Florian Mazurkiewicz image

Florian Mazurkiewicz

ur. 06 kwietnia 1912
zm. 26 października 2007
Edukacja | Muzyka
 
Zespół Szkół w Kwilczu
Dom Floriana Mazurkiewicza

Florian z żoną i synami

Grób Floriana Mazurkiewicza

KCKiE im. F

Spotkanie z przedstawicielami rodziny Floriana Mazurkiewicza

Zdjęcie ślubne Marty i Floriana Mazukiewiczów

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Urodził się 6 kwietnia 1912 r. w Kamionnie. Był czwartym dzieckiem Stefana Mazurkiewicza i Katarzyny z d. Nowak. Został ochrzczony w miejscowym kościele, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przez proboszcza ks. Michała Łukowskiego. Rodzice pochodzili spod Wrześni, z miejscowości Mała Górka (obecnie wieś w gminie Nekla). Ojciec był mistrzem drenarskim i zajmował się melioracją. Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny został wcielony do pruskiego wojska i walczył na froncie zachodnim, zginął pod Verdun, pół roku przed zakończeniem I wojny światowej i został pochowany we Francji.

Dzieciństwo

Miał dwóch starszych braci - Mieczysława i Stanisława oraz dwie siostry: starszą Leokadię i najmłodszą z rodzeństwa Aleksandrę.

Edukacja

W latach 1919-26 uczęszczał do czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kamionnie. W 1932 r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Czarnkowie nad Notecią. Natomiast w roku 1959 uzyskał dyplom Studium Nauczycielskiego Nr 2 w Poznaniu (kierunek - geografia).

Etapy działalności

Młodość

Pierwszą pracę zawodową podjął jako nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w Sierakowie. Obowiązkową służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, a później w 57. Pułku Piechoty w Poznaniu. Następnie pracował na Polesiu w szkolnictwie kresowym: chutor Poznań w gminie Berezów i wieś Tereblicze (powiat stoliński, województwo poleskie w II RP, obecnie na Białorusi).

W czasie II wojny światowej

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Został ranny w bitwie pod Kockiem i dostał się do niemieckiej niewoli. Okupację spędził w jenieckich oflagach: Colditz, Prenzlau, Neubrandenburg i Gross Born. Na początku 1945 r. wrócił do rodzinnej Kamionny.

W sile wieku

W latach 1945-47 mieszkał i pracował na Śląsku w Kopalni Szombierki w Bytomiu. Od 1947 r. wrócił do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczynając pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Kwilczu, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1972 r. W trakcie swojej kariery zawodowej był nie tylko nauczycielem i kierownikiem szkoły, ale również aktywnym działaczem ZNP. Wiele lat był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej. Był również członkiem PZPR i działaczem OSP. Jego życiową pasją była muzyka, choć z wykształcenia był geografem. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń, najwyższe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1976 r.

Na emeryturze nadal aktywny

W latach 1972-76 był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Kwilczu. Na emeryturze był nadal bardzo aktywnym człowiekiem, a swoją działalność skupił wokół kościoła i kombatantów. Zaangażował się w pracę na rzecz miejscowej parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu. Jako weteran II wojny światowej krzewił też patriotyzm wśród młodego pokolenia. Opiekował się miejscami pamięci narodowej, zwłaszcza dbał o otoczenie obelisku i pomnika, które sąsiadowały z jego domem. Przez całe życie niestrudzenie dokumentował historię lokalnej społeczności, prowadząc wiele kronik i albumów.

Życie osobiste

W lipcu 1937 r. Florian Mazurkiewicz ożenił się z Martą Krawczyk, córką kołodzieja Seweryna Krawczyka i Heleny z d. Nowaczyńskiej. Ślub cywilny został zawarty w sobotę 24 lipca. Dzień później ślubu kościelnego w rodzinnej parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kamionnie udzielił miejscowy proboszcz, ks. dziekan Józef Tomasz Braun. Mieli trójkę dzieci: dwóch synów - Jerzego (1938-2006) i Tomasza (1948-2002) oraz córkę Barbarę (ur. 1946), która zmarła w niemowlęctwie.

Śmierć

Florian Mazurkiewicz przeżył 95 lat. Zmarł w Kwilczu 26 października 2007 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu za kościołem parafialnym.

Znaczenie postaci

Florian Mazurkiewicz wywarł ogromny wpływ na kształt kwileckiej oświaty w II poł. XX wieku. Przez ćwierć wieku osobiście kierował szkołą w Kwilczu, prowadząc wszechstronną działalność dydaktyczno-wychowawczą, nie zapominając również o unowocześnianiu bazy lokalowej placówki. Za Jego czasów w roku 1967 szkoła podstawowa przyjęła oficjalnie imię Tadeusza Kościuszki i powstała ściana patrona. Z grona jego uczniów wyrosło dwunastu nauczycieli, którzy wrócili do pracy w kwileckiej szkole, a w latach 1975-1999 trzech z jego uczniów, kolejno po sobie zajmowało stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwilczu. W 2012 r. nadano mu pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Kwilcz” i wybrano na patrona Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji.

Źródła

Wywiad z synową Izabellą Mazurkiewicz i wnukami: Barbarą Kucharską, Ewą Mazurkiewicz i Maciejem Mazurkiewiczem, przeprowadzony 31.01.2014 r.

M.Pestka-Lehmann, M.Lehmann, Florian Mazurkiewicz (1912-2007), Kwilcz 2013.

M.Pestka-Lehmann, M.Lehmann, Rzecz o Florianie Mazurkiewiczu, w: Tydzień Międzychodzko-Sierakowski, R. 2010, nr 10.

English abstract

Florian Mazurkiewicz was born April 6, 1912 in Kamionna. He was Stefan Mazurkiewicz and Katarzyna Nowak’s son. Veteran of World War II. A geography teacher and longtime a headmaster of the Primary School Tadeusz Kosciuszko in Kwilcz. His life's passion was music. A social. He has received many awards and honors, for his work the highest - Meritorious Polish in 1976 Retired engaged in work for the local parish and veterans. Throughout his life tirelessly documented the history of the local community through a number of journals and albums. He lived 95 years. He died in Kwilcz October 26, 2007, and was buried in the cemetery behind the church parish. Has had a huge impact on education in Kwilcz in the second half twentieth century. In 2012, he was given the posthumous title of "Distinguished for Kwilcz Commune" and was chosen as the patron Kwileckiego Centre for Culture and Education.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Jakub Ciesielski, Patryk Ryś, Daria Miężał, Anna Stachowiak, Michalina Kumańska, Maria Mądra
Nauczyciel prowadzący: Marcin Lehmann
Zespół Szkół w Kwilczu
Gmina Kwilcz, powiat międzychodzki

Kalendarium:

  • 1912 ― Narodziny bohatera
  • 1937 ― Ślub bohatera
  • 2007 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...