Felicja Jęśko image

Felicja Jęśko

ur. 03 kwietnia 1925
zm. 12 lutego 2009
Wojskowość
 
Szkoła Podstawowa w Ryczywole
Felicja Jęśko

Felicja Jęśko jako członkini Koła Gospodyń Wiejskich

Felicja Jęśko z mężem

Felicja Jęśko z rodziną

Fragment własnoręcznie zapisanych wspomnień

Legitymacja kombatancka

Pani Felicja Jęśko w mundurze kombatanckim

Podziękowanie Wójta Gminy Ryczywół

Spotkanie z córką Felicji Jęśko

legitymacja kombatancka

zdjęcie ślubne Felicji Jęśko

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Felicja Jęśko urodziła się dnia 3 kwietnia 1925 roku w Targowej Górce, 93 kilometry od Ryczywołu. Jej mama, Marianna, była gospodynią, a tata, Jakub Radowski, był wojskowym. Miała pięcioro rodzeństwa. Po śmierci matki rodzina przeprowadziła się do Skrzetusza.

Edukacja

Felicja Jęśko uczęszczała do szkoły podstawowej w Targowej Górce. Miała wykształcenie podstawowe, ponieważ wojna pokrzyżowała jej plany związane z dalszą edukacją. Miała 14 lat kiedy wybuchła II wojna światowa.

Lata wojenne

W 1939 roku rodzinie Radowskich rozkazano natychmiast opuścić gospodarstwo w Skrzetuszu. Uciekli do Wrześni przez Rogoźno, a stamtąd do Poznania, gdzie zatrzymali się na dwa tygodnie. Potem postanowili wrócić do Skrzetusza, ale zastali puste gospodarstwo. Po kilku miesiącach niemieccy żołnierze wtargnęli do ich domu. Rodzina Felicji Jęśko spędziła dwa tygodnie w strasznych warunkach w pociągu, kiedy tylko raz dziennie dostawali suchy chleb i czarną kawę. Dotarli do Łodzi, gdzie hitlerowcy po przeprowadzeniu selekcji wysłali ich do obozu pracy, w którym przebywali trzy miesiące. Później w Kraśniku zmarł jej młodszy brat. Udało im się zatrzymać u krewnego w Radzyniu, gdzie dostali własny pokój.

W latach 01.10.1942–22.07.1944 Felicja Jęśko należała do ruchu oporu, służąc w Armii Krajowej. Do wstąpienia do AK zachęcił ją mąż siostry. Działała pod pseudonimem „Malina”. Na początku pracowała w służbie sanitarnej oddziału okręgu AK Lublin. Później pełniła funkcję łącznika i przenosiła tajne informacje. Ukończyła kurs sanitarny i zorganizowała skrzynkę pocztową w trakcie operacji „Burza”. Działała aż do wkroczenia wojsk sowieckich.

Podczas wojny został zamordowany jej ojciec Jakub Radowski, ale jego ciała nie odnaleziono. W hołdzie dla niego i innych żołnierzy został postawiony pomnik na cmentarzu w Ryczywole.

Lata powojenne

Wyszła za mąż za starszego od siebie Stanisława Jęśko i mieli dziesięcioro dzieci. Jej mąż umarł w 1971 roku w pierwsze święto Bożego Narodzenia. Przez ponad dziesięć lat była radną w Gminie Ryczywół. Sprawowała też funkcję radnej powiatu. Ponadto pracowała społecznie jako działaczka Koła Gospodyń Wiejskich.

Zmarła 12 lutego 2009 roku w Ryczywole. Zgodnie ze swą wolą została pochowana w mundurze kombatanckim.

Ciekawostki

Felicja Jęśko była odważna i honorowa. Interesowała się tańcem i śpiewem. Cechował ją ogromny patriotyzm i pogoda ducha.

Odznaczenia

Felicja Jęśko została odznaczona krzyżem za zasługi oddane w czasie wojny. Informacja o tym odznaczeniu nadeszła z Anglii i bardzo ją zaskoczyła. W roku 2005 z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej otrzymała podziękowanie od Wójta Gminy Ryczywół, pana Jerzego Gacka za „patriotyczny obowiązek obrony Ojczyzny, walkę o odzyskanie niepodległości oraz odbudowę Polski ze zniszczeń wojennych”.

Źródła

materiały i archiwum prywatne Ireny Michaluk

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Olga Rozynek, Daria Cybort, Jakub Pieczek, Wiktoria Olech
Nauczyciel prowadzący: Kamila Skrzypek
Szkoła Podstawowa w Ryczywole
Gmina Ryczywół, powiat obornicki

Kalendarium:

  • 1942 ― działalność w Ruchu O...
  • 3 kw ― Narodziny bohatera
  • 2009 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > Armia Krajowa (AK)