Tomasz Felicjan Wojciech Leon Stasiakowski image

Tomasz Felicjan Wojciech Leon Stasiakowski

ur. 21 grudnia 1856
 
 
 
Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich - Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich
Kościół neogotycki

Spotkanie z Józefem Bilińskim

Spotkanie z panem Józefem Bilińskim

Tablica pamiątkowa

Zdjęcie profilowe

F. Stasiakowski
Wywiad z prezesem OSP w Osieku Wielkim
Bliska rodzina księdza Felicjana Stasiakowskiego
Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri
Fragment ze spisu kościołów diecezji włocławskiej sporządzony w 1913 roku
Zdjęć: 5
Filmów: 2
Dokumentów: 3

Data i miejsce urodzenia

Ksiądz Tomasz Felicjan Wojciech Leon Stasiakowski urodził się 21 grudnia 1856 roku w Częstochowie.

Najbliższa rodzina

Jego ojcem był Jan Adam Stasiakowski, z zawodu kotlarz. Od 1891 roku był członkiem Rady Miasta Częstochowa. Matka nazywała się Salomea Stasiakowska z domu Domańska. Dziadek Felicjana, Wojciech Stasiakowski pochodził z Krakowa. Był z zawodu felczerem, chirurgiem. Mieszkał w Częstochowie na ulicy Targowej 69. Felicjan miał czworo młodszego rodzeństwa. Stanisław Edmund urodził się w 1858 roku. Zdobył zawód farmaceuty. Nie założył rodziny; pozostając kawalerem zmarł w 1936 roku. W 1862 roku urodził się kolejny brat Wojciech Walerian Roch. W dorosłym życiu pracował jako urzędnik kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz był dyrektorem Wyścigów Konnych w Warszawie. Zmarł w 1932 roku. Trzeci brat był 8 lat młodszy od Felicjana. Zmarł mając zaledwie 4 lata. W 1867 roku urodziła się siostra Karolina Anna. W 1889 roku wyszła za mąż za Alfonsa Bukowskiego, znanego farmaceutę, pioniera badań nad wykrywaniem dopingu. Swoje prace publikował w „Wiadomościach Farmaceutycznych” wydawanych w Warszawie na początku XX wieku. Ślubu udzielił im ksiądz Felicjan w Konopiskach pod Częstochową. Trzy lata później ksiądz został ojcem chrzestnym małej Felicji Zofii Bukowskiej. Karolina Anna zmarła w 1936 roku. Matka księdza wraz z jego rodzeństwem przeprowadziła się do Warszawy pod koniec XIX wieku. Wszyscy zostali pochowani na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Edukacja

W czasie pierwszejdrugiej wojny światowej, a zwłaszcza w okresie powstania warszawskiego, uległy zniszczeniu wszelkie dokumenty, które mogłyby dostarczyć szczegółowych informacji o życiu księdza Felicjana. Dom rodzinny najprawdopodobniej znajdował się w Konopiskach, pod Częstochową, które na mocy kongresu wiedeńskiego włączono do Królestwa Polskiego podległego carskiej Rosji. W latach 1873-1880 Felicjan Stasiakowski był alumnem seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał prawdopodobnie 29 lutego 1880 roku od ówczesnego ordynariusza biskupa Wincentego Popiela.

Posługa kapłańska

Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii Raciążek, a od października 1880 roku formalnie sprawował tę funkcję w parafii Sulejów. Faktycznie zaś posługiwał w parafii Mierzyn. W 1883 roku został przeniesiony do Milejowa i pozostał tam do 1888 roku. Jesienią 1883 zamierzano przenieść księdza do parafii Praszka koło Częstochowy, jednak zrezygnowano z tego zamysłu. Pierwszą samodzielną parafią księdza Felicjana było Broniszewo. W latach 1888 -1892 pełnił tam funkcję administratora. W latach 1892-1908 był proboszczem w parafii Brudzew Kolski, a od maja 1908 roku w Osieku Wielki.

Działalość w parafii Osiek Wielki

Czas posługi księdza Stasiakowskiego w parafii Osiek Wielki przypadł na ostatnie lata ponad stuletniej niewoli Polski. Wieś Osiek Wielki mieściła się wówczas w obrębie zaboru rosyjskiego. Jednym z zadań księdza Felicjana było wyposażenie neogotyckiego kościoła, konsekrowanego w 1905 roku. Jednak w pamięci społeczności lokalnej zapisał się jako wielki patriota i kapłan, który kochał ludzi. Działania księdza skupiły wokół niego głównie tych mieszkańców wsi, którzy marzyli o wolnej Polsce. W maju 1911 roku z jego inicjatywy powstała pierwsza na terenie obecnej Gminy Osiek Mały Straż Ogniowa. Jej założycielami był ksiądz Stasiakowski, pan Maciejewski – nauczyciel miejscowej szkoły, Gustaw Stylter - dziedzic majątku z Rosochy oraz rolnicy z Osieka Wielkiego i przyległych wsi. Do tej legalnie działającej organizacji przyłączyło się około 250 członków, z czego 45 było faktycznie strażakami; pozostałych nazwano „wspierającymi”. Ksiądz Felicjan Stasiakowski był jej pierwszym prezesem. Na terenie plebani członkowie Straży Ogniowej wybudowali drewnianą remizę. Budynek pełnił dwie zasadnicze funkcje: przechowywano tam zakupiony w pierwszym roku działalności sprzęt gaśniczy oraz organizowano spotkania, podczas których ksiądz uczył historii Polski i patriotyzmu, informował o aktualnej sytuacji politycznej. Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie, że gdziekolwiek prezes udawał się, miał przy sobie czapkę strażaka, bowiem zawsze był gotów narazić swoje życie, by ratować innych z pożaru. Straż Ogniowa integrowała społeczeństwo oraz pełniła funkcję oświatową. W roku 1913 została wyróżniona w prasie za szczególne zaangażowanie w gaszeniu 15 masowych pożarów. W lipcu 1914 roku wybuchła Wielka Wojna. Żołnierze pruscy wkroczyli do wsi Osiek Wielki. Wtargnęli na plebanię, zrabowali ją i pobili księdza Felicjana. Na skutek silnego uderzenia kolbą karabinu w pierś ksiądz zmarł 18 grudnia 1914 roku. Ostatnia wola księdza pokazuje jak bardzo przejmował się losami ojczyzny. Ksiądz Felicjan chciał być pochowany na alei cmentarnej. Jego wolą było, by mieszkańcy wsi chodzili po miejscu jego pochówku.

Znaczenie postaci

Parafianie upamiętnili miejsce spoczynku księdza Felicjana Stasiakowskiego. Co roku, w dniu świętego Floriana, przy grobie księdza odbywają się uroczystości, podczas których przypominane są zachowane fragmenty życiorysu. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Wielkim zachowała nadany pierwotnie przez księdza charakter - integruje społeczność lokalną. Do straży należy 170 członków, spośród których znaczną część stanowi młodzież. Przyjmowane są dzieci już od 12 roku życia. Straż prowadzi działalność nie tylko związaną z ochroną przeciwpożarową, ale jej celem jest również rozwijanie zainteresowań z dziedziny kultury, oświaty i sportu. W 1924 roku założono orkiestrę, funkcjonuje zespół pieśni ludowej „Osieczanki”, a kilka lat temu powstała sekcja mażoretek. Starsi uczą młodsze pokolenia patriotyzmu, który w czasie pokoju oznacza między innymi: dbałość o własną edukację, kulturę, zdrowie, znajomość polskiej historii, a w szczególności historii lokalnej ojczyzny.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Martyna Janowska, Sylwia Budner, Mateusz Wykpisz, Julia Wojciechowska, Łukasz Gostyński
Nauczyciel prowadzący: Jolanta Skowrońska
Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich - Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich
Gmina Osiek Mały, powiat kolski

Kalendarium:

  Cytaty:

  • „Bogu na chwałę, ludzio...”

  Zobacz też:

  • > powstanie warszaw...
  • > I wojna światowa ...
  • > II wojna światowa...