Henryk Kaźmierczak image

Henryk Kaźmierczak

ur. 04 kwietnia 1953
 
Muzyka | Polityka i społeczeństwo
„Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy. ”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Bronisław Kaźmierczak

Grupa realizująca projekt CDEW z Henrykiem Kaźmierczakiem i opiekunem Renatą Piontkowską

Henryk Kaźmierczak

Henryk Kaźmierczak

Henryk Kaźmierczak

Hobby

NASA

Orkiestra Dęta przy OSP w Tokarach

Państwo Kaźmierczakowie z wmukiem Witoldem

Zdjęcie profilowe

nagrody dla orkiestry z Tokar

orkiestra dęta i mażoretki z Tokar

orkiestra dęta przy OSP w Tokarach

wywiad

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Henryk Kaźmierczak urodził się 04.04.1953 r. w Tokarach. Syn Bronisława i Stanisławy Kaźmierczak z domu Marciniak. Rodzice byli rolnikami, obydwoje nie żyją. Ojciec pełnił funkcję sołtysa. Rodzeństwo – brat Eugeniusz, który część życia spędził w Ameryce.

Młodość

Dzieciństwo i młodość spędził w swojej rodzinnej miejscowości pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.  W roku 1960 podjął naukę w Szkole Podstawowej w Tokarach, którą ukończył w 1968 roku. Następnie kontynuował swoją edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Turku w zawodzie elektromonter, którą ukończył w 1971 roku. W latach 1972 - 1974 odbywał służbę wojskową w Szkole Podoficerskiej w Ełku. 18.10.1975r. wstąpił w związek małżeński z Heleną Kęsiak. Ma troje dzieci: Agnieszkę, Karola i Anetę oraz pięcioro wnucząt. Ze związku córki Agnieszki i Dariusza Rosiakowskich: Gabrielę i Julię; z małżeństwa syna Karola i Ilony: Witolda i Karolinę, oraz ze związku córki Anety i Mirosława Walkowskich - Michała.

Działalność

Henryk Kaźmierczak to osoba bardzo aktywna, szczególnie w dziedzinie muzyki.  W 1971 roku wstąpił w szeregi orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach, w której gra do dziś i jest jej kierownikiem. Od 1989 roku jest organistą w Kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja w Tokarach. Prowadził zespół muzyczny "Spektrum", który uświetniał wesela, imprezy środowiskowe itp. Skład zespołu tworzyli: Henryk Kaźmierczak, Karol Kaźmierczak, Anna Papierska, Lech Cytrowski. Obecnie zespół zawiesił swoją działalność.W latach 2007 - 2010 był prezesem, a od 2011r. jest wiceprezesem zarządu OSP w Tokarach.

Odznaczenia

Henryk Kaźmierczak odznaczony został złotym (2001r.), srebrnym (1989r.) i brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Znaczenie postaci

Henryk Kaźmierczak odznacza się bardzo dużą aktywnością społeczną. Rozwija muzykalność młodzieży prowadząc zespół wokalny w kościele, angażując dzieci i młodzież do gry w orkiestrze dętej. Społecznie pełni funkcję kierownika orkiestry dętej przy OSP w Tokarach, która powstała w 1935 roku i jest jedną z najstarszych w powiecie. Organizuje jej koncerty, wyjazdy, konkursy, wycieczki. Orkiestra bierze udział rokrocznie w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Uświetnia uroczystości kościelne takie jak msza Pasterska, Rezurekcyjna, odpusty;gminne np. dożynki, Dni Strażaka; lokalne, jak oddanie do użytku nowego budynku szkoły lub nadanie jej imienia oraz powiatowe i inne . Orkiestra może poszczycić się wieloma dyplomami, pucharami oraz odznaką honorową "Za zasługi dla Powiatu Tureckiego". Pan Henryk Kaźmierczak współpracuje z zespołem mażoretek, ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, uczestniczy w pracach komisji konkursowej podczas corocznego Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, współpracuje z Urzędem Gminy Kawęczyn oraz innymi instytucjami z terenu gminy. 

Zainteresowania

Henryk Kaźmierczak szczególnie interesuje się muzyką. Gra na wielu instrumentach, takich jak: organy, trąbka i akordeon. Jego drugim hobby są motocykle. Ma ich 5. Pieczołowicie dba o nie oraz organizuje wycieczki motocyklowe. Kolejnym hobby Henryka Kaźmierczaka jest paralotniarstwo, lubi on także podróże. Chętnie zwiedza nie tylko Polskę, ale też inne kraje z których przywozi pamiątki.

Źródła

Autoryzowany wywiad z bohaterem. Zdjęcia prywatne Henryka Kaźmierczaka. Zdjęcia z wywiadu z bohaterem - licencjonowane.

Monografia "Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn - rys historyczny"; Kawęczyn, kwiecień 2011r., str.174

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Gmina Kawęczyn, powiat turecki

Kalendarium:

 • 1972 ― okres obywania słuzby...
 • 2007 ― Prezes Zarządu OSP w ...
 • 1960 ― okres nauki w Szkole ...
 • 1953 ― Narodziny bohatera
 • 1971 ― rozpoczęcie gry w ork...
 • 1975 ― Ślub bohatera
 • 1989 ― rozpoczęcie działalno...
 • 1989 ― srebrny medal Za Zasł...
 • 2001 ― odznaczony zlotym med...
 • 2011 ― Wiceprezes Zarządu OS...

Cytaty:

 • „Tylko pożyteczna praca...”

Zobacz też: