Henryk Szymański image

Henryk Szymański

ur. 10 listopada 1947
 
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
„Jeśli chcesz wymagać od innych ludzi, najpierw przede wszystkim wymagaj od si...”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
dawne piwo grodziskie

przed Urzędem Miasta w Grodzisku Wlkp.

w gabinecie Burmistrza

w gabinecie Burmistrza

wspólne zdjęcie pamiątkowe

wywiad

wywiad

wywiad

wywiad

wywiad

wywiad

z wizytą w Urzędzie Miasta

BURMISTRZ W OCZACH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
WYWIAD
WYWIAD CZĘŚĆ 2
WYWIAD CZĘŚĆ 3
Z WIZYTĄ U BURMISTRZA
Zdjęć: 12
Filmów: 5

"Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek"- Platon

1.Pochodzenie

Henryk Szymański urodził się 10 listopada 1947 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Jego rodzice Józefa i Franciszek, przekazali mu takie wartości jak pracowitość, sumienność i poszanowanie dla drugiego człowieka. Mama była gospodynią domową, a tata pracował w zakładach mięsnych. Burmistrz bardzo dobrze ich wspomina, niestety nie żyją. Miał troje rodzeństwa – dwóch braci i siostrę. Siostra Irena i brat Piotr, już odeszli. Pozostał brat Bernard. Cała rodzina mieszka w Polsce.

Burmistrz mimo ciężkiej pracy, którą wykonuje, może liczyć na wsparcie ze strony żony i najbliższych. Ma dorosłe już dzieci - córkę i syna oraz czworo wnucząt.

"Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym..." - Janusz Korczak

2. Edukacja

- szkoła podstawowa – ukończenie 1961r. (Henryk Szymański uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim znajdującej się na ul. 3 Maja – dziś mieści się tam Gimnazjum. Budynek był podzielony na dwie części - jedną część stanowiła Szkoła Podstawowa nr 1 a drugą, Szkoła Podstawowa nr 2. Burmistrz wspomina te czasy bardzo dobrze.)

- technikum samochodowe - ukończenie 1966r.

- studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn – Politechnika Poznańska – ukończenie 1982r.

- studium podyplomowe - 1986-1987 - Organizacja i Zarządzanie na Wydziale Planowania i Zarządzania - Akademia Ekonomiczna - Poznań.

- Poznańska Szkoła Menadżerów ( kurs menadżerów ) - 1992r.

- studium podyplomowe – Akademia Ekonomiczna – Marketing Żywności – 1995r.

- studium podyplomowe – Uniwersytet Wrocławski – Prawo i Administracja – 1997r.

- studium podyplomowe – Politechnika Poznańska – Uzdatnianie Wody i Oczyszczanie Ścieków – 2002r.

"Nie ma rzeczy, której nie można by zdo­być wyt­rwałą pracą i pil­nym staraniem" - Seneka Młodszy

3. Kariera zawodowa

1990–1992 – Radny Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim i Zastępca Burmistrza

1994–1998 – Radny Rady Miejskiej

od 2002r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

"Każdy akt życzliwości niesie z sobą nagrodę w postaci pozytywnych emocji... "

4. Sukcesy

- Srebrny Krzyż Zasługi

- Manager Roku 2003

- Europejczyk Roku 2006

- wyróżnienie w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu w kategorii inwestor obiektów sportowych

- Srebrny Promotor Orłów Biznesu

- Medialna Dziesiątka Roku

"Być człowiekiem to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata..." - Antoine de Saint-Exupéry

5. Osiągnięcia

Najważniejszym osiągnięciem jest skuteczne inwestowanie w gminę i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dzięki czemu udało się :

• Poprawić infrastrukturę kanalizacyjną wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście,

• Wybudować obwodnicę północną Grodziska Wielkopolskiego,

• Wybudować Zespół Otwartych Obiektów Sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp,

• Stworzyć Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie,

• Wybudować wodociąg w miejscowości Albertowsko,

• Zmodernizować stację uzdatniania wody w Kąkolewie,

• Wybudować ścieżki pieszo-rowerowe z Grodziska Wlkp. do Woźnik wraz z oświetleniem o łącznej długości ponad 10 km,

• Wybudować i wyremontować 10 mieszkań socjalnych na terenie gminy,

• Zbudować skatepark dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach, ścieżkę pieszo-rowerową do Zdroju wraz z sygnalizację świetlną oraz korty tenisowe,

• Corocznie od listopada do marca przy szkole SP1 otworzyć sztucznie lodowisko,

• Przeprowadzić modernizację ulic i budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

• Posadzić 800 drzew na terenie gminy,

• Przenieść Ośrodek Pomocy Społecznej do nowej siedziby, przez co poprawił się komfort świadczenia przez placówkę usług,

• Rozbudować Przedszkole Gminne dzięki temu dzieci z terenu gminy zostały przyjęte do istniejącej placówki,

• Wybudować kompleksy boisk w ramach programu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.,

• Zmodernizować skrzyżowanie przy ulicy Kolejowej na rondo,

• Zmodernizować skrzyżowanie ulicy Garbary i Chopina na rondo,

• Wybudować Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, gdzie znajduje się jedna z najnowocześniejszych strzelnic sportowych w Wielkopolsce oraz zmodernizować istniejący wigwam,

• Wyremontować historyczny budynek pałacu, gdzie swoją siedzibę ma Muzealna Izba Pamięci i Tradycji,

• Postawić pomniki przypominające ważne wydarzenia i postaci z historii miasta.

"Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj, nie jutro..."

6. Znaczenie postaci

Działalność Henryka Szymańskiego przyczyniła się do znacznego rozwoju gminy i miasta Grodzisk Wielkopolski. Najpierw jako radny miasta, a później już jako Burmistrz działał i wciąż działa na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki staraniom Burmistrza miasto tętni życiem, zachwyca wyglądem i przyciąga coraz więcej turystów.

ŹRÓDŁA:

1. Wywiad przeprowadzony dnia 18 marca 2014 roku.

2. Strona internetowa Urzędu Miasta:

http://www.grodzisk.wlkp.pl/urzad_miejski/burmistrz/

3. Rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta.

4. Zdjęcia: zasoby własne i udostępnione przez Urząd Miasta.

English abstract

Henryk Szymański was born on November 10, 1947 in Grodzisk Wielkopolski as a son of Józefa and Franciszek. He graduated from a primary school in 1961. The school was located on 3 Maja Street in Grodzisk Wielkopolski. In 1966 he graduated from the Technical School of Motor Vehicle Engineering and in 1982 he received his master's degree studying the Faculty of Mechanical Engineering at the Poznan University of Technology. He had also done postgraduate studies, a.o. in Organisation and Management, Law and Administration or Foodstuff Marketing. He has been a member of City and Commune Council of Grodzisk Wielkopolski since 1990, and since 2002 he has been a mayor of Grodzisk Wielkopolski. He received many awards and honorable mentions, from which the Silver Cross of Merit and European of 2006 are the most valuable. The most important achievements are effective investments in the commune and raising the EU funds. Owing to that Grodzisk Wielkopolski has changed a lot for the last decade. Henryk Szymański has a wife, two adult children and four grandchildren.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Amelia Bizoń, Aleksandra Szymańska, Emilia Maria Napierała, Zuzanna Mańkowska, Julia Muszyńska, Zuzanna Hejmlich
Nauczyciel prowadzący: Zyta Klemenska
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski

Kalendarium:

 • 1990 ― Radny Rady Miasta i G...
 • od 2 ― Burmistrz Grodziska W...
 • 1986 ― studia podyplomowe &#...
 • 1994 ― Radny Rady Miasta i G...
 • 1954 ― nauka w szkole podsta...
 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1966 ― ukończenie technikum ...
 • 1982 ― ukończenie studiów ma...
 • 1992 ― kurs menadżerów ̵...
 • 1995 ― ukończenie studiów po...
 • 1997 ― ukończenie studiów po...
 • 2002 ― ukończenie studiów po...
 • 2003 ― Menager Roku
 • 2006 ― Europejczyk Roku

Cytaty:

 • „Jeśli chcesz wymagać o...”

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...