Henryk Trocha image

Henryk Trocha

ur. 10 grudnia 1940
 
Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
1. Akt chrztu.

2. Wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa

3. Wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa

4. Wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa

5. Wnętrze budynku byłego Kościoła ewangelicko-augsburskiego we Władysławowie podczas prac remontowych. 1984r.

6.Dyrektor Trocha wraz z członkami zespołów teatralnych i ich instruktorami. 1987r.

7. Karta kroniki GOK-u we Władysławowie. 1987r.

8.Karta kroniki GOK-u we Władysławowie. 1989r.

9.Karta kroniki GOK-u we Władysławowie. 1996r.

10.	Cmentarz ewangelicko-augsburski w Felicjanowie. 2014r.

11. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Felicjanowie. 2014r.

12. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Felicjanowie

13. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie. 2014r.

Zdjęcie profilowe

Kronika GOK-u we Władysławowie. 1986 -1997
Zdjęć: 14
Filmów: 1

Pochodzenie

Henryk Trocha urodził się 10 grudnia 1940 r. w Voldagsen w Niemczech. Przed wojną matka Marianna zajmowała się domem, ojciec Michał był rzemieślnikiem. Oboje pochodzili ze wsi Władysławów w województwie wielkopolskim.

Dzieciństwo

Wczesne dzieciństwo Henryk spędził w Niemczech, gdzie w 1940 r. jego rodzice zostali zesłani na przymusowe roboty w gospodarstwie rolnym. W 1943 roku jego ojciec uległ tragicznemu wypadkowi, skutkiem czego była jego śmierć. Do Władysławowa mały Henryk powrócił wraz z matką w 1945 r.

Edukacja i młodość

W 1946 r. Henryk rozpoczął naukę w szkole Podstawowej we Władysławowie, a ukończył ją w 1954 r. Kolejnym etapem jego edukacji była szkoła średnia – Liceum Ogólnokształcące w Turku. Jednak z powodu przeprowadzki maturę uzyskał w Strzegomiu, na Dolnym Śląsku. Po zdobyciu średniego wykształcenia Henryk Trocha postanowił kształcić się dalej, kontynuując naukę w trzyletnim Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie z siedzibą w Wałbrzychu. Pracę zawodową rozpoczął w 1960 r. w Zakładach Kamienia Budowlanego w Strzegomiu, na stanowisku Kierownika Klubu Zakładowego. W 1963 r. założył rodzinę.

Etapy działalności

Dyrektor Domu Kultury we Władysławowie

W roku 1984 z inicjatywy przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej p. Tadeusza Drzewieckiego powrócił w rodzinne strony. Wykształcenie Henryka Trochy i jego doświadczenie miało stać się przydatne we Władysławowie. Na początku lat 80–tych narodziła się inicjatywa adaptacji budynku dawnego Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie. Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego powstał w 1872 r. i do 1945 r. był miejscem kultu religijnego. Po wojnie nieczynny i niekonserwowany budynek niszczał. W 1978 r. władze gminy Władysławów, po długotrwałych rozmowach z Konsystorzem Ewangelickim, nabyły ten obiekt z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową. Dzięki współpracy i pomocy Wydziału Kultury i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, latem 1984r. ruszył remont i adaptacja obiektu.

Dyrektorem Domu Kultury został Henryk Trocha i funkcję tę pełnił przez 13 lat. W tym czasie Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem wielu cyklicznych imprez, takich jak: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Festiwal Śpiewających Dzieci, Choinki Noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Seniora, Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowisko”, czy obchody świąt narodowych. Gminny Ośrodek Kultury corocznie organizował zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji. Odbywały się liczne turnieje i konkursy, projekcje filmów, turnieje sportowe, występy grup teatralnych, wycieczki krajoznawcze, a w ramach wakacji - wyjazdy na kąpieliska. Działalność GOK-u to również amatorski ruch artystyczny, animatorami którego byli sprawnie działający instruktorzy: Małgorzata Malesza, Wojciech Stefański i Barbara Kaczorowska. Ogromne sukcesy odnosił w tym okresie teatr obrzędowy „Srebrny Włos” prowadzony przez Barbarę Kaczorowską, w skład którego wchodziły dzieci, młodzież i seniorzy. Nie tylko odnosił sukcesy na ogólnopolskich przeglądach teatralnych, ale zjednał pokolenia w duchu kultywowania tradycji polskiej wsi. W roku 1986, równocześnie z rokiem otwarcia GOK-u, rozpoczął działalność Klub Seniora, który działa do dnia dzisiejszego. Gminny Ośrodek Kultury spełniał misję szerzenia kultury i oświaty w lokalnej społeczności.

Kronika Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie. 1986-1997.

Współpraca polsko-niemiecka

Ważnym elementem pracy Dyrektora Trochy było nawiązanie współpracy z byłym mieszkańcem Władysławowa - zamieszkałym w Niemczech Bruno Kneiflem. Podczas jego wizyty w 1996 r. narodził się pomysł uporządkowania cmentarza ewangelicko- augsburskiego w Felicjanowie. Koordynatorem tych prac został Henryk Trocha. Rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę prace remontowe.

Cmentarz ewangelicko-augsburski, budynek domu kultury jako była świątynia ewangelicka, domki tkaczy oraz zabytkowa zabudowa władysławowskiego rynku, są nielicznymi już historycznymi pozostałościami po byłych mieszkańcach Władysławowa, którzy za zgodą króla Augusta II Mocnego założyli tą miejscowość w 1727 r.

Praca na rzecz społeczeństwa

Henryk Trocha po przejściu na emeryturę nadal aktywnie włączał się w życie społeczne gminy. W 1998 r. wybrany został na radnego Rady Gminy. W latach 2002-2006 zasiadał w Radzie Powiatu Tureckiego, kierując komisją infrastruktury i inwestycji. W 2010r. ponownie został wybrany do Rady Powiatu, gdzie pracuje jako członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Turku. Inna forma aktywności społecznej Henryka Trochy to praca w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie, gdzie kieruje Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia. Wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa spędzonego w Niemczech opublikowane zostały w książce „25 lat Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział Terenowy w Koninie 1987-2012” autorstwa Jerzego Majewskiego, Bartosza Kiełbasy i Edmunda Sobczaka (fot.fot., fot.).

Znaczenie postaci

Praca dla innych oraz rozwój małej ojczyzny zawsze były i są ważnym elementem działalności Henryka Trochy. W wolnych chwilach pasjonuje się przyrodą, której umiłowanie zaszczepił mu nauczyciel Tadeusz Drzewiecki. Uprawia rzadkie okazy roślin. Jego chlubą są drzewka cytrynowe oraz drzewka bonsai. W młodości kolekcjonował kwiaty ziemi, minerały. Zbiory z okresu pracy w Strzegomskich Zakładach Kamienia Budowlanego przekazał do wykorzystania w celach dydaktycznych społeczności Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie. Był to dar z okazji 100-lecia placówki.

Henryk Trocha poprzez swe ciągłe zaangażowanie w życie mieszkańców gminy Władysławów wspiera rozwój lokalnego patriotyzmu. Jego działania widoczne są między innymi wśród dzieci i młodzieży. Jako regionalista wspiera swą wiedzą wychowawców i nauczycieli.

Ważnym elementem jego działalności jest stały kontakt z potomkami niemieckich osadników, którzy po 1945 r. wyjechali z Polski na zachód. To dzięki jego zaangażowaniu odnowiony został cmentarz ewangelicki. Henryk Trocha pozostawił też spory dorobek kulturowy podczas trwania kadencji na stanowisku dyrektora GOK. Pod jego czujnym okiem w murach dawnego kościoła ewangelickiego dorastało wielu młodych ludzi, którzy wynieśli z tych czasów niezwykłe doświadczenia i wzorce.

Henryk Trocha przeszedł na emeryturę w 1998 r., jednak nadal aktywnie włącza się w życie GOK-u. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w działalności Klubu Seniora, gdzie odbywają się comiesięczne spotkania seniorów, coroczne spotkania opłatkowe, liczne wyjazdy do teatru i wycieczki. Trocha prowadzi również zespół muzyczny „Wspomnienie”. W roku 1991 r. zainicjował Artystyczne Spotkania Seniorów Regionu Konińskiego, które odbywają się corocznie jesienią, do dnia dzisiejszego.

Źródła:

1. Wywiad z Panem Henrykiem Trochą.

2. Jerzy Majewski, Bartosz Kiełbasa, Edmund Sobczak „25 lat Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział Terenowy w Koninie 1987-2012”. Konin 2013.

3. Kronika Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie.

4. Fotografie: zbiory prywatne pana Henryka Trochy oraz autorstwa członków grupy projektowej CDEW.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie
Gmina Władysławów, powiat turecki

Kalendarium:

 • 1984 ― dyrektor GOK-u we Wła...
 • 1998 ― Radny Gminy Władysław...
 • 2002 ― Radny Powiatu Turecki...
 • 2010 ― Radny Powiatu i Człon...
 • 1940 ― Narodziny bohatera
 • 1945 ― powrót do Polski
 • 1954 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1957 ― zmiana zamieszkania- ...
 • 1959 ― Ukończenie Liceum Ogó...
 • 1960 ― Praca w SZKB, kierown...
 • 1963 ― ukończenie Studium Ku...
 • 1984 ― zakończenie pracy w S...
 • 1998 ― przejście na emerytur...
 • 1945 ― Powrót do Polski

Zobacz też: