technical School in Koło and Grammar School in Sokołowo. Since 2011 he is a sport and recreation animator on the Orlik sport field in Wrząca Wielka . He achieved a lot of sport success with young people. For 22 years he is one of the volunteer at The Grand Orchestra of Christmas Charity (GOCC, Polish Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, WOŚP). Between 2010-2012 he was a boss of GOCC staff in Koło. In 1997-2002 he ran The Volunteer Organization for young people, who wanted help physically and mentally handicapped people. He was repeatedly rewarded for all his professional and community service.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Szymon Kozłowski, Konrad Główczyński, Julita Olszewska
Nauczyciel prowadzący: Wiktor Zawada
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Gmina Koło, powiat kolski

Kalendarium:

  • 27 l ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce zamieszka...