Franciszek Spalony image

Franciszek Spalony

ur. 20 września 1910
zm. 09 października 1993
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo | Wojskowość
 
Zespół Szkół w Miedzichowie
1.09.1987r. Przy Obelisku Ofiar Hitleryzmu w Bolewicku. Franciszek Spalony po prawej.

09.05.1976r. Spotkanie Kombatantów z uczniami Szkoły Podstawowej w Bolewicach i Miedzichowie z okazji Dnia Zwycięstwa.

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Grób Franciszka Spalonego

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 10.04.1979r

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 28.05.1986r

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939r otrzymał 21.06.1982r

Pochód 1 Maj 1986r w Bolewicach. Franciszek Spalony na czele Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Wręczenie Brązowej Odznaki za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Zdjęć: 10

Pochodzenie

Franciszek Spalony urodzony 20.09.1910rHamborn w Niemczech. Syn Jana i Franciszki zd.Wielebińska.

Dzieciństwo

Ojciec Franciszka pracował jako górnik, matka prowadziła dom i wychowywała dzieci. Franciszek miał dwie siostry Helenę i Łucję. Do ukończenia 9 roku życia zamieszkiwał z rodzicami w Niemczech. W 1919r powrócili do Polski.

Edukacja (lub "młodość")

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w zawodzie kominiarskim. Pracował jako kominiarz w Poznaniu do roku 1932. Od 1932r odbywał służbę wojskową w 7 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Poznaniu. Ukończył Podoficerską Szkołę Artylerii Przeciwlotniczej. Po dwóch latach został przeniesiony do rezerwy.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Od 1928r był członkiem OSP, pełnił funkcję Gminnego Komendanta Straży Pożarnej w Miedzichowie. W 1932r był współzałożycielem OSP w Trzcielu i Miedzichowie. Przed II wojną światową działalność w straży pożarnej jednoczyła Polaków. Franciszek Spalony angażował mieszkańców, by wzajemnie sobie pomagali. Sam również do końca był oddany społeczności lokalnej. Uczestniczył w remontowaniu remizy strażackiej. Funkcję prezesa OSP w Miedzichowie pełnił dożywotnio.

W 1934r ponownie podjął pracę w zawodzie kominiarskim w Poznaniu, którą od 1937r kontynuował w Miedzichowie. W 1935r ożenił się z Zofią z domu Judek. W okresie II wojny światowej został przydzielony do 6 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej we Lwowie, Brześć nad Bugiem, gdzie brał udział w osłonie Sztabu Generalnego. Pociąg, którym podróżował został rozbity przez lotnictwo niemieckie, a Franciszek uległ wypadkowi na skutek wybuchu bomby lotniczej. Trafił wówczas do niewoli niemieckiej w Przeworsku. Na skutek ciężkiego zapalenia płuc został skierowany do polowej izby chorych, skąd udało mu się zbiec i wrócić do domu. W 1940r pracował w Cukrowni w Opalenicy oraz przy budowach wodociągów w Poznaniu. Po wyzwoleniu Miedzichowa w styczniu 1945r osiedlił się tam na stałe, gdzie pracował w zawodzie.

Etap drugi

Po wyzwoleniu kraju Franciszek udzielał się społecznie. W 1945r zorganizował uruchomienie sklepu Spółdzielczego pod nazwą "Życie". Od 1948r należał do PZPR, gdzie zajmował stanowisko sekretarza POP PZPR w Miedzichowie. W 1961 roku założył Kółko Rolnicze w Miedzichowie i Ośrodek Rolny w Lubieniu. Funkcję Prezesa Kółka Roniczego pełnił przez 13 lat. Był współzałożycielem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miedzichowie. Przed 1961r pełnił przez kilka lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni. Był założycielem Banku Spółdzielczego w Miedzichowie i Przewodniczacym Rady Banku w Miedzichowie. Od 1971r był członkiem ZBoWiD w Gorzowie Wielkopolskim. Członkiem zarządu wojewódzkiego OSP w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1976 roku był Prezesem Gminnego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Miedzichowie. Od 1990r piastował funkcję Prezesa Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Miedzichowie. Za dotychczasową pracę i działalność w obszarze życia społecznego i politycznego, otrzymał wyróżnienia i odznaczenia.

Odznaczenia i wyróżnienia:

-Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego 07.03.1963r

-Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa 07.04.1964r

-Odznaka za Wysługi 50 lat w Pożarnictwie 20.04.1973r

-Odznaka Grunwaldzka nadana 22.07.1973r

-Medal za Zasługi Banku Spółdzielczego 11.03.1974r

-Medal Zwycięstwa i Wolności 30.04.1974r

-Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego 04.07.1974r

-Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 27.01.1975r

-Odznaka Howorowa za Zasługi w Rozwoju Powiatu Nowotomyskiego 05.05.1975r

-W 1976r wpisany do Księgi czynu Gminy Miedzichowo za całokształt działalności społecznej

-Złota Odznaka za Rozwój Województwa Gorzowskiego 22.11.1978r

-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 10.04.1979r- za długoletnią pracę społeczną na rzecz gminy Miedzichowo

-Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939r otrzymał 02.06.1982r

-Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 10.10.1983r

-Złoty Znak Związku OSP 26.04.1984r

-Medal 40-lecia Polski Ludowej 22.07.1984r

-Złota Odznaka za Zasługi Banku Spółdzielczego-1985r

-Odznaka za Zasługi dla Kółek Rolniczych 16.05.1986r

-Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 28.05.1986r

-Brązowa Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego 22.07.1986r

-Godność Członka Honorowego Związku za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Strażactwa Ochotniczego i Ochrony Przeciwpożrowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 02.06.1987r

-Medal Rodła 06.04.1988r

-Brązowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej 12.05.1988r

-Medal za Udział w Walkach w Obronie Władzy Ludowej 20.07.1988r

-Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 12.10.1988r

-Oznaka Zasłużonych dla Bankowości PRL 01.07.1988r

-Otrzymał stopień wojskowy Starszy Sierżant 03.11.1989r

Znaczenie postaci

Był altruistą, społecznikiem, pomagał ludziom, znany i lubiany przez mieszkańców Miedzichowa. Człowiek oddany rodzinie, pomagał siostrze, wziął na wychowanie jej syna, którego wykształcił i wychował. Franciszek Spalony brał czynny udział w pochówku oraz organizacji cmentarza żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o wyzwolenie Polski. Jako Prezes Gminnego Koła ZBoWiD w Miedzichowie, zaopatrzał ludzi w opał na zimę oraz zapewniał warunki godnego życia swym podopiecznym. Jako współzałożyciel Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miedzichowie zaopatrzał Spółdzielnię w towar. Był wówczas bowiem, jedynym posiadaczem samochowdu we wsi. W czasie wolnym zajmował się pszczelarstwem i motoryzacją. W pamięci potomnych zachował się jako człowiek o dobrym sercu, wrażliwy na los drugiego człowieka. Uczestniczył aktywnie w życiu społecznym i politycznym środowiska lokalnego oraz kraju. Zapamiętany jako człowiek odważny, bohaterski, dumny. Zmarł śmiercią naturalną 09.10.1993r w Miedzichowie, pochowany na tutejszym cmentarzu.

Źródła:

1. Kroniki ZBoWiD. Archiwum Biblioteki Zespołu Szkół w Miedzichowie.

2. Ewidencja Czonków Koła ZBoWiD. Archiwum Biblioteki Zespołu Szkół w Miedzichowie.

3. Ewidencja Członków Koła ZBoWiD. Archiwum rodziny Pietruńko.

4. Wywiad z dnia 28.03.2014r z Marianem Haładudą-siostrzeńcem Franciszka Spalonego.

5. Wywiad z dnia 24.02.2014r z Longiną Otto-mieszkanką Miedzichowa.

6. Życiorys napisany przez Franciszka Spalonego. Archiwum rodzinne M. Haładuda.

English abstract

Franciszek Spalony – born 20 September 1910 in Hamborn, son of Jan and Franciszka neé Wielbińska. In 1919, he returned to the country with his parents. Having graduated from primary school, he took a job as a chimney sweeper which he continued until 1932. The same year he was enrolled for military service in the 7th Antiaircraft Artillery in Poznań. In 1937, he was transferred to Miedzichowo where he worked in his profession. He established a voluntary fire brigade and performed duties of chairperson. For his achievements in different walks of life he received the following awards: -Order of Polonia Restituta (1979), -Silver Medal of Merit for National Defence (12.10.1988), -Medal of the 40th Anniversary of People's Poland (22.07.1984), -Bronze Decoration for Merit in Fire Protection ribbon bar (12.05.1988)

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Miedzichowie
Gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski

Kalendarium:

 • 1910 ― Narodziny bohatera
 • 1932 ― Franciszek Spalony by...
 • 1935 ― Ślub bohatera
 • 1939 ― Udział w osłonie Szta...
 • 1945 ― Zorganizował sklep sp...
 • 1961 ― Założył Kółko Rolnicz...
 • 1976 ― Od 1976 roku był Prez...
 • 1993 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...