Henryk Juskowiak image

Henryk Juskowiak

ur. 08 czerwca 1949
 
Gospodarka i przedsiębiorczość
 
Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Grób na cmentarzu w Nowej Wsi

Henryk Juskowiak

Metryka Henryka Juskowiaka

Odznaczenia

Pan Henryk z wnukiem

W biurze Pana Henryka

Wizyta u żony i wnuczki Pana Henryka

Zdjęć: 7

Pochodzenie

Henryk Juskowiak urodził się 8 czerwca 1949 roku w Nowej Wsi (gm. Rozdrażew). Zmarł 20 stycznia 2013 roku w Krotoszynie. Pogrzeb odbył się w środę 23 stycznia 2013 roku w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi. Pochowany został na cmentarzu w Nowej Wsi. Ceremonię pogrzebową prowadzili księża z Nowej Wsi, Dobrzycy i Kobylej Góry. Oprócz najbliższych i rodziny żegnało Go wielu przyjaciół, znajomych, delegacje firm i zakładów pracy z którymi współpracował, przedstawiciele urzędów, organizacji jak i mieszkańcy Nowej Wsi i innych miejscowości.

Dzieciństwo

Ojciec Wawrzyniec urodził się w 1908 roku, zmarł w 1986. Matka Maria z domu Wałęsa, urodzona w 1915 roku, zmarła w 2002 roku. Wspólnie prowadzili 13 hektarowe gospodarstwo rolne w Nowej Wsi.

Miał sześcioro rodzeństwa: braci – Stanisław - ur. W 1939 w Nowej Wsi, z zawodu ślusarz; Zenon, ur. w 1952 r. Ukończył technikum Rolnicze w Przygodzicach. Prezes Spółdzielni Produkcyjnej w Korytnicy. Obecnie prowadzi własną działalność handlową w Ostrowie Wlkp; Jan ur. w 1954 r. mieszka w Nowej Wsi i prowadzi gospodarstwo rolne, które oddziedziczył po rodzicach; Siostra - Władysława (Żmuda) ur. w 1937 r. zamieszkała w Krotoszynie filolog języka rosyjskiego. Joanna (Kozłowska) ur. w 1947 r. - technik rachunkowości. Wspólnie z mężem prowadzą własną działalność handlową „Armatura Kozłowski” w Krotoszynie. Maria ur. w 1954 r. ukończyła Technikum Ekonomiczne. Zamieszkała w Krotoszynie.

Edukacja (lub "młodość")

Henryk Juskowiak ukończył w 1963 roku Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Rok później – 31 października ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Rozdrażewie. Natomiast 23 lutego 1974 roku ukończył Technikum Rolnicze w Przygodzicach.

Uprawnienia czeladnika w rzemiośle ślusarskim uzyskał 26 czerwca 1975 roku. Dyplom Mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu odebrał 24 sierpnia w 1976 roku. W 1976 roku skończył Kurs Pedagogiczny dla Mistrzów II stopnia. Dyplom nadał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Cztery lata później zdobył tytuł Mistrza w zawodzie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Kurs mistrzowski w rzemiośle instalatorstwo sanitarne i ogrzewania zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu ukończył 14 listopada 1985 roku.

Po ukończeniu Policealnej Szkoły w Kaliszu zdobył tytuł Technika Urządzeń Sanitarnych o specjalności - Sieci Komunalne. Temat pracy dyplomowej brzmiał: „ Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania we wspólnym budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Średniego Studium Medycznego w Kaliszu przy ulicy Skarszewskiej 13–15.”

Etap pierwszy

W latach 1963–1970 Henryk Juskowiak pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. W 1970 roku rozpoczął pracę w Kółku Rolniczym w Nowej Wsi jako traktorzysta i pracował tam do roku 1972. Lata 1972 – 1976 to czas pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nowym Świecie na stanowisku mechanika – spawacza.

Etap drugi

W 1976 roku rozpoczął własną działalność – usługi ślusarskie. W roku 1989 rozszerzył działalność o montaż instalacji sanitarno–grzewczej. Kolejne usługi o które poszerzył zakres działalności swojej firmy (1991 r.) to kotlarstwo i gazownictwo.

Kolejne etapy...

W 1993 roku wprowadzono określenie przedmiotu działalności gospodarczej jako przedsiębiorstwo produkcyjno–handlowo–usługowe. Cztery lata później do nazwy przedsiębiorstwa dodano Henryk Juskowiak. Lata 1997 – 1998 to okres kiedy firma przekształca się Spółkę Cywilną: S. C. Juskowiak Henryk, Juskowiak Maciej (syn). W latach 1999–2013 (śmierć Henryka Juskowiaka) firma działa jako Przedsiębiorstwo produkcyjno–handlowo–usługowe Henryk Juskowiak.

Znaczenie postaci

Henryk Juskowiak zawsze był aktywnym społecznikiem. Zorganizował wiele czynów społecznych w środowisku lokalnym, pomagał w licznych uroczystościach organizowanych na terenie gminy i poza jej granicami. Finansowo wspierał przedszkola i szkoły, aktywnie działał w Komitecie Rozbudowy Szkoły w Nowej Wsi, przeprowadził meliorację boiska sportowego w Nowej Wsi, pracował w komitecie budowy Sali OSP w Nowej Wsi i Kobylej Górze, wspierał finansowo ligę halową w gminie Rozdrażew, zespół Śpiewaczy Kalina z Nowej Wsi, pomagał dzieciom z Zakładu Szkoły Specjalnej w Borzęciczkach, był aktywnym członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polski, organizował biegi pielgrzymkowe do Częstochowy, często okazywał indywidualną pomoc materialną ludziom z terenu gminy.

Związek Rzemiosła Polskiego uchonorował Henryka Juskowiaka Srebrną (1986) i Złotą Odznaką Mistrza (1998), Honorową Odznaką Rzemiosła (2003). Za szczególne osiągnięcia w popularyzacji ideii Bractw Kurkowych otrzymał dwukrotnie Order Zasługi – Krzyż Rycerski (2007 i po śmierci w 2013). Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego – odznaką Strażak Wzorowy (1980); uchwałą Rady Państwa – Medalem 40 lecia Polski Ludowej (1984); uchwałą Rady Państwa odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi (1986); Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polski odznaczył Brązowym (1990), Srebrnym (1995) i Złotym (2012) Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Otrzymał wiele podziękowań, m.in.: za czyny społeczne, które organizował w swoim miejscu zamieszkania, za prace przy budowie obiektów oświatowych (Nowa Wieś, Kobyla Góra, Kobierno, Roszki), za współorganizację uroczystości gminnych, za życzliwość dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

http://youtu.be/SQAUZer4p7k

http://youtu.be/MN1s68dE8dw

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński

Zobacz też: