Henryk Florkowski image

Henryk Florkowski

ur. 21 lipca 1921
zm. 26 grudnia 2003
Gospodarka i przedsiębiorczość | Literatura | Nauki przyrodnicze
„Wszystko co posiadam, noszę ze sobą"”
Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Kościanie
Afisz informujący o jednym z wykładów Doktora

Afisz informujący o obchodach rocznicy śmierci gen. Dezyderego Chłapowskiego

Aktualny plan ośrodków wypoczynkowych nad Jeziorem Wonieskim

Antoni Florkowski pracował na kolei

Czapka i indeks studenta medycyny Henryka Florkowskiego

Dom, w którym mieszkała rodzina Florkowskich

Dyplom lekarza

Fotografia ślubna - Irena i Henryk Florkowscy

Jeden z klombów rododendronów ufundowanych dla uczczenia pamięci Ireny Florkowskiej

Karta pracy przymusowej

Kościół pw. św. Mikołaja w Lesznie

Lipa, pod którą poznali się Irena i Henryk

Medal Gloria Medicinae

Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie

Narzędzia pracy Doktora

Odznaczenie „ W setną rocznicę Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych"

Oznaczenia dr. Florkowskiego

PRZESŁANIE DO MŁODEGO POKOLENIA

Pieczęcie i młoteczek lekarski Doktora

Pismo Doktora

Podczas służby wojskowej w Szczecinie

Prof. Andrzej Florkowski z grupą projektową

Prof. Wojciech Florkowski podczas wywiadu z grupą projektową

Rodzice Henryka Florkowskiego- Antoni i Maria Florkowscy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Spotkanie członków TMZK w domu Doktora

Spotkanie prywatne w domu Doktora

Słuchawki lekarskie Doktora

Tablica pamiątkowa na domu przy ul.Wojciecha Maya 10

Torba i ciśnieniomierz Doktora

Tort na uroczystości nadania muzeum imienia dr. Henryka Florkowskiego

Uchwała Rady Miejskiej Kościana nadająca muzeum patrona

Uroczystość odkrycia tablicy pamiątkowej na domu przy ul. W.Maya

Wejście do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Wierzby nad Obrą w Kościanie

Z Adamem Tomaszewskim „Kanadyjczykiem znad Obry" Doktora łączyła przyjaźń

Zarząd TMZK w latach 1971-1974

Zarząd TMZK w latach 1971-1974

Zdjęcie legitymacyjne Henryka Florkowskiego

Zdjęcie profilowe

Z kolegami gimnazjalistami

Śliwka mirabelka w Gryżynce

Śmierć doktora pogrążyła w smutku wielu ludzi

Miejsce pracy dr. Florkowskiego
Odwiedziny Prawdziwego Doktora
U źródła – wspomienia synów dr. Florkowskiego
Doktor Florkowski jako inicjator utworzenia muzeum , teoria : mistrz i uczeń
Irena Florkowska – żona dr. Florkowskiego
Niespełnione marzenie Doktora…
Parki krajobrazowe w powiecie kościańskim
Dr Henryk Florkowski (1921-2003)
Folder I Ogólnopolskiego Półmaratonu im.dr. Henryka Florkowskiego
Folder I Ogólnopolskiego Półmaratonu im. dr. Henryka Florkowskiego
„50-lecie TMZK”-okładka pisma „Wiadomości kościańskie” z 2011r.
„Nasi Przewodnicy”
„Pierwsze ordery wojewody”- artykuł w„Gazecie kościańskiej”
„U źródeł kościańskiego regionalizmu”
Zdjęć: 43
Filmów: 3
Nagrań: 4
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Henryk Florkowski urodził się 14 lipca 1921r. w Lesznie. Jego ojciec, Antoni Florkowski, był z zawodu kolejarzem. Matka, Maria Szlachetka, zajmowała się domem. Rodzice mieli troje dzieci, oprócz Henryka, rok młodsze siostry bliźniaczki: Antoninę i Zofię.


Edukacja

Henryk Florkowski rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Państwowej w Lesznie w 1928 r. Po 6 latach uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Jana Amosa Komeńskiego, a następnie rozpoczął edukację w Państwowym Liceum im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Pierwszą klasę ukończył w roku 1939, wtedy wybuchła II wojna światowa...

Mimo ciężkich doświadczeń (praca przymusowa w okupowanym kraju i na obszarze III Rzeszy, poważne problemy zdrowotne) od roku 1942 kontynuował naukę na tajnych kompletach w Lesznie. Wiosną 1943 r. zdał maturę. Po wojnie (od kwietnia 1945r.) studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. 17 lutego 1950 r. uzyskał upragniony dyplom lekarza. Na tym jednak nie poprzestał, i mimo nieprzeciętnej aktywności zawodowej i społecznej, podjął studia doktoranckie. Ukończył je rozprawą na temat: „Wpływ insuliny na gospodarkę wodną i sodową u zdrowych". 28 czerwca 1967 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Praca

Pierwsza „praca" 18-letniego wówczas Henryka miała miejsce w dramatycznych okolicznościach. W 1939 r., po wybuchu II wojny światowej, został skierowany na roboty przymusowe- był drwalem w Zaborowie koło Leszna.

W latach 1940-1941 natomiast pracował jako robotnik budowlano-montażowy przy budowie fabryki aluminium w Lautawerk, Kreis Calan w Niemczech.

W 1941 r. po operacji chirurgicznej skierowano go na urlop zdrowotny, po którym, wykorzystując okazję, uciekł. Na początku ukrywał się w Łodzi, a wkrótce przedostał się do Leszna. Tu został aresztowany i przewieziony do obozu karnego w Świecku niedaleko Franfurtu nad Odrą. 21 października zwolniono go i odwieziono z powrotem do Lautawerk. Wkrótce jednak zachorował na tyfus plamisty i umieszczono go w szpitalu. W lutym 1942 r. z powodu powikłań sercowych i w konsekwencji niezdolności do ciężkiej pracy Henryka Florkowskiego odesłano do domu.

Został asystentem w Związku Kontroli Mleka w Poznaniu. Po wojnie w lutym i marcu 1945 r. pracował jako dyżurny ruchu na stacji kolejowej w Sławie Śląskiej.

Jeszcze w czasie studiów od 1 grudnia 1948 r. był asystentem w Państwowym Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Kościanie. Tu poznał Irenę Miękicką.

W maju 1950 r. został powołany do służby wojskowej w Szczecinie, gdzie pracował jako lekarz i asystent Oddziału Wewnętrznego. Po ponad dwóch latach został zdemobilizowany z przyczyn zdrowotnych i wrócił do Kościana.

10 listopada 1952 r. - 1 grudnia 1954 r. to okres pracy w Powiatowym Ośrodku Zdrowia w Kościanie w charakterze kierownika.

Od 1954 r. do 31 lipca 1980 r. pracował jako ordynator Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Kościanie. Tu przez 5 lat (1960-1965 r.) pełnił funkcję dyrektora.


Rodzina

Już w czasie studiów Henryk Florkowski zawarł związek małżeński z Ireną Jadwigą Miękicką. To doniosłe wydarzenie miało miejsce 10 marca 1949 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Lesznie.

Żona doktora również była lekarzem, zajmowała się uzależnieniami: alkoholizmem, a także, jako pierwsza w Polsce, narkomanią. Była wicedyrektorem ośrodka terapeutycznego w Zimnowodzie koło Borku Wielkopolskiego. Doktor cieszył się z jej sukcesów zawodowych. Odznaczała się silną osobowością. To ona, a nie Doktor, była kierowcą, gdy przez krótki czas rodzina Florkowskich posiadała własny samochód - granatową warszawę. Poza tym pani Florkowska nosiła ekstrawaganckie buty, przyrządzała świetne sałatki i wyjątkowy rosół, nadając potrawom nieprzeciętny smak wieloma przyprawami. Doktor nie był ich entuzjastą, ale jego małżonka z pasją konstruowała egzotyczne potrawy, nie żałując imbiru, chilli, kurkumy.

W roku 1951 państwu Florkowskim urodził się pierwszy syn - Andrzej Piotr, a po trzech latach przyszedł na świat drugi - Wojciech Jan.

Troskliwy ojciec bardzo interesował się kształceniem swoich synów i zapewniał im dodatkowe zajęcia, m.in. naukę języków. Uważał, że bez ich znajomości człowiek we współczesnym świecie sobie nie poradzi. Mimo ogromu zajęć - pracy w szpitalu, przyjęć w domu, wyjazdów do pacjentów, po powrocie do domu pytał o szkołę, lekcje i codziennie czytał z dziećmi teksty w obcych językach. Dbał, by utrwalać zdrowe nawyki np. częste mycie rąk, unikanie nadmiaru soli i tłuszczów zwierzęcych.

Jako ojciec był konsekwentny i stanowczy, a nawet surowy. Bardzo ważne było wychowanie synów w duchu zasad chrześcijańskich. Chciał, aby wartości uznawane przez Kościół były dla nich: „oczywistymi i jasnymi wskazówkami na całe życie".

W domu Florkowskich był pies - niebieski chow chow o niepokornych charakterze.

Wolny czas rodzina spędzała w Gryżynce, w starej leśniczówce - glinianej chałupie z drewnianym poddaszem nad Jeziorem Wonieskim. Doktor uwielbiał pływać już od dziecka, to samo zaszczepił synom - obaj potrafili pływać przed ukończeniem 10. roku życia. Poza tym uważał, że obcowanie człowieka z przyrodą jest bezcenne i niezbędne dla zdrowia psychicznego i fizycznego, dlatego wkrótce zaczął sprowadzać tu również pracowników szpitala w ramach wypoczynku.

„U źródła" - o tym jak wyglądał zwyczajny dzień w domu Doktora, co jedzono na obiad, jakie było pierwsze pytanie ojca po powrocie z pracy opowiedzieli nam jego synowie.

Ciekawe jest to, że ani jeden z synów nie został lekarzem. Starszy, Andrzej - już w młodości pasjonował się m.in. fotografowaniem, młodszy, Wojciech - lubił dużo mówić (babcia uważała, że powinien zostać prawnikiem). Dziś profesor Andrzej Piotr Florkowski, historyk sztuki, jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, dziekanem Wydziału Komunikacji Multimedialnej, organizatorem szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Profesor Wojciech Jan Florkowski, z wykształcenia ekonomista, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Georgia w USA na Wydziale Gospodarki Rolnej i Ekonomii Stosowanej, ale niezmiennie angażuje się w przedsięwzięcia na obszarze naszego kraju i często gości w Polsce i Kościanie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w obszarze ekonomiki rolnictwa i ochrony środowiska, agronomii, metod matematycznych i ilościowych. Zasiada, między innymi w Radzie Programowej czasopisma „Ekonomia i Środowisko". Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), które działa w Polsce od 1993 roku.

Da się zauważyć, że Rodzice zaszczepili w synach pasję, ale pozwolili im pójść własną drogą, rozwijać się w nowych dziedzinach.


Działalność regionalna

Doktor Florkowski był jednym z piętnastu założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, w latach 1971-1988 również prezesem. To on zaproponował Zarządowi opublikowanie zebranych i opracowanych przez członków TMZK materiałów dotyczących różnych dziedzin życia na Ziemi Kościańskiej, aby uchronić je przed zapomnieniem. Mimo wielu przeciwności (brak pieniędzy, papieru, cenzura) w 1972 r. ukazała się pierwsza publikacja: „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1971” pod redakcją H. Florkowskiego. Czuwał on przez wiele lat nad tym wydawnictwem. Później rolę tę przejęli: prof. Kazimierz Zimniewicz i Zdzisław Witkowski. „Pamiętnik Miłośników Ziemi Kościańskiej" wydawany jest po dziś dzień, najnowszy - XIII tom, pod redakcją Zdzisława Witkowskiego, ukazał się w 2012 r.

Członków TMZK łączyła nie tylko praca i pasja, byli też częstymi gośćmi w domu doktora. Henryk Florkowski zrezygnował z kierowania TMZK w latach dziewięćdziesiątych, prawdopodobnie ze względu na stan zdrowia. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej działa do dziś, obecnie prezesem jest Zdzisław Witkowski.

Henryk Florkowski szczególnie angażował się w obronę drzew na terenie naszego miasta, toczył z urzędnikami zaciekłe walki, aby chronić je przed wycinką. Wiele z nich możemy podziwiac do dziś .

Był inicjatorem tworzenia parków krajobrazowych w naszym powiecie: Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego (1992 r.) i Przemęckiego Parku Krajobrazowego (1996 r.). Skuteczne działania w tej sprawie podjęło wielu współpracowników, można powiedzieć „uczniów" Doktora, m.in. prof. Kazimierz Zimniewicz.

Ważnym i udanym zadaniem Doktora było hamowanie zapędów w założeniu kopalni węgla brunatnego w okolicach Kurzej Góry. Udowadniał on urzędnikom, że wpłynie to niekorzystnie na rolnictwo i ekosystem tych i sąsiednich terenów.


Pasja historyczna

Doktor był z zamiłowania badaczem dziejów Ziemi Kościańskiej, studiował literaturę i zbierał wszelkie „znaleziska” z okolic. Bywało, że synowie potajemnie się nimi bawili. Raz były to gliniane dzbanki, innym razem drewniane rury kanalizacyjne z okresu średniowiecza. Przechowywał te „skarby” w domu, czasem w magazynach szpitala. W końcu stały się majątkiem założycielskim naszego Muzeum Regionalnego, do którego powstania Doktor się przyczynił.

Tak pisał Eugeniusz Śliwiński

W 2006 roku muzeum zystało partona - doktora Henryka Florkowskiego.

Upowszechniał swe odkrycia przez liczne publikacje, których był autorem bądź współautorem (aż 236!), m.in. „Kościan rzemiosłem stał”, „Dezydery Chłapowski z Turwi (1788-1879). Generał-rolnik”, „Harcerze czempińscy podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945)". Doktor uchronił od zapomnienia sylwetki kościańskich lekarzy, duchownych, aptekarzy, archeologów, społeczników, harcerzy i innych wybitnych osób, opisując ich zasługi.

Organizował i współorganizował sesje, sympozja,odczyty związane z Ziemią Kościańską.


Praca społeczna

Doktor udzielał się w pracach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w latach 1954-1961 był sekretarzem zarządu Koła TL w Kościanie. Działalność ta została dwukrotnie wyróżniona.

Z zaangażowaniem działał w Polskim Czerwonym Krzyżu w Kościanie (stanowisko prezesa) oraz we władzach wojewódzkich w Poznaniu i Lesznie (wiceprezes zarządu). Jego nieprzeciętne zasługi kilkakrotnie zostały uhonorowane wysokimi odznaczeniami.

Doktor pełnił też inne funkcje społeczne związane z medycyną i oświatą zdrowotną, m.in. był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa w latach 1984-1985.

Można śmiało stwierdzić, że Doktorowi zależało na poprawie zdrowia wszystkich ludzi. Prowadził prace badawcze, np. związki pomiędzy miażdżycą a sposobem odżywiania, higiena, otyłość itp. Chciał dzielić się swymi odkryciami i dlatego dążył do organizowania sesji, sympozjów, konferencji naukowych i popularnonaukowych np. „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku w Kościańskim Zespole Opieki Zdrowotnej".

Doktor miał też marzenie związane z ludźmi starszymi lecz ono się nie spełniło.


Nagrody i wyróżnienia

1961 - Odznaka Honorowa PKC III°

1965 - Odznaka Honorowa PKC II°

Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa

1966 – Odznaka Tysiąclecia

1969 - Srebrny Krzyż Zasługi

Pamiątkowa Odznaka 50-lecia PCK

1973 - Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa

1974 - Zasłużony dla Powiatu Kościańskiego

Zasłużony Działacz Kultury

1979 – Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie Medal 60-lecia PCK

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1981 – Zasłużony Działacz FJN

1984 – Medal 40-lecia

1985 - Odznaka Honorowa PKC I°

Medal 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa

Medal K. Marcinkowskiego AM w Poznaniu

1991 r. – Medal Gloria Medicinae - najwyższe odznaczenie przyznawane rocznie 10 lekarzom na świecie

1995 – Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego

1997 - Medal Bene Meritus

2000 - Medal 600-lecia Miasta Kościana

2003 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski


Kościan pamięta

Osoba Doktora Henryka Florkowskiego jest w naszym mieście znana i niezmiennie szanowana.

Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXV/260/2000 z 21.12.2000 r. nadała Panu Henrykowi Florkowskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.”

Rada Miejska Kościana wobec niekwestionowanych zasług dr. Henryka Florkowskiego dla Kościana i Ziemi Kościańskiej nadała Muzeum Regionalnemu w Kościanie Jego imię Uchwałą nr XXX/361/05 z dnia 30 marca 2005 r.”

2005 r. z inicjatywy m.in. Starostwa Powiatowego w Kościanie, Ludowego Klubu Sportowego „Sana", Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie odbył się I Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dr. Henryka Florkowskiego - impreza odbywa się co roku.

Od 2007 r. na domu przy ulicy Wojciecha Maya, w którym mieszkał Doktor jest pamiątkowa tablica przypominająca o Jego osobie.

Wreszcie żywe pomniki - śliwka mirabelka w miejscowości Gryżynka/Nowy Dębiec, która wskazuje miejsce od którego zaczęło się rodzić zagłębie wypoczynkowe nad Jeziorem Wonieskim.

W korycie Obry natomiast znajdują się „Klomby rododendronów ufundowane Społeczeństwu przez Wojciecha Florkowskiego z Żoną ku pamięci Matki dr Ireny Florkowskiej", żony dr. Florkowskiego.

Nazwisko „Florkowski" wywoływało u wielu przygodnie przez nas zapytanych ludzi podobną reakcję, jakby natychmiast przenosiło w przeszłość, zanurzało w odległe wspomnienia. Widzieliśmy pełne nostalgii, pogodne spojrzenia, szkliste oczy, powolne kiwanie głową, wymowne milczenie, nieraz słyszeliśmy słowa: „Tak, tak, to był prawdziwy doktor...".

Tak o nim pisano...

Tak mogła wyglądać wizyta Doktora Florkowskiego.


Próba podsumowania zasług...

Zasługi Doktora Henryka Florkowskiego są wielowymiarowe. Trudno je objąć, bo niektóre to konkretne Jego działania, a inne czynił „niechcący", „przy okazji", przez samą swoją obecność.

Należą do nich:

- współtworzenie i wieloletnia działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kościańskiej - uczenie miłości do regionu, jego historii, otoczenia, przyrody, ludzi;

- doprowadzenie, wraz z innymi członkami TMZK, do utworzenia Muzeum Regionalnego w Kościanie i przekazanie własnych zbiorów jako majątku założycielskiego placówki;

- przyczynienie się do powołania w Kościanie w 1988 r. szkoły muzycznej;

- zainicjowanie utworzenia parków krajobrazowych w naszym powiecie: Przemęckiego Parku KrajobrazowegoParku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego;

- ponadprzeciętne zaangażowanie w opiekę nad chorymi, którymi się zajmował, cierpliwość, profesjonalizm, poszukiwanie różnych metod leczenia;

- dbałość o stan świadomości zdrowotnej mieszkańców miast i wsi powiatu kościańskiego, np. ukazywanie związków nieprawidłowego żywienia i zaniedbań w kulturze fizycznej z częstotliwością występowania miażdżycy naczyń wieńcowych;

- praca na rzecz Towarzystwa Lekarskiego; prace kliniczne, artykuły z historii medycyny i farmacji - dla polepszenia zdrowia, a więc jakości życia każdego człowieka;

- uchronienie przed wycięciem wielu drzew;

- obrona czystości wód w naszym mieście w okresie pracy na stanowisku dyrektora Sanepidu;

- zaangażowanie w działania Ochotniczej Straży Pożarnej;

- zapoczątkowanie tworzenia ośrodków wypoczynkowych nad Jeziorem Wonieskim (leśniczówka - letniskowe domki dla pracowników szpitala, później powstały budynki Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej i POM-u, a następnie ośrodki kościańskiego Metalchemu i kolejne);

- obrona rolniczych okolic Kurzej Góry przed utworzeniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego;

- skuteczne motywowanie osób ze swojego otoczenia do pisania, publikowania - ochrony przed zapomnieniem ważnych faktów;

- zarażanie ludzi pasją, odpowiedzialnością, życzliwością, a przy tym skromnością. Dla młodego pokolenia zostawił przesłanie.

O doktorze...

Wspomnienie


Źródła

Wywiady i konsultacje z (alfabetycznie): Panią Jadwigą Czarną, prof. Andrzejem Florkowskim, prof. Wojciechem Florkowskim, Panem Dariuszem Kramem, Panem Łukaszem Urbaniakiem, Panem Zdzisławem Witkowskim, red. Jerzym Zielonką.

Literatura:

Henryk Florkowski lekarz, społecznik, regionalista, oprac.zbior. pod red. J.Świątkiewicza, Uni-Druk, Poznań 2005, ISBN 83-916112-8-0.

Hoffman M., Henryk Florkowski - autorytet ziemi kościańskiej [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. II. Wiek XX. Pod red. E.Głowackiej-Sobiech i J.Gulczyńskiej,Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-645-8.

Słownik biograficzny Leszna, pod.red. B.Głowinkowskiej i A.Koniora, Leszno 2004, ISBN 83-916112-8-0.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-2011. Księga Jubileuszowa, pod. red. Z.Witkowskiego i K. Zimniewicza, Kościan 2011, ISBN 978-83-926226-8-6.

Gryżynka doktora Florkowskiego,„Gazeta Kościańska" 2013, nr 46.

Pierwsze ordery wojewody, „Gazeta Kościańska" 2001, nr 45.

Towarzystwo ku pamięci Doktora, „Gazeta Kościańska" 2007.

U źródeł kościańskiego regionalizmu, „Wiadomości Kościańskie" 2011, nr 1-3.

Dr Henryk Florkowski (1921-2003) Ojciec rodziny, lekarz, społecznik, regionalista [w:] "Wiadomości Parafialne. Miesięcznik Parafii Farnej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu" 2007, nr 1.

Strony internetowe:

psmkoscian.com

tmzk.pl

uap.edu.pl

www.koscian.net

www.koscian.pl

www.caes.uga.edu

www.wikipedia.pl

www.zpkww.pl

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Alicja Wachowiak, Kacper Gracz, Sandra Nowak, Weronika Spychała, Wiktoria Spychała
Nauczyciel prowadzący: Ewelina Maćkowiak
Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Kościanie
Gmina Kościan, powiat kościański

Kalendarium:

  • 1921 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Wszystko co posiadam, ...”
  • „(…) w ramach działalno...”
  • „Był człowiekiem pogodn...”
  • „Miał swoistą filozofię...”
  • „Nieobce Mu były sprawy...”
  • „Nosił w sobie cechy do...”
  • „Postać dr.Henryka to j...”
  • „W dzisiejszym świecie ...”

Zobacz też:

  • > Chłapowski Dezydery