Henryk Jaskuła image

Henryk Jaskuła

ur. 14 grudnia 1911
 
Sport | Wojskowość
„Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń...”
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Defilada - Ułani Księstwa Warszawskiego

Deklaracja

Dokument

Henryk Jaskuła w Grabau

Legitymacja

Nekrolog

Niemiecki dowód osobisty

Nominacja

Odznaczenia

Patent

Pierwszy wstęp do szkoły

Pokaz jazdy konnej

Przepustka

Zawody na Hipodromie w Sierakowie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Świadectwo

Życzenia

Życzenia od Prezydenta Miasta Poznania

Opowieść o Henryku Jaskule
Zdjęć: 19
Filmów: 1

https://www.youtube.com/watch?v=_JH9c4OtP9M

https://www.youtube.com/watch?v=6wsoaoG2z0U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lWJ42sth6lw

Pochodzenie

Henryk Jaskuła urodził się 14 grudnia 1911 roku w Kaczlinie niedaleko Sierakowa w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Matka Stanisława pracowała wówczas u gospodarza Zifke, zaś ojciec Szczepan parał się różnymi zajęciami, m.in. pracował w niemieckim majątku w położonym nieopodal Jabłonowie, był zatrudniony również jako palacz w sierakowskim tartaku. W czasie zaborów ojca wcielono do wojska niemieckiego, w którego szeregach walczył podczas I wojny światowej na terenie Estonii i na Litwie. W trakcie jednej z potyczek został ranny w brzuch.

Dzieciństwo

Młody Henryk uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w Izdebnie. Po przeprowadzce do Sierakowa kontynuował naukę w tamtejszej placówce. Do końca życia wspominał swoich nauczycieli – pana Szelenca i dyr. Michała Białego. Po ukończeniu szkoły pracował w tartaku i przyuczał się do zawodu szewca.

Edukacja (lub "młodość")

Ze względu na trudną sytuację bytową 30 października 1932r. zgłosił się do wojska, wstępując tym samym do 15. Pułku Ułanów Poznańskich na poznańskim Grunwaldzie. Ukończył szkołę podoficerską i służył w 4. szwadronie. Dowódcą jego plutonu był por. Kiedacz, którego imię nosi jedno z poznańskich liceów. Z sentymentem wspominał swojego pierwszego konia – Kazika. Bardzo szybko dał się poznać jako wyśmienity jeździec, zdobywając liczne nagrody, tytuły i awanse. Został żołnierzem zawodowym. Skończył słynną szkołę kawalerii w Grudziądzu.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Tuż po wybuchu II wojny światowej został mianowany plutonowym i przydzielony do Brygady Kawalerii w Armii Poznań. W czasie mobilizacji zajmował stanowisko podoficera mundurowego i broni. Wraz z liczącą 3,5 tysiąca żołnierzy brygadą ruszył na front. Dowódcą pułku był początkowo podpułkownik Zembrzuski, potem podpułkownik Mikke. Droga wojenna wiodła przez Śrem, Leszno, Koło do Warszawy. Henryk Jaskuła brał czynny udział w bitwie nad Bzurą, walczył w Puszczy Kampinoskiej, bronił stolicy. 22 września 1939r. został ciężko ranny w Łomiankach. Kula z niemieckiego mauzera trafiła go w nogę. Dostał się do niewoli, z której zbiegł, by w październiku szczęśliwie dotrzeć do domu rodzinnego w Sierakowie, gdzie ukrywał się do marca 1940r. W Sierakowskim Stadzie Ogierów dowodził wówczas Niemiec, major von Sidov. Gdy dowiedział się o Henryku Jaskule, wybitnym kawalerzyście 15. Pułku Ułanów, natychmiast zatrudnił go, zapewniając mu przy tym bezpieczeństwo. Niemała w tym zasługa koniuszego Łukowiaka, ówczesnego dyrektora Stada Ogierów, który w podobny sposób uratował również innych Sierakowian. Gdy zbliżał się front rosyjski, major von Sidov zarządził ewakuację stada. Henryk Jaskuła wraz z pozostałymi pracownikami wywiózł w głąb Niemiec 96 ogierów zarodowych. Z końmi i załogą sierakowskiego stada przebywał od stycznia 1945r. do sierpnia 1946r. na terenie stadniny w Grabau w Szlezwiku-Holsztynie. Do Polski wrócili drogą morską, szwedzkimi statkami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ten wyjątkowy wyczyn: uratowanie blisko stu rasowych koni oraz ich powrót do kraju, został wielokrotnie opisany oraz upamiętniony w filmach stworzonych przez wytwórnię w Łodzi i Telewizję Polską. Ogiery te stały się wreszcie zalążkiem powojennego Państwowego Stada Ogierów.

Etap drugi

W najstarszym w Polsce Stadzie Ogierów Henryk Jaskuła pracował nieprzerwanie od marca 1940 do 1976 roku, tj. do momentu przejścia na emeryturę. Jako masztalerz zwyciężał w wielu zawodach konnych, sięgając zarazem po tytuły mistrzowskie. Był sanitariuszem – leczył swoje ukochane konie. Awansował na podkoniuszego. Angażował się także w pracę z młodzieżą, ucząc ją między innymi woltyżerki. Częstokroć wyjeżdżał z ogierami do Jaktorowa, gdzie mieścił się punkt kopulacyjny koni. W tejże miejscowości poznał swoją przyszłą żonę, Władysławę Jagielską (ur. 23 marca 1921r., zm. 6 czerwca 1984r.). Ślub odbył się 17 listopada 1946r. w Jaktorowie. Państwo Jaskułowie mieli dwóch synów: Ryszarda (ur.18 sierpnia 1947r.), z wykształcenia technologa szkła, kierownika działu obrotu towarowego i asystenta dyrektora inwestycji w Hucie Szkła Warta w Sierakowie, oraz Przemysława (ur.23 marca 1949r.) – pułkownika Wojska Polskiego. Henryk Jaskuła zmarł 9 września 2007 roku w Sierakowie.

Znaczenie postaci

12 października 1979r. Henryk Jaskuła został mianowany sierżantem, później podporucznikiem, a 6 października 2006r. porucznikiem. Wcześniej z rąk premiera otrzymał Patent Weterana. Odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Zwycięstwa i Wolność 1945, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Złotą Odznaką Honorową LZS i wieloma innymi odznaczeniami, dyplomami wojennymi, zawodowymi i sportowymi. Zasłynął również jako wychowawca i instruktor woltyżerki. Młodzież, którą trenował do 1985 roku, brała udział między innymi w Międzynarodowych Zawodach w Berlinie (1984), w Międzynarodowych Zawodach Krajowych Oficjalnych w Starej Miłosnej (1985), w zawodach ogólnopolskich w Lublinie (1987).

English abstract

ORIGIN Henry Jaskuła was born on 14th December 1911, in kaczlin near Sieraków in a working class family with many children. CHILDHOOD Young Henry initially attended an elementary school in Izdebno. After moving to Sieraków he continued his studies at the local school. After graduation, he worked in a sawmill and he learnt the profession of shoemaker. EDUCATION Due to the diffcult living conditions he applied to the army on 30th October 1932. He finished his NCO school and served in the fourth squadron. He was a professional soldier. He finished the famous cavalry school in Grudziądz. FIRST STAGE Shortly after the outbreak of the World War II, he was appointed a platoon leader and assigned to the Cavalry Brigade in the Amry of Poznań. During mobilization he held the position of uniforms and weapons NCO. Hnery Jaskuła took an active part in the battle on the Bzura. He fought in the Kampinoska Forest, he defended the capital. On 22nd September he was seriously injured in Łomianki. The bullet from a German molt hit him in the leg. He escaped from slavery and in October he got to his home in Sieraków happily, where he hid until March 1940. Major von Sidov hired him to the Sieraków Herd of Stallions. When the front was approaching Henry Jaskuła along with other workers exported 96 genuine stallions into Germany. They got back to Poland in 1946 by sea, on the Swedish ship of "The Red Cross". This unique feat has been repeatedly described and celebrated in films. The stallions became the nucleus of the post-war State Herd of Stallions. SECOND STAGE Henry Jaskuła worked in the Sieraków Herd of Stallions from March 1940 until 1976,ie until his retirement. As a stableman he won a lot of horse competitions, reaching the championship titles at the same time. He treated his beloved horses. He was promoted. He taught the young people vaulting. He often went with stallions to Jaktorów, where there was a mares point. He met his future wife, Władysława Jagielska, in this village. The wedding took place on 17th November 1946 in jaktorów. The Jaskułas had two sons: Richard and Przemysław. Henry Jaskuła died on 9th September 2007 in Sieraków. IMPORTANCE OF THE PERSONAGE Henry Jaskuła was appointed lieutenant. He received a Veteran patent from the hands of the Prime Minister. He was awarded the Polish Cross of Polonia Restitua, the Gold Cross of Merit, the Medal of Merit for National Defence, the Medal for Victory and Freedom 1945, the Medal for Participation in the War of Defence in 1939, the Gold Medal of Honour LZS and many other war, professional and sports honors and diplomas. The young people who he coached vaulting participated in the International Competition in Berlin, the International National Official Competition in Stara Miłosna and in national competitions in Lublin.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Julia Kościk, Paweł Hypsior, Aleksandra Krajewska
Nauczyciel prowadzący: Barbara Bartkowiak
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Gmina Sieraków, powiat międzychodzki

Kalendarium:

    Cytaty:

    • „Lance do boju, szable ...”

    Zobacz też:

    • > kampania wrześnio...
    • > II wojna światowa...